Médiá

Centire v médiách

Novinky a príležitosti v programovom období 2014-2020

Naše príspevky v odbornom časopise Verejné obstarávanie - právo a prax sa venujú prioritám nového programového obdobia a komunitárnym programom.

prezentácie z workshopu

Čo zaznelo na workshope Spoločenské inovácie?

Ak ste sa nemohli zúčastniť nášho workshopu, alebo by ste si radi pripomenuli, aké myšlienky zazneli, pripravili sme pre vás prezentácie hlavných spíkrov.

výsledky prieskumu

Externý projektový manažment je prínosný pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ

92% respondentov prieskumu, ktorý realizovala Slovenská asociácia grantových poradcov (SAGP) v spolupráci so spoločnosťou Centire, hodnotí externý projektový manažment ako prínosný pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Aktuálne informácie

Workshop Spoločenské inovácie

Radi by sme Vás pozvali na náš workshop o spoločenských inováciách. Uskutoční sa dňa 11. decembra 2014 v Austria Trend Hotel v Bratislave v čase 9:00 – 13:00.

video o projektoch

Vybrané referencie

Pozrite si video o projektoch spoločnosti Centire.

Stránky