Grantové výzvy

Open maker aktivity

Nové inovačné zadanie

Hoci projekt OpenMaker vstupuje do svojho finále,  naše inovatívne aktivity pokračujú aj po jeho skončení! Dôkazom je aj nové inovačné zadanie spoločnosti Centire s.r.o.

nový grant

Dotácie na zatepľovanie a en. audit

Dotácia je určená na  rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov a energetických zariadení.

Projekt OpenMaker

Info Days k súťaži o 20 000 €

Máte otázky ohľadom vášho inovačného projektu? Príďte sa poradiť! 6.10. alebo 10.10. od 13.00 - 16.00 hod.
 

nový grant

Grant na založenie novej prevádzkarne/diverzifikáciu výroby

Nakúpiť môžete: softvér, oceniteľné práva, dlhodobý nehmotný majetok, stroje, prístroje, zariadenia alebo iné technológie.

Aktuálna výzva

Inovatívne projekty v Bratislavskom kraji

Programátori, architekti, dizajnéri a reklamné agentúry môžu žiadať o grant pre kreatívne projekty.

Stránky