Videá

Ľudskou rečou o eurofondových príležitostiach pre podnikateľov.

Kto môže o grant požiadať, na aké aktivity, a v akej intenzite pomoci.

Hodnotiace kritériá pre čerpanie podpory

Prílohy pre žiadosti o finančný príspevok

Kto, na aké aktivity, a v akej intenzite môže žiadať o grant.

Hodnotiace kritériá pre čerpanie podpory

Prílohy k projektovej žiadosti

O oprávnených žiadateľoch

O oprávnených aktivitách

O oprávnených výdavkoch

Stránky