Vybudovanie portálu elektronického vzdelávania

Klient: 
Stredná odborná škola Kráľovský Chlmec
Zaradenie referencie - Odvetvia: 
Rok: 
2 011
Zobrazovať v slidery na homepage: