Nákladovo-výnosová analýza a štúdie uskutočniteľnosti pre projekty

Máte za sebou úspešné eurofondové projekty, ale chýbajú vám špecifické zručnosti na prípravu niektorých povinných príloh? Obráťte sa na nás s dôverou a pomôžeme vám s vypracovaním nákladovo-výnosovej analýzy alebo štúdie uskutočniteľnosti pre vašu žiadosť o nenávratné finančné prostriedky z eurofondov.

 

Nákladovo-výnosová analýza

 

Nákladovo-výnosová analýza žiadateľovi ukáže, či plánovaná investícia do projektu je výhodná alebo nie. Je povinnou prílohou k žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Štúdia uskutočniteľnosti

 

Štúdia uskutočniteľnosti odpovedá na otázku, či sa dá projekt realizovať za existujúcich obmedzení a rizík. Dokument analyzuje uskutočniteľnosť projektu z technického, environmentálneho, socio-ekonomického, finančného a legislatívneho hľadiska. Zameriava sa na celkovú udržateľnosť a dostupnosť projektu a jeho prínosy pre spoločnosť a regionálny rozvoj.

 

Ak potrebujte pomôcť s prípravou špecifických podporných analýz, neváhajte sa na nás obrátiť.