Grantové výzvy

Aktuálna výzva

Inovatívne projekty v Bratislavskom kraji

Programátori, architekti, dizajnéri a reklamné agentúry môžu žiadať o grant pre kreatívne projekty.

Aktuálna výzva

Nový termín pre kultúrny a kreatívny priemysel - 11. 4. 2017

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžete podávať až do 11. apríla 2017.

Aktuálna výzva

Rekonštrukcia pamiatok

Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s podporou EÚ je aktuálna. Žiadosti si môžete predkladať na Ministerstvo kultúry SR do 18.4.2017.

Aktuálna výzva

Zatepľovanie verejných budov

Do výzvy na zvyšovanie energetickej účinnosti sa môžu zapojiť samosprávy a obce do 15.3.2017.

Aktuálna výzva

Modernizácia vybavenia pre základné a stredné odborné školy

Práve sú aktuálne dve výzvy na získanie podpory pre vybavenie učební, odborných pracovísk a areálov...

Stránky