Stáž pre študentov

Študentom vysokých škôl ponúkame možnosť absolvovať stáž v dĺžke 100 hodín v našej spoločnosti.

Podmienky stáže:

 • Študent magisterského stupňa štúdia
 • Študent bude pracovať minimálne 10 hodín týždenne (s prihliadnutím na študijné povinnosti) v priestoroch spoločnosti Záhradnícka 72, Bratislava
 • Vyplnenie elektronickej prihlášky (nezabudni uploadovať: CV a Vyjadrenie študijného poradcu - obsahujúci tvoje relevantné absolvované predmety, ako aj jazykové znalosti)
 • Úspešné absolvovanie výberového konania

Výhody stáže:

 • Možnosť získať kredity na univerzite za absolvovanie stáže
 • Príležitosť získať praktické skúsenosti rovnako ako referencie do CV
 • Každému študentovi bude počas stáže pridelený mentor, ktorý mu bude stále k dispozícii a na záver vypracuje posudok o práci študenta
 • Flexibilný pracovný čas
 • Najlepší stážista získa ako odmenu Tablet

Ako na to?


Na akých projektoch môžeš participovať?

 • Tvorba žiadostí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej iba NFP) na podporu rastu malých a stredných podnikov
 • Vypracovanie žiadostí o NFP z medzinárodných grantových zdrojov
 • Sektorové stratégie pre vyššie územné celky/ samosprávne kraje
 • Administratívna implementácia prebiehajúcich projektov
 • Projekty v oblasti manažérskeho poradenstva zamerané na zvýšenie výkonnosti podnikov

Máš otázky?
Pridaj sa k nám na Facebooku alebo nám napíš na: staz@centire.com

Máš záujem o stáž?
Potom vyplň nasledujúcu elektronickú prihlášku:

Formulár pre uchádzačov o študentskú stáž

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov iba v spoločnosti Centire s.r.o.. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem tykajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.
Image CAPTCHA
Zadajte znaky zobrazené na obrázku