Médiá

Centire v médiách

Ako úspešne získať podporu z fondov EÚ?

Čo všetko treba premyslieť, naplánovať a zabezpečiť na ceste k získaniu prostriedkov z fondov EÚ na vaše zámery?

Pozvánka na pracovné raňajky

Využite fondy EÚ na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

Pozývame vás na spoločné pracovné raňajky k téme obnovy národných kultúrnych pamiatok. Uskutočnia sa dňa 11.

Centire v médiách

Ako motivovať vašich zamestnancov k vyššej produktivite?

Odpoveď nie len na túto otázku hľadá projekt Subject-Orientation for People-Centred Production (SO-PC-Pro) schválený v rámci 7. Rámcového programu. Jeho cieľom je predstaviť odlišný pohľad na znižovanie nákladov a rast produktivity - akým je trojuholník čas-náklady-kvalita.

Pozvánka na odborný seminár

Príďte na Hodnotné Spoločné Raňajky

Oživme spolu Vaše Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Pozývame Vás na odborný seminár, ktorý sa uskutoční v štvrtok 28.11.2013 od 9.30 – 13.00 hod.

Centire na konferenciách

ICMA konferencia

Približne 3500 členov, partnerov a vystavovateľov sa stretlo v Bostone na  99. výročnej konferencii ICMA (The International City/County Management Association). Aj my sme boli 22. - 25. septembra pri tom.

Stránky