Stratégia

Pomáhame podnikateľom, ktorí vytvárajú alebo prehodnocujú svoju stratégiu a model podnikania.

Hľadáme spolu s nimi odpovede na otázky:

  • Aké produkty a služby máme poskytovať? V čom sú alebo budú jedinečné, čo nás odlíši od konkurencie?
  • Aký je pre naše produkty a služby trh? Akí silní sú dodávatelia, aké možnosti majú odberatelia, akí silní sú priami konkurenti, aké alternatívne možnosti majú naši zákazníci?
  • V čom chceme dominovať? V cene, výnimočnosti produktov, v zákazníckom servise? Kto sú naši potenciálni zákazníci a ako ich získať?
  • V čom je naša konkurenčná výhoda? Ako využiť naše silné stránky na prienik do nových segmentov a na nové trhy?
  • Ako vytvoriť vhodný biznis model pre naše nápady?