Smart kino Hviezda

Popis oblasti pre inovácie

V meste Trenčín má dlhodobú históriu kino Hviezda. V súčasnosti ide o kultúrno-spoločenský priestor, v ktorom je aj kino.

Mesto Trenčín má záujem urobiť z budovy kina Hviezda moderný multikultúrny priestor prevádzkujúci nielen kino. Tento priestor je u obyvateľov vnímaný ako konzervatívny priestor, pričom snahou je zachovať tento jeho obraz aj v budúcnosti. Prirodzene sa však priestor musí modernizovať a rozvíjať a držať krok s trendmi a technológiami. Jednou vecou je modernizácia premietacej technológie obrazu a zvuku, zámery mesta sú však komplexnejšie.

 

Mesto Trenčín hľadá

Udržiavať „premietaciu“ technológiu na vysokej úrovni je otázka financií investovaných do samotnej technológie na sprístupnenie obrazu a zvuku a prípadne do úprav priestorov kina. Technologicky sa však nerozvíjajú ostatné priestory kina, kde sa návštevníci zdržiavajú pred alebo po začatí podujatia (vstup, bufet a podobne).

Ako by mohli byť tieto priestory rozvíjané spájajúc kreativitu a technológie?

  1. Napríklad cez interaktívnu reklamu, interaktívne prezentačné plochy, nabíjačky, elektrostanice, využitie solárnych technológií, smart informačné panely a podobne.
  2. Cieľom je získať návrhy, aké technológie a  služby by sa mohli uplatniť v priestoroch kina tak, aby bolo kino alebo celý kultúrny priestor smart.
  3. Zaujímajú nás tiež nápady, ako technologicky a informačne prepojiť interiér kina Hviezda s exteriérom.
  4. Prípadne ako prepojiť priestory, v ktorých sa podujatie (premietanie) koná s ostatnými priestormi, kde sa zdržiavajú návštevníci

 

Odmena

Nápady,  ktoré sa budú Mestu Trenčín najviac páčiť, získajú od zadávateľa dokument vyjadrujúci záujem mesta o spoluprácu so žiadateľom pre aktuálne vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách.

Výzva predstavuje jedinečnú príležitosť získať pre vlastníka víťazného riešenia zdroje pre aplikáciu jeho nápadu v praxi. V rámci dotácie sa poskytne 10 000 eur na štúdiu uskutočniteľnosti a 50 000 eur na testovanie a implementáciu riešenia v praxi (v tomto prípade je potrebné ďalších 50 000 zabezpečiť z iných zdrojov.) Viac informácii o dotačnej výzve: http://www.economy.gov.sk/uploads/files/NkhLBdXw.pdf

Mesto Trenčín zároveň bude hľadať ďalšie zdroje pre aplikáciu víťazného riešenia v praxi.

 

Prihlásenie do súťaže

Prihlásiť do súťaže sa môžete prostredníctvom e-mailu na lubomir.billy@centire.com.

V e-maile pošlite krátku prezentáciu a stručný opis navrhovaného riešenia.

Po uzavretí súťaže 10. júna vás pozveme na osobnú prezentáciu pred predstaviteľmi Mesta Trenčín.

Kontakt v prípade otázok

Máte záujem o bližšie informácie? Všetky vaše otázky vám zodpovie projektový manažér Ľubomír Billý
(lubomir.billy@centire.com / 0903 415 872)

 

Bližšie informácie o súťaži Ideas&Solutions

 

 

Pozrieť viac informácií o súťaži Ideas&Solutions

 


O meste Trečín

Mesto Trenčín je najmenšie krajské mesto Slovenska. Mesto je z hľadiska právneho subjektu samosprávou. Mesto je aktívne v rôznych kreatívnych a inovatívnych oblastiach, technológiách a procesoch.  Na území mesta, ale aj príslušného kraja má Mesto veľký záujem podporovať oblasti ako Smart City, Internet vecí a podobne a má ambíciu stať sa neoficiálnym aj oficiálnym koordinátorom príslušných aktivít (či už by išlo o komerčné alebo o nekomerčné aktivity v týchto oblastiach).

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu