Grantové výzvy

Open maker aktivity

Vyhrajte vlastnú prezentáciu na festivale technológií, inovácií a gamingu - IXPO

Hoci projekt OpenMaker vstupuje do finále,  naše inovatívne aktivity pokračujú aj po jeho skončení! Dôkazom je nové inovačné zadanie Centire s.r.o.

nový grant

Dotácie na zatepľovanie a en. audit

Dotácia je určená na  rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov a energetických zariadení.

Projekt OpenMaker

Info Days k súťaži o 20 000 €

Máte otázky ohľadom vášho inovačného projektu? Príďte sa poradiť! 6.10. alebo 10.10. od 13.00 - 16.00 hod.
 

nový grant

Grant na založenie novej prevádzkarne/diverzifikáciu výroby

Nakúpiť môžete: softvér, oceniteľné práva, dlhodobý nehmotný majetok, stroje, prístroje, zariadenia alebo iné technológie.

Stránky