Vzdelávacie programy pre samosprávy

Spravte štyri jednoduché kroky na ceste k modernej samospráve. Jednodňové školenia vás prevedú cestou od plánovania až pomarketing k efektívnemu fungovaniu samosprávy. Školenie pre vás pripravíme na mieru. Stačí definovať vaše konkrétne požiadavky.

  Finančný manažment v samospráve inak

Pomôžeme vám zorientovať sa v zložitej problematike financií samospráv, naučíme sa spoločne pripraviť finančné strategické dokumenty, ktoré budú zohľadňovať ciele vašej samosprávy s čo najväčšou finančnou efektívnosťou. Výsledkom vašej práce bude moderné finančné plánovanie reflektujúce na požiadavky občanov, orgánov samosprávy a štátu.

  Ako financovať rozvoj v novom programovom období

Prinesieme vám komplexný pohľad na nové prístupy k regionálnemu rozvoju a na možnosti financovania rozvojových projektov v samospráve zo zdrojov EÚ a využitia dostupných inovatívnych finančných nástrojov.
 

  Marketing a komunikácia v modernej samospráve

Spoločne pripravíme efektívnu komunikačnú stratégiu vašej obce alebo mesta s využitím modrených marketingových nástrojov, ktoré príliš nezaťažia rozpočet obce alebo mesta a pritom doručia hlavné komunikačné posolstvá jednotlivým cieľovým skupinám.

Strategické plánovanie v samospráve

Poskytneme praktické rady na ceste k úspešnému rozvoju miest a obcí, informácie z teórie a praxe strategického plánovania samospráv. Poradíme vám s tvorbou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR).

 

Miroslava Šrobárová

Miroslava Šrobárová

Mirka sa problematike štrukturálnych fondov venuje viac ako 11 rokov. Zameriava sa predovšetkým na zabezpečovanie riadenia projektov. Počas svojej kariéry zrealizovala veľké množstvo investičných a neinvestičných projektov pre klientov tak z verejnej, ako aj zo súkromnej oblasti. Jej hlavnou prioritou je, aby sa na ňu mohli klienti vždy s dôverou obrátiť pri riešení problémov.