Grantové výzvy

nový grant

Dotácie na zatepľovanie a en. audit

Dotácia je určená na  rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov a energetických zariadení.

Projekt OpenMaker

Info Days k súťaži o 20 000 €

Máte otázky ohľadom vášho inovačného projektu? Príďte sa poradiť! 6.10. alebo 10.10. od 13.00 - 16.00 hod.
 

nový grant

Grant na založenie novej prevádzkarne/diverzifikáciu výroby

Nakúpiť môžete: softvér, oceniteľné práva, dlhodobý nehmotný majetok, stroje, prístroje, zariadenia alebo iné technológie.

Aktuálna výzva

Inovatívne projekty v Bratislavskom kraji

Programátori, architekti, dizajnéri a reklamné agentúry môžu žiadať o grant pre kreatívne projekty.

Aktuálna výzva

Nový termín pre kultúrny a kreatívny priemysel - 11. 4. 2017

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžete podávať až do 11. apríla 2017.

Stránky