B2B Inovačný Matchmaking Prešov

Projekt OpenMaker prináša jedinečnú príležitosť – B2B Inovačný Matchmaking
pre výrobné firmy a inovátorov.
 

- Ste výrobná firma? Inšpirujte sa inovatívnymi nápadmi alebo technológiami zo strany nadaných slovenských inovátorov.

- Ste inovátor? Využite šancu predstaviť vaše nápady a riešenia výrobným firmám.

- B2B Inovačný Matchmaking prináša šancu nadviazať vzájomné kontakty a objaviť príležitosti pre spoluprácu, ktorá môže byť prínosná pre obe strany.
 

Ako prebieha B2B Inovačný Matchmaking?

1. Predstavíme vám projekt OpenMaker a jeho ciele na Slovensku,
2. Objasníme podmienky súťaže o finančnú podporu 20 000 EUR pre spoločné projekty,
3. Prihlásené výrobné firmy ako aj inovátori môžu priamo na mieste prezentovať svoju firmu, expertízu, aktuálne výzvy a oblasti pre inovácie a spoluprácu,
4. Bilaterálne stretnutia výrobných firiem a inovátorov - možnosť získať nové kontakty a iniciovať spoločné projekty.

Pozrite si, ako prebiehal prvý matchmaking workshop v Bratislave:

Príďte sa inšpirovať a získať nové kontakty pre spoločné inovácie!

 

Spíkri
Ľubomír Billý

Ľubomír Billý

Ľubomír je projektový manažér medzinárodného projektu OpenMaker, ktorý podporuje spoluprácu výrobných podnikov a inovátorov. Počas workshopu alebo konferencie sa s vami podelí o skúsenosti z prípravy a hodnotenia projektov v rámci projektu OpenMaker ale aj iných medzinárodných projektov, na ktorých spolupracuje

Kedy
25.09.2017
O koľkej
12.00 - 15.00 hod.
Kde

PREŠOVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK, Vajanského 10, 080 01, Prešov

Cena
zdarma
Registrácia

Registrácia na workshop

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu