Príprava žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Jedným zo základných predpokladov efektívneho využívania eurofondov je vypracovanie kvalitného projektu v súlade s cieľmi lokálnych a regionálnych stratégií rozvoja, prioritami Slovenskej republiky a Európskej únie.

Z našich doterajších skúseností vieme, že práve kvalita projektu je dôležitou podmienkou úspechu pri hodnotení žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z eurofondov. Vypracovanie kvalitného projektu si vyžaduje dostatočné skúsenosti, časový priestor, kvalifikovaný ľudský potenciál a samozrejme prehľad v množstve informácií z oblasti financovania projektov cez eurofondy a iné dotácie.

 

V rámci našich služieb ponúkame prípravu a vypracovanie projektov, konkrétne:

 

 • spracovanie projektového zámeru do podoby žiadosti o NFP tak, aby spĺňal všetky kritériá programu, prostredníctvom ktorého sa uchádza o financovanie projektu
 • spracovanie rozpočtu projektu
 • vypracovanie potrebných povinných štúdií a analýz
 • kontrola a kompletizácia povinných príloh a súvisiacich povinných dokumentov žiadosti o NFP
 • kontrola formálnej správnosti pred podaním žiadosti o NFP
 • komunikácia s príslušným riadiacim orgánom (ministerstvom)/implementačnou agentúrou
 • asistencia pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných riadiacim orgánom
 • návrh zapracovania potrebných zmien v predloženom projekte

 

Príprava žiadosti o eurofondy on-line

 

Alebo chcete vyskúšať našu revolučnú novinku v svete eurofondov? Vytvorili sme portál Grant Expert, kde môžete rovno začať s prípravou žiadosti o eurofondy.  Stačí si priamo na portáli vybrať z vopred preverených grantových expertov. Na ich profiloch zistíte, aké majú skúsenosti a referencie, rovnako ako ich hodnotenie od ostatných klientov. Ďalej  už iba pohodlne komunikujete s expertom on-line, pripomienkujete jeho výstupy a čakáte na vypracovanie kompletnej žiadosti o NFP.

Registrácia na portáli je zdarma. Presvedčte sa sami, že žiadať o eurofondy sa dá konečne jednoducho a rýchlo: www.grantexpert.sk
 

 • Inovačná súťaž o prezentáciu na IXPO má svojich finalistov

  Ako viete, v novembri 2018 sme začali hľadať firmy s interaktívnymi nápadmi so spojením kreativity a technológií. Do súťaže sa mohli zapojiť spoločnosti, ktoré splnili tieto podmienky:

  1. súhrn tržieb za posledné tri roky vyšší ako 40.000 €

  2. referencie na minimálne tri projekty.

   

  Do finálovej šestky sa dostali projekty ako „Komplexná letecká a interiérová 360˚ virtuálna prehliadka s Hotspotmi pre uľahčenie orientácie“, „Website builder s implementovaným SEO analyzátorom a systémom administrácie koncovým užívateľom“, „HandCubeKeys – klávesnica pre hendikepovaných“, „Využitie technológie 3D skenovania a vizualizácie vnútorných priestorov v praxi“, „Scénická kreatíva pre účely vizuálnej komunikácie“ a „Priemysel 4.0 – lokalizácia“.

  Pozrite si naše krátke video o finalistoch: https://youtu.be/MPBjlaecUzk

   

  Víťaz získa možnosť prezentovať sa na najväčšom technologickom festivale a spoločnosť Centire mu preplatí náklady, spojené s prípravou prezentačného stánku či priestoru do výšky 3.000 €.

   

 • Produktivita firiem

  Tvoria osobné náklady najväčšiu časť pridanej hodnoty? Napriek úspechu vašich výrobkov vám klesá hrubá marža? Problémom môže byť produktivita vašej firmy. 

  Myslíte si, že sa Vás to netýka? Pozrite si náš článok o produktivite, možno budete prekvapený.

   

  Ak vás téma zaujala pripravili sme pre vás pracovné raňajky" Produktivita - zdroj impulzov pre inovácie a zmeny v riadení" Čo Vás čaká?

  Martin Jesný (analytik priemyslu) a Pavol Boroš (manažérsky konzultant) si pozývajú atraktívnych hostí, ktorí sa delia o svoje príbehy a postrehy z oblasti zlepšovania výkonnosti firiem. Raňajky 11.4. v Bratislave organizujeme pre majiteľov a manažérov spoločností z Bratislavského a Trnavského kraja. 

   

  • Vypočujte si inšpiratívnych hostí, ktorí úspešne zrealizovali zmeny vo svojej organizácii a zabezpečili si tým vyššiu výkonnosť spoločností
  • Diskutujte s tými, ktorí už prešli cestou rozvoja
  • Získajte informácie o možnostiach zlepšenia.

  Zastavte sa na pracovné raňajky. Overte si, ako inovovať procesy organizácie a inšpirujte sa skúsenosťami ostatných podnikateľov.

  Roadshow bude prebiehať od apríla do júla 2019. Ďalšie podujatie pripravujeme v Žiline a Trenčíne. Sledujte nás

  Kedy: 11.4.2019 od 8:30

  Kde: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28, 821 04 Bratislava

  Cena: 50,- EUR

  Tešíme sa na Vás!

   

  Prihlásenie na podujatie

  Program pracovných raňajok

   

   

 • Konferencia

  Program konferencie: Priemysel otvorený inováciám

  Predstavujeme úplný program Medzinárodnej konferencie, ktorá bude 21.11. od 10:00 v hoteli Carlton v Bratislave:

   

   

   

   

   

 • Konferencia

  Konferencia je pripravená

  Centire a projekt OpenMaker pozývajú na konferenciu PRIEMYSEL OTVORENÝ INOVÁCIÁM. Zámerom konferencie je INŠPIROVAŤ. Našou snahou je prezentácia inovačných lídrov, spoločných projektov výrobných firiem a inovátorov  a predstavenie skúseností rôznych aktérov pri zavádzaní inovácií. Medzinárodná konferencia sa uskutoční 21. novembra 2018 v hoteli Carlton v Bratislave.

  Cieľom je osláviť lídrov v inováciách, predstaviť trendy Industry 4.0 a snahy Európskej komisie a Ministerstva hospodárstva SR v tejto oblasti.

   

  Oslávte s nami inovatívnu schopnosť našich výrobcov a inovátorov. 

   

 • Možnosti financovania rozvojových aktivít prostredníctvom fondou EU

  Spolupracujeme aj s regionálnymi komorami SOPK. V spolupráci s Prešovskou RK sme pripravili na 25.10. 2018 od 9:00 seminár určený pre podnikateľov,na ktorom sa dozvedia o možnostiach financovania prostredníctvom EU fondov.

  Program seminára:

  8:45 – 9:00 Registrácia úcastníkov
   
  9:00 – 9:45 Národný projekt PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
  Regionálny manažér Odboru Národného projektu SARIO, Juraj Corba, predstaví aktivity Národného projektu a možnosti participácie na pripravovaných podujatiach a dalších aktivitách projektu.
   
  9:45 – 10:00 Prestávka na kávu
   
  10:00 – 12:00 Prezentácia a diskusia k AKTUÁLNYM PROJEKTOVÝM VÝZVAM
  Podpora inteligentných inovácií v priemysle (výzva plánovaná na október 2018 z 1.2.2 OPVaI) - TSZ
  Podpora sietovania podnikov (výzva plánovaná na október 2018 1.2.2/2.2.2 OPVaI) - TSZ
  Zakladanie kreatívnych centier (decentralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) – výzva plánovaná na december 2018 - TSZ
  Ako využívat otvorené inovácie vo vašom podnikaní – LBI Výber aktuálnych projektových výziev, dôležité informácie, diskusiu, podporu pri príprave projektov
  ponúkajú Tamás Szoke a Lubomír Billý, experti spolocnosti CENTIRE, www.centire.com.
   
  12:00 Pohostenie úcastníkov
   
   
  Úcast na seminári je bezplatná!
   
  Svoju úcast potvrdte, prosím, vyplnením vyplnením PRIHLÁŠKY na seminár do 22.10.2018.
   
   
 • GranTalks

  Októbrové GranTalks: Najnovšie výzvy pod lupou

  Prestaňte sa trápiť pojmami z eurofondštiny a grantovštiny. <!--break-->4. októbra 2018 Vám pri šálke dobrej kávy a maslovom kroasante zrozumiteľne vysvetlíme všetky pojmy, aktuálne výzvy a poradíme ako na to.

   

  Kedy, kde, čo, za koľko

  GranTalks pre vás pripravujeme:

  • vo štvrtok 4. októbra 2018
  • trvanie 10:00 – 12:00 hod.
  • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

  Vstupné: 29 €

  Porozprávame sa o:

  • najzaujímavejších grantových výzvach vyhlásených v priebehu posledného mesiaca
  • pre koho sú výzvy určené a čo je z nich možné podporiť
  • čo musíte splniť, aby ste sa mohli uchádzať o granty
  • pozrieme si štatistiky podobných výziev z minulosti

   

   

   

  Registrácia

 • GranTalks

  Septembrové GranTalks: výzvy (nie len) pre samosprávy

  GranTalks sú určené každému, kto chce byť v obraze v oblasti dostupných eurofondov, kto sa chce dozvedieť viac o najnovších grantoch alebo si chce rozšíriť svoj všeobecný obzor.

   

  Kedy, kde, čo, za koľko

  GranTalks pre vás pripravujeme:

  • vo štvrtok 13. septembra 2018
  • trvanie 10:00 – 12:00 hod.
  • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

  Vstupné: 29 €

  Porozprávame sa o:

  • grantovej výzve na výstavbu nových objektov materských škôl (MŠ), rozširovanie kapacít existujúcich priestorov MŠ, úpravy areálu škôlok a i.
  • možnosti podpory nákupu vozidiel pre mestskú a prímestskú autobusovú dopravu
  • výzve podporujúcej zavedenie WiFi do obcí a miest Slovenska (netýka sa Bratislavského kraja a mesta Košice)
  • grante na zlepšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb (okrem štátnej správy sa môžu uchádzať o príspevok aj samosprávy)
  • pre koho sú výzvy určené a čo je z nich možné podporiť
  • čo musíte splniť, aby ste sa mohli uchádzať o granty
  • pozrieme si štatistiky podobných výziev z minulosti

   

  Registrácia

 • aktuálna výzva

  Pracovné raňajky: Digitálny výskum a inovácie

  Pozývame na pracovné raňajky: Digitálny výskum a inovácie

  Pôsobí vaša firma v jednom z následujúcich odvetví?

  • výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov,
  • počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby,
  • informačné služby,
  • ostatné odborné, vedecké a technické činnosti.

   

  Potom práve pre vás sme pripravili pracovné raňajky venujúce sa výzve na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v odvetviach Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

  Žiadať o grant môžete ak ste mikro, malý, stredný, či veľký podnik fungujúci minimálne 3 roky.

  Zároveň musíte mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním odvetvia, v ktorom projekt chcete realizovať, a to najneskôr 1 rok pred predložením žiadosti o grant.

   

  Kedy a kde?

  • vo štvrtok 17. mája

  • trvanie 10:00 – 12:00 hod.

  • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

   

  Prihlásiť sa na raňajky

 • inovačné workshopy

  Univerzity a firmy – spolu na ceste k inováciám

  Firmy, ktoré sa neotvoria inováciám, nemajú v budúcnosti šancu sa dlhodobo udržať na trhu. Inovácie sú bezpochyby jedným z hlavných stimulov pre udržanie a rast konkurencieschopnosti firiem. Vysoké školy môžu byť tým správnym partnerom pre vývoj a aplikáciu inovačných riešení vo výrobe.

  Zúčastnite sa nášho workshopu a my vám predstavíme:
  1.    príklady úspešnej praxe slovenských vysokých škôl v oblasti otvorených inovácií
  2.    konkrétne možnosti spolupráce v oblasti inovácií so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave
  3.    skúsenosti renomovaných výrobných firiem zo spolupráce s vysokými školami

  Spíkri workshopu:

  Juraj Beniak
  Prodekan pre spoluprácu s priemyslom a propagáciu štúdia Strojníckej fakulty STU

  Marián Michalička a a Maroš Mudrák
  MATADOR HOLDING, a.s.

  Jozef Kubičko
  Riaditeľ R&D KINEX BEARINGS, a.s.

  Branislav Hatala
  Divízia jadrovej bezpečnosti VUJE, a.s.

  Martin Morháč
  Riaditeľ SOVA Digital a.s.

  Ľubomír Šooš
  Dekan Strojníckej fakulty STU

  Dušan Vasilišin
  Výkonný riaditeľ SPINEA Technologies s.r.o.

  Kedy: 30. januára 2018
  O koľkej: od 10. hod
  Cena: zdarma
  Lokalita: Strojnícka fakulta STU v Bratislave

  Zúčastnite sa workshopu, získajte nové inšpirácie a nadviažte zaujímavé kontakty s vysokými školami a výrobnými firmami.

  Registrácia tu

   

 • inovačné workshopy

  OpenMaker SHOW: M. Schmidt & predstavenie TOP 5 víťazných projektov

  OpenMaker SHOW: M. Schmidt & predstavenie TOP 5 víťazných projektov

  24. januára od 17:30 hod v Bratislave
   

  Pozývame na OpenMaker Show:

  1. Slovensko nie je len automobilová veľmoc vo výrobe áut na obyvateľa, ale jeho stopu je už dlhodobo vidieť aj v automobilovom dizajne najprestížnejších svetových značiek. Históriu slovenského automobilového dizajnu, ako i najúspešnejších slovenských automobilových dizajnérov nám predstaví riaditeľ Slovenského múzea dizajnu a skvelý rečník Maroš Schmidt na špeciálnej prezentácii v rámci OpenMaker show.

  2. Druhá časť OpenMaker Show bude patriť prezentácií TOP 5 slovenských projektov v rámci súťaže projektu OpenMaker. Projektoví partneri nám predstavia svoje inovatívne projekty a plány na nasledujúcich 9-tich mesiacov.

  3. Na záver workshopu predstaví Ľubomír Billý, ako projektový manažér projektu OpenMaker na Slovensku, plánované aktivity a novú súťaž v roku 2018.

  Kedy: 24. januára 2018
  O koľkej: 17.30 - 20.30 hod.
  Cena: zdarma
  Lokalita: Klub .pod lampou, Partizánska 2 - Palisády, Bratislava

  Príďte sa inšpirovať a získať nové kontakty pre spoločné inovácie!

  Registrácia tu

   

 • raňajky OPEN

  Ako pripraviť úspešné projekty?

  Pre veľký záujem opakujeme workshop: Ako pretvoriť inovatívnu myšlienku na úspešný projekt?

  Nový termín je 8. marca od 9.00 hod.

  Cieľom workshopu je predstaviť, ako pretvoriť inovatívnu myšlienku na úspešný projekt.

  Workshopom vás prevedú naši konzultanti, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou vlastných projektov ako aj projektov pre klientov.

  Predstavíme vám:

  1. medzinárodne uznávané metodiky Project Cycle Management (PCM) a International Project Management Association (IPMA)
  2. tipy a rady, ako pripravovať úspešné medzinárodné aj lokálne projekty
  3. skúsenosti zo súťaže projektu OpenMaker - najčastejšie chyby a ako sa ich vyvarovať

   

  Kedy: 8. marca 2018
  O koľkej: 9.00 - 12.00 hod.
  Cena: 19 euro
  Lokalita: Centire, Bratislava

  Zúčastnite sa nášho workshopu a získate cenné rady a odporúčania, vďaka ktorým zmeníte Vaše inovatívne nápady na úspešné projekty.

   

  Registrácia tu

   

 • nový grant

  Grant pre kultúrny a kreatívny priemysel

  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky plánuje v januári 2018 opäť vyhlásiť grantovú výzvu na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku.

  Minimálny grant bude pravdepodobne opäť 50 000 EUR a maximálny 200 000 EUR.
  Podľa predbežných informácií bude trvanie výzvy obmedzené len na tri mesiace.

  GrantExpert.sk pre vás pripravil pracovné raňajky 9.1.2018 alebo 16.1.2018 od 9.30 hod, kde sa dozviete:
  - vymedzenie odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu
  - aké typy aktivít a projektov sa dajú financovať na podporu rastu podnikov v kultúrnom a kreatívnom priemysle
  - aké sú základné predpoklady a podmienky pre poskytnutie príspevky
  - aké sú finančné limity pomoci
  - tipy pre prípravu kvalitného projektu
  - naše skúsenosti s prípravou grantových žiadostí v rámci predošlej grantovej výzvy pre kultúrny a kreatívny priemysel

  Prihlásiť sa na pracovné raňajky

  Už teraz si môžete:

  1. Overiť v priloženom eBooku: Kto je oprávnený čerpať plánovaný grant pre Kultúrny a kreatívny priemysel.
  2. Inšpirovať sa na vzorovom projekte remeselníka, ako môžete pripraviť váš projekt: Remeselník Rudo >>
  3. Pozrieť si základné informácie o grante
  4. TIP: Nevyhovuje vám čas školenia? Uistite sa, že je plánovaný grant pre vás vhodný a zistite čo vás čaká  pri príprave žiadosti, počas konzultácie s GrantExpertom.
 • nový grant

  Dotácie na zatepľovanie a en. audit

  Dlho avizovaný grant na Energetické audity a zatepľovanie v malých a stredných podnikoch bol vyhlásený a termín na predkladanie žiadostí v 1. kole je už 14. decembra 2017.

  Čo si môžete z grantu zafinancovať?

  •     Zabezpečenie energetických auditov
  •     Zateplenie fasády
  •     Výmenu okien, dvier a brán
  •     Rekonštrukciu strechy
  •     Výmenu či rekonštrukciu zdroja tepla
  •     Inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie
  •     Ďalšie opatrenia, ktoré znížia spotrebu energie vo výrobnom procese

  Výška grantu:

  •     Minimálna výška príspevku na projekt je 20 000 €
  •     Maximálna výška  príspevku je 200 000 €

  A predovšetkým miera spolufinancovania:

  • Z vašej strany je iba 15 %, výška grantu je 85

   

  Pre podrobnejšie informácie o grante návštívte portál GrantExpert.sk.
   

  Základné informácie o grante si môžete pozrieť už teraz v krátkej prezentácii nižšie:

 • nový grant

  Grant na založenie novej prevádzkarne/diverzifikáciu výroby

  Využite aktuálne vyhlásený grant na založenie novej prevádzkarne, diverzifikáciu výroby, alebo zásadnú zmenu celkového výrobného procesu.

  Nakúpiť môžete:

  • softvér
  • oceniteľné práva
  • dlhodobý nehmotný majetok
  • stroje, prístroje, zariadenia alebo iné technológie

  Na projekt môžete získať od 100 tis. – 1 mil. €
  Prvé kolo hodnotenia je už 15. novembra 2017.

  Zastavte sa na pracovné raňajky v utorok 10. októbra - 9:30 - 12:00 hod. v Centire, kde sa dozviete:
  - všetky dôležité informácie o výzve
  - štatistiky z predošlých výziev určených na nákup technológií
  - poučenia z predchádzajúcich výziev - na čo si dávať pozor

  Registrácia na raňajky

   

  Pre podrobnejšie informácie o grante návštívte portál GrantExpert.sk.
   

  Základné informácie o grante si môžete pozrieť už teraz v krátkej prezentácii nižšie:

 • workshop

  Workshop: Aktuálne dotácie EÚ

  Využite pripravované eurofondy a granty na podporu výskumu, vývoja a nových myšlienok v rámci výroby, na zlepšenie energetickej efektívnosti, alebo na vzdelávanie zamestnancov. V rámci pracovných raňajok sa dozviete, aké sú podmienky pre žiadateľov a ako sa na žiadosť, čo najlepšie pripraviť. Zároveň vám predstavíme medzinárodný projekt OpenMaker, ktorý podporuje spoluprácu výrobných podnikov a inovátorov.

  Kedy: 27. júl 2017
  O koľkej: 9.00 - 11. 00 hod.
  Kde: PREŠOVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA SOPK, Vajanského 10, 080 01, Prešov

   

  Spíkri:

  TAMÁS SZŐKE | GRANTEXPERT.SK

  Tamás je zakladateľ portálu GrantExpert.sk, na ktorom nájdete kompletné informácie o všetkých dotáciách pre Slovensko, ako aj grantových expertov. Na raňajkách vám predstaví aktuálne eurofondy a granty, ktoré môžete využiť počas leta na podporu vášho podnikania.

   

  ĽUBOMÍR BILLÝ  | CENTIRE.COM

  Ľubomír je projektový manažér medzinárodného projektu OpenMaker, ktorý podporuje spoluprácu výrobných podnikov a inovátorov. Počas raňajok vám predstaví projekt ako aj finančnú podporu 20 000 EUR, ktorú môžete získať na spoločný projekt s inovátormi.

   

   

  Registrácia:

  Podmienkou účasti je zaslanie záväznej prihlášky na e-mail juraj.kupciha@sopk.sk.
   

 • Aktuálna výzva

  Inovatívne projekty v Bratislavskom kraji

  Finančnú podporu vo výške 20 000 – 200 000 € môžu získať programátori, architekti, dizajnéri a reklamné agentúry v Bratislavskom kraji. Pre svoje inovatívne projekty si budú môcť nakúpiť stroje, zariadenia, interiérové vybavenia a softvéry. Projekty budú financované z Operačného programu výskum a inovácie.

  Prvé kolo výzvy je otvorené do 31. júla 2017.

  Podstatné informácie o výzve nájdete na našom portáli GrantExpert.sk
   

  Ak už ste rozhodnutí a chcete podať žiadosť, môžete sa zapojiť do mentoringového programu "projektová Fabrika". Program je určený pre tých, ktorí si chcú napísať projekt sami alebo s vlastným tímom.

 • Aktuálna výzva

  Rekonštrukcia pamiatok

  Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s podporou EÚ je aktuálna. Program Obnovme si svoj dom poskytne financie vo výške maximálne 950 000 EUR na projekt. Žiadosti si môžete predkladať na Ministerstvo kultúry SR do 18.4.2017.

  Financie je možné získať pre pamiatky v zozname národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014.

  Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na našom portáli GrantExpert.sk

 • Aktuálna výzva

  Nový termín pre kultúrny a kreatívny priemysel - 11. 4. 2017

  Na podanie svojich projektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle máte viac času. Ministerstvo kultúry SR predlžuje termín až do 11. apríla 2017.

  Projekty malých a stredných podnikateľov budú podporené celkovo 67,8 miliónmi eur z európskych zdrojov. Je to až o 18 miliónov eur viac, ako bolo pôvodne plánované. 

  Viac info na jednom mieste nájdete na našom portáli GrantExpert.sk.

 • Aktuálne informácie

  Eurofondové príležitosti pre podnikateľov

  Podnikateľom sa otvárajú nové možnosti financovania svojich aktivít prostredníctvom eurofondov. Z aktuálnych operačných programov sme pripravili prehľad zaujímavých eurofondových príležitostí.

  V prezentácii na tému eurofondy pre podnikateľov nájdete:

  Aktuálne a plánované výzvy pre MSP pre rok 2016 z národných zdrojov

  • OP Výskum a inovácie
  • OP Ľudské zdroje
  • OP Kvalita životného prostredia
  • Integrovaný regionálny OP, Prioritná os 3
  • Program rozvoja vidieka

  Aktuálne a plánované výzvy pre MSP pre rok 2016 z komunitárnych programov

  • HORIZON 2020, predovšetkým SME INSTRUMENT
  • COSME
  • ERASMUS+

  O financiách pre podnikateľov sme diskutovali na seminári, ktorý zorganizovala Prešovská regionálna komora SOPK 4.2.2016 v Prešove a Žilinská regionálna komora SOPK 24.2.2016 v Žiline.

   

  Budeme radi, ak využijete naše vedomosti a stiahnete si prezentáciu o eurofondoch pre podnikateľov v pdf nižšie.

 • pracovná ponuka

  Hľadáme Grant Expertov

  Grant Expert.sk - spájame profesionálnych poradcov so záujemcami o eurofondy

  Riešite dilemu, čomu sa venovať skôr – či naháňať nových klientov alebo sa sústrediť na existujúce projekty?

  Ponúkame Vám riešenie.

  Vytvorili sme on-line trhovisko pre záujemcov o granty a grantových expertov – Grant Expert portál.

  Práve hľadáme skúsených expertov v oblasti grantového poradenstva, ktorí budú mať vďaka portálu zabezpečený kontinuálny dopyt po svojich službách. Budú si tak vedieť lepšie riadiť a rozložiť svoje kapacity.
   

  Našou ambíciou je mať na portáli Grant Expert skúsených ľudí, ktorí:
  • poznajú programovú štruktúru;
  • vedia písať kvalitné projekty;
  • dokážu preukázať ITMS kódom predchádzajúce referencie z tvorby žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

  Viac informácií na: profesia.sk

  Ak Vás ponuka zaujala, vyplňte podrobnú registráciu pre expertov na: www.grantexpert.sk

  Následne si Vás pozveme na osobný pohovor, kde preveríme Vašu expertízu a podpíšeme s Vami zmluvu o registrácii grant experta.
  Registrácia na portálu je bezplatná. Biznis model tohto portálu je založený na transakčnom poplatku z realizovaných služieb.
   

 • Aktuálna výzva

  Vidiecky cestovný ruch - turizmus a agroturizmus

  Aktuálna výzva - vidiecky cestovný ruch

  Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na aktivity v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - turizmu a agroturizmu. Finančné príspevky budú poskytnuté z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, pre:

  Opatrenie 6 –  Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti;
  Podopatrenie 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností;
  Oblasť 1 Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou.

  Dátum vyhlásenia výzvy: 19.06.2015      
  Dátum uzavretia výzvy: 21.09.2015

  Indikatívna výška finančných prostriedkov pre Oblasť 1: 60 000 000 €

  Oprávnení žiadatelia: mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach. Mikro a malý podnik má do 50 zamestnancov a ročný obrat do 10 mil. €. Pod vidieckou oblasťou sa rozumie celé územie SR, okrem všetkých krajských miest, s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane).

  Oprávnené aktivity:

  • Hmotné a nehmotné aktíva spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (Oblasť 1) – v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu technológií, strojov, zariadení a pod., v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.

  Oprávnené projekty:

  • Projekty spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov  (Oblasť 1).

  Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 • Aktuálne informácie

  Grant Expert portál

  Eurofondové poradenstvo on-line

  Máte nápad na projekt z eurofondov?

  Na základe našich viac ako 20 ročných skúseností a odbornosti pripravujeme portál, ktorý vás zorientuje v aktuálnych grantoch. Prevedie vás krok za krokom až k získaniu projektu.

  V súčasnosti registrujeme záujemcov o granty aj grant expertov. Plná funkcionalita bude spustená už čoskoro.
   

  Čo bude ponúkať portál Grant Expert?

  • on-line trhovisko pre europrojekty, ktoré spája profesionálnych poradcov so záujemcami o eurofondy,
  • cenné informácie o dostupných grantoch pre váš projektový zámer v programovom období 2014-2020.

   

  Ako bude portál fungovať?

  Grant Expert vás na začiatok zorientuje, ako získať eurofondy a ktoré granty môžete využiť pre váš projektový zámer. Následne si môžete zadať váš projektový zámer, nastaviť notifikácie k plánovaným výzvam a nájsť vhodného experta, ktorý pre vás grantovú žiadosť pripraví.

  Grant Expert vás na začiatok zorientuje, ako získať eurofondy a ktoré granty môžete využiť pre váš projektový zámer.

  Následne si môžete zadať váš projektový zámer, nastaviť notifikácie k plánovaným výzvam a nájsť vhodného experta, ktorý pre vás grantovú žiadosť pripraví.

  Buďte medzi prvými, ktorí zažijú skutočnú inováciu v grantovom poradenstve.

  Tu sa môžu registrovať grantoví experti aj záujemcovia o eurofondy: 

  Registrovať na portál Grant expert

   

  Záujemcovia o granty môžu využiť nasledujúce programy:

  Operačné programy na Slovensku
  • Výskum a inovácie (OP Val)
  • Integrovaná infraštruktúra (OP II)
  • Ľudské zdroje (OP ĽZ)
  • Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
  • Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
  • Efektívna verejná správa (OP EVS)
  • Program rozvoja vidieka (PRV)
  • Rybné hospodárstvo (OP RH)
  Cezhraničné programy
  • Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
  • Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020
  • Poľsko - Slovenská republika 2014 - 2020
  • Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020
  • ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020
  • Stredná Európa - Úrad vlády SR
  • ETC Dunaj – Úrad vlády SR
  Bruselské granty
  • HORIZONT 2020
  • ERASMUS+
  • Kreatívna Európa
  • Európa pre občanov
  Domáce granty
  • Envirofond
  • APVV
  • Obnov si svoj dom

   

  Aké výhody portál Grant Expert prináša?
   

  Pre záujemcov o granty:

  • detailné vyhľadávanie v rámci dotačných programov
  • notifikácie o aktuálnych výzvach
  • posúdenie oprávnenosti vášho projektového zámeru
  • výber vhodného experta na základe jeho skúseností a referencií
  • dodania služby s garanciou postupného uvoľňovania finančných prostriedkov

  Pre Grant Expertov:

  • prístup k overeným projektovým zámerom klientov
  • inovatívne prostredie pre rozšírenie svojej expertnej činnosti
  • garanciu vyplatenia odmeny
  • jasné pravidlá pre dodávku vašich služieb

   

  Preto zaregistrujte sa a buďte včas informovaní o novinkách v grantovom poradenstve.
   

  Registrovať na portál Grant expert

 • Aktuálna výzva

  Dotácie na zatepľovanie z Environmentálneho fondu

  Aktuálna výzva - zvyšovanie energetickej efektívnosti budov

  Environmentálny fond rozšíril špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2015 o činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Cieľom je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadených, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

  Termín predloženia žiadostí: 09.10.2015 (vrátane)
  Termín zrealizovania projektu: 31.8.2016

  Maximálna výška podpory na projekt: 200 000 €
  Maximálna miera podpory: 95% z oprávnených nákladov projektu

  Oprávnené aktivity:

  • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
  • zateplenie/výmena strechy;    
  • zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,
  • výmena otvorových výplní (okná, dvere);
  • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej
  • úžitkovej vody;
  • práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory;
  • kombinácia vyššie uvedených aktivít.

  Oprávnení žiadatelia:

  • obec;
  • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení;
  • samosprávny kraj;
  • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

  Tu nájdete podrobnejšie informácie o dotácii pre rok 2015.

 • Aktuálne informácie

  Hranica obstarávania cez EKS sa zvýši na 5000 eur

  Elektronický kontraktačný systém (EKS) majú povinnosť používať všetci verejní obstarávatelia, teda štát, VÚC, obce, ako aj osoby, ktoré síce nie sú v postavení verejného obstarávateľa, avšak boli im poskytnuté finančné zdroje verejného obstarávateľa vo výške minimálne 50 % z hodnoty projektu. Povinnosť využívať Elektronické trhovisko na proces verejného obstarávania sa v súčasnoti vzťahuje na všetky zákazky na stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné nad 1000 eur bez DPH do hodnoty 134 000 eur, resp. 207 000 eur  bez DHP (v závislosti od typu verejného obstarávateľa). Hranica sumy, od ktorej je potrebné obstarávať cez EKS, sa však od septembra zvyšuje na 5000 eur.

  Viac informácií sa dočítate na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky.

  O zmenách, ktoré EKS prináša do procesu verejného obstarávania, ako aj o skúsenostiach s používaním tohto systému, si môžete prečítať v rozhovore s odborníkom JUDr. Jurajom Tkáčom.

 • Aktuálna výzva

  Kanalizácie a vodovody

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 3.7.2015 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na kanalizácie, ČOV a vodovody.

  Operačný program:
  Operačný program Kvalita životného prostredia

  Prioritná os:
  1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

  Špecifický cieľ:
  1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
  1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

  Fond:
  Kohézny fond

  Dátum vyhlásenia výzvy: 3.7.2015
  Dátum uzavretia výzvy: RO uzavrie výzvu v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre OP KŽP zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk.
  Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 30.9.2015
  Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 30.11.2015

  Indikatívna výška finančných prostriedkov: 300 000 000 EUR na výzvu

  Oprávnení žiadatelia:

  • obce;
  • združenia obcí;
  • vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách;
  • právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

  Oprávnené aktivity:

  V rámci špecifického cieľa 1.2.1:
  A. Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

  • A.1 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO;
  • A.2 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO;
  • A.3 v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie.

  V rámci špecifického cieľa 1.2.2:
  A. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov
  V rámci uvedenej aktivity bude výstavba a rozšírenie verejných vodovodov podporovaná iba v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice 91/271/EHS.

 • Aktuálna výzva

  Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou

  Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre: opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora.

  Dátum vyhlásenia výzvy: 28.05.2015                            
  Dátum uzavretia výzvy:  28.07.2015

  Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu
  Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 1,455 mil. €
  Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 45 tis. €

  Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt
  Maximálna výška podpory pre partnerstvá, ktoré nemali v programovom období 2007-2013 schválený štatút MAS je 15 000 EUR.
  Maximálna výška podpory pre partnerstvá, ktoré získali v programovom období 2007-2013 štatút MAS je 5 000 EUR.

  Oprávnení žiadatelia
  Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je založené a pracuje na princípoch LEADER.

  • Oprávnené na podporu budú všetky partnerstvá založené na princípoch LEADER, teda tie ktoré neimplementovali prístup LEADER v predchádzajúcom období v rámci osi 4 LEADER v PRV 07-13, ako aj tie, ktoré v období 07-13 získali štatút MAS, pričom partnerstvá, ktoré v období 07-13 získali štatút MAS budú mať maximálnu výšku podpory zníženú z dôvodu, že tieto partnerstvá už majú skúsenosti s prístupom LEADER z programového obdobia 2007-2013, majú vybudované kapacity, sformované územie a pod.

  Oprávnené aktivity
  Aktivity súvisiace s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí s cieľom vypracovať a uskutočňovať stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len stratégia CLLD), ktoré môžu zahŕňať jeden či viaceré z nasledujúcich prvkov:

  • opatrenia odbornej prípravy pre miestnych zainteresovaných aktérov; štúdie o príslušnej oblasti;
  • náklady súvisiace s navrhovaním stratégie CLLD vrátane nákladov na akcie súvisiace s konzultáciami so zainteresovanými stranami na účely prípravy stratégie CLLD;
  • administratívne náklady (náklady na zamestnancov) organizácie, ktorá žiada o prípravnú podporu v prípravnej fáze.

  Oprávnenosť miesta realizácie projektu
  Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

  Viac info o výzve nájdete na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 • Aktuálne informácie

  Aktualizácia harmonogramu výziev pre Operačný program Kvalita životného prostredia

  Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo prvú aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Bližšie informácie k prvej aktualizácii nájdete v dokumente Informácia k aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev.

  Zásadná zmena sa týka procesu verejného obstarávania na všetky aktivity projektu, kde bude žiadateľ povinný najneskôr k dátumu predloženia žiadosti o NFP vyhlásiť verejné obstarávanie na všetky hlavné aktivity projektu.

  Viac info nájdete na internetovej stránke Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 • Aktuálna výzva

  Prvé výzvy nového programového obdobia

  Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila prvé výzvy programového obdobia 2014 – 2020

  Finančné príspevky budú poskytnuté z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 pre nasledovné podopatrenia:

  Rekonštrukcia a výstavba lesných ciest
  Podopatrenie 4.3: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.

  Spoločných zariadenia – poľné a lesné cesty, protierózne, protipovodňové, vodohospodárske a ekologické opatrenia
  Podopatrenie 4.3: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

  Protipovodňová a protipožiarna ochrana lesov
  Podopatrenie 8.3: Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

  Revitalizácia a obnova lesov
  Podopatrenie 8.4: Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

  Podpora miestnych aktérov a tvorby stratégie miestneho rozvoja Iniciatíva LEADER
  Podopatrenie 19.1: Prípravná podpora

  Viac info o aktuálnych výzvach nájdete na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 • Aktuálna výzva

  Protipovodňová a protipožiarna ochrana lesov

   

  Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 pre podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

  Dátum vyhlásenia výzvy: 18.05.2015  
  Dátum uzavretia výzvy:  18.09.2015

  Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve:

  • Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 51 mil. €
  • Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 9 mil. €

  Oprávnení žiadatelia

  Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby (právnickou osobou sa rozumie aj obec, ktorá obhospodaruje les a podniká na základe oprávnenia),  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
  • štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.);
  • pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokoch iba správcovia drobných vodných tokov resp. právnických osôb majúcich k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa.

  Oprávnené aktivity realizácie projektu

  Aktivita č. 1: zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch:

  • zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo  ich zoskupenia  a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
  • budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.;
  • budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

  Aktivita č. 2: zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry:

  • výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného prostredia a ochrany prírody (Prístupom k vybudovaným objektom sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia úsekov protipožiarnych lesných ciest, ktoré sú potrebné na napojenie sa na existujú sieť lesných ciest);
  • realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti;
  • výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov komunikácie;

  Aktivita č. 3: zlepšenie zdravotného stavu lesov:

  • realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom (ktorí sú uvedení  nižšie v  Zozname druhov organizmov, ktoré poškodzujú rastliny a môžu spôsobiť katastrofu ) formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch (aplikácia chemických prípravkov je oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná).

  Viac info nájdete na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 • Aktuálna výzva

  Rekonštrukcia a výstavba lesných ciest

  Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.3: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.

  Dátum vyhlásenia výzvy: 18.05.2015  
  Dátum uzavretia výzvy:  18.09.2015

  Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve:

  • Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 29,5 mil. €
  • Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 500 tis. €

  Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:
  Minimálne 10 tis. €, maximálne 1 mil. € (pre ostatné regióny maximálne 500 tis. €)

  Oprávnení žiadatelia

  • Obhospodarovatelia lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorí obhospodarujú les s minimálnou výmerou 10 ha

  Oprávnené aktivity

  • V rámci tejto operácie sú oprávnené tie činnosti, ktoré sa týkajú infraštruktúry súvisiacej s výstavbou, dostavbou, prestavbou a rekonštrukciou lesných ciest a prístupu k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest, podporovaných v rámci podopatrenia 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.
  • Oprávnená bude rekonštrukcia a výstavba lesných ciest kategórií 1L a 2L, 3L ktoré slúžia pre odvoz dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel a so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity. Predovšetkým bude podporovaná rekonštrukcia a prestavba lesných ciest z najnižšej kategórie na vyššiu (t.j. z ciest 3L na kategóriu 2L alebo 1L).

  Viac info nájdete na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 • Aktuálne informácie

  Interaktívny tréning - Tvorba PHSR odborne a efektívne

  Zúčastnite sa interaktívneho tréningu:

  Tvorba PHSR odborne a efektívne

  Vypracované interaktívne úlohy a ich výsledky budete môcť použiť priamo vo vami pripravovanom dokumente PHSR.

  Tréning je určený pre: zamestnancom samospráv poverených vytvorením PHSR
  Čas: 18. júna (štvrtok), 9:00 - 16:00 hod.
  Miesto: Bratislava, priestory spoločnosti Centire (Záhradnícka 72)
  Poplatok: 100 €
  Registrácia: emailom na vzdelavanie@centire.com

  Získate: metodické pokyny a konkrétne postupy ako analyzovať aktuálny stav územia, ako v spolupráci so socio-ekonomickými partnermi a verejnosťou definovať stratégiu rozvoja územia, získať konkrétne projektové návrhy na realizáciu stratégie a v neposlednom rade akými spôsobmi tieto aktivity financovať.

  Obsah tréningu:

  Tvorba úvodnej a analytickej časti PHSR

  • Prehľad prípravných krokov a formulárov
  • Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
  • Účel partnerstva pri tvorbe PHSR, výber socio-ekonomických partnerov
  • Participatívne metódy, hĺbkové rozhovory, prieskum verejnej mienky
  • Analýza endogénneho potenciálu územia
  • Polohový potenciál územia
  • Prírodné podmienky, práca s Atlasom krajiny SR
  • Demografická charakteristika, štatistické metódy pre analýzu populácie
  • Analýza hospodárskej základne územia
  • Analýza infraštruktúrnej vybavenosti
  • SWOT analýza

  Lektori:

  Tamás Szőke
  Tamás pracuje v spoločnosti Centire s.r.o. už takmer 10 rokov a riadi tím zodpovedný za poskytovanie grantového poradenstva. Oblasti regionálneho rozvoja sa venuje od roku 2004. Počas svojej profesionálnej kariéry sa venoval projektom a programom financovaným zo štrukturálnych fondov EÚ, nielen z pozície konzultanta pre beneficientov, ale aj z pozície programového manažéra riadiaceho orgánu. Tamás je certifikovaným projektovým manažérom podľa štandardov IPMA a PRINCE2.

  Maroš Janovič
  Maroš je súčasťou tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z projektového manažmentu. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty zamerané na občiansku infraštruktúru a vybavenosť, životné prostredie, kultúru, elektronizáciu služieb pre územné samosprávy a inovatívne technológie pre malé a stredné podniky. Jeho individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta prináša výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov.

  Eduard Donauer
  Eduard do spoločnosti Centire s.r.o. nastúpil ako stážista v roku 2014 a od marca 2015 sa stal stálym zamestnancom. Aktuálne pracuje na tvorbe PHSR miest Malacky, Nové Zámky a  Turčianske Teplice. Pri komplexných analýzach vnútorného prostredia miest a obcí uplatňuje znalosti, ktoré získal počas štúdia geografie a regionálneho rozvoja.

  Pripravujeme pre vás aj ďalšie časti tréningu:

  Tvorba strategickej a programovej časti PHSR

  • Transformácia SWOT analýzy na TOWS maticu
  • Definovanie prioritných opatrení
  • Vytýčenie strategických cieľov a vízie územia „zdola nahor“
  • Zber a prioritizácia projektových zámerov
  • Definovanie merateľných ukazovateľov
  • Tvorba formulárov na prípravu projektov

  Tvorba realizačnej a finančnej časti PHSR

  • Výber projektov do Akčného plánu
  • Distribúcia projektových zámerov na celé obdobie platnosti PHSR
  • Definícia plánu hodnotenia a monitorovania
  • Komunikačná stratégia pre fázu realizácie PHSR
  • Tvorba indikatívneho rozpočtu na obdobie platnosti PHSR na úrovni oblastí
  • Finančný rámec pre realizáciu PHSR na úrovni projektov
  • Hodnotiace tabuľky pre výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami
  • Výnosovo-nákladová analýza
  • Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica
 • Aktuálna výzva

  Montáž bezpečnostných kamerových systémov

  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 27.4.2015 zverejnilo výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí na investície do technickej infraštruktúry súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov, s ním súvisiaceho osvetlenia a iných bezpečnostných prvkov).

  Termín predkladania žiadostí: od 13.07.2015 do 31.07.2015

  Alokácia výzvy: 6 000 000 €
  Maximálna výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov
  Výška oprávnených výdavkov na projekt: min. 10 000 € a max. 200 000 €

  Oprávnení žiadatelia:

  • Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlenia riešené v rámci Regionálneho operačného programu.

  Oprávnené aktivity:

  • vybudovanie digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov;
  • implementácia snímacích zariadení (kamery, detektory pohybu, iné snímače a pod.) a s ním súvisiaceho osvetlenia verejných priestorov;
  • vybudovanie distribučnej siete prostredníctvom pasívnej a/alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu budovanie aktívnych/pasívnych optických sietí, metalických sietí, budovanie bezdrôtových prístupových sietí ( pri bezdrôtových sieťach len v pásmach vyžadujúcich prevádzkovanie na základe individuálneho povolenia);
  • implementácia centrálneho riadiaceho systému otvoreného pre prípadné rozšírenie počtu a typov snímacích zariadení a rozšírenie úložiska pre archiváciu záznamov;
  • implementácia úložiska pre archiváciu záznamov (distribuované jednotky pre ukladanie záznamov a centrálna jednotka/y pre ukladanie záznamov).

  Viac info nájdete na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

 • Aktuálna výzva

  Obnova verejného osvetlenia

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 30. apríla 2015 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

  Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 30. septembra alebo do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
  Doba fyzickej realizácie projektu: do 31. decembra 2015

  Intenzita pomoci: maximálne 95%

  Výška pomoci:
  Výška pomoci na projekt nesmie byť vyššia než 750 000 €.
  Výška pomoci na projekt nesmie byť nižšia než 10 000 €.

  Zdroje financovania:

  • 85% Európsky fond regionálneho rozvoja;
  • 10% štátny rozpočet Slovenskej republiky;
  • 5 % spolufinancovanie žiadateľa.

  Oprávnení žiadatelia:

  • obce založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  Oprávnené regióny:

  • Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj);
  • Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj);
  • Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

  Oprávnené aktivity:

  • výmena pôvodných svietidiel, resp. svetelných zdrojov existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá, resp. svetelné zdroje;
  • doplnenie nových technicky vyspelých, energeticky menej náročných svietidiel na už vybudované svetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované nosné konštrukcie;
  • technická obnova pôvodných, alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2;
  • úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2;
  • výmena a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2;
  • vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu: a. svetelnotechnická štúdia, b. svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii (záverečné meranie).

  Jedným projektom môže byť realizovaných viacero oprávnených aktivít.

  Viac info nájdete na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 • Aktuálna výzva

  Obnova technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

  Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a vývoj výzvu Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK, a to zvlášť pre:

  Cieľom výzvy je podporiť modernizáciu, obnovu a konsolidáciu výskumno-vývojovej infraštruktúry výskumných inštitúcií, pričom obstaraná výskumno-vývojová infraštruktúra musí od roku 2016 slúžiť na realizáciu kvalitných výskumných a vývojových aktivít v horizonte do roku 2023, vrátane kolaboratívneho výskumu s inými výskumnými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi, ako aj na realizáciu medzinárodných výskumno-vývojových aktivít v rámci Európskeho výskumného priestoru.

  Dátum vyhlásenia výzvy: 20.03.2015
  Dátum ukončenia výzvy: 17.06.2015

  Minimálna výška príspevku na projekt: 1 000 000  eur 
  Maximálna výška príspevku na projekt: 10 000 000 eur

  Alokácia pre kraje SR mimo BSK: 60 000 000 eur
  Alokácia pre BSK: 25 000 000 eur

  Oprávnené aktivity:

  • modernizácia a investície do technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia;
  • nevyhnutné výdavky spojené s investíciami   do   výskumného,   vývojového a laboratórneho vybavenia (napr. príslušenstvo k vybaveniu a jeho prevádzke);
  • budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií.

  Oprávnení žiadatelia:

  • verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci;
  • štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci;
  • súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci;
  • Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci;
  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci;
  • mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci.
    
 • Aktuálna výzva

  Dotácie na odvoz nezákonne umiestneného odpadu

  Environmentálny fond zverejnil Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, o činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

  Maximálna výška pomoci: 100 000 eur
  Intenzita pomoci: 95%

  Oprávnené aktivity:

  • zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom;
  • odvoz/zvoz/doprava odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na riadenú skládku odpadu/do spaľovne odpadov;
  • uloženie/zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na riadenej skládke odpadu/v spaľovni odpadov;
  • vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter uloženého odpadu možné alebo účelné;
  • sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak iba v kombinácii a v následnosti na vyššie uvedené aktivity;
  • kombinácia vyššie uvedených aktivít.

  Oprávnení žiadatelia:

  • obce;
  • združenia obcí.

  Vybrané podmienky poskytnutia podpory:

  • jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť, pričom v rámci žiadosti môže riešiť sanáciu viacerých miest;
  • maximálna dĺžka realizácie aktivít je v období od 16.04.2015 do 30.11.2015;
  • existencia miest s nezákonne umiestneným odpadom musí byť potvrdená príslušným Okresným úradom;
  • dokladovanie uloženia odpadu na riadenej skládke/v spaľovni odpadu (napr. faktúrou);
  • dokladovanie vytriedenia a zhodnotenia odpadu v zariadení na to určenom (napr. faktúrou).

  Viac info nájdete v pdf nižšie:

 • Aktuálne informácie

  Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Výskum a inovácie

  Na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už nájdete indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Výskum a inovácie na obdobie marec 2015 až február 2016.

  Prioritné osi Operačného programu Výskum a inovácie sú:

  • Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  • Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

  Viac informácií o alokáciách, špecifických cieľoch a oprávnených žiadateľoch nájdete v harmonograme výziev.
   

 • Aktuálna výzva

  Dotácie na rozšírenie kapacity materských škôl

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015. Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

  Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy:
  od 25. januára 2015
  do 25. februára 2015

  Finančné vymedzenie:

  Finančná alokácia na výzvu je 9 500 000 €.
  Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa na jednu triedu vrátane vybavenia je 15 000 €.
  Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa na jednu triedu vrátane vybavenia je 100 000 €.
  Výška spoluúčasti je najmenej 5% z poskytnutej dotácie.

  Oprávnené aktivity

  Rozšírenie kapacity materských škôl nasledovnými formami:

  • prístavba materských škôl formou modulov;
  • prístavba materských škôl formou nadstavby;
  • výstavba nových materských škôl formou modulov;
  • rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).

  Oprávnení žiadatelia

  Dotáciu je možné poskytnúť len obciam, ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali finančné prostriedky na rozšírenie kapacít materskej školy z prostriedkov Európskej únie, na objekt ktorý je predmetom žiadosti o dotáciu.

  Viac info nájdete v pdf nižšie:

 • Aktuálne informácie

  Všetky operačné programy pre Slovensko schválené

  Európska komisia už schválila všetky operačné programy, cez ktoré sú nám pridelené finančné prostriedky v celkovom objeme 15 329 374 992 eur. Alokácie operačných programov, ako aj ďalšie  informácie a potrebné dokumenty nájdete na stránkach Úradu vlády Slovenskej republiky Partnerská dohoda.

  Zoznam schválených operačných programov a ich alokácie:

  P.č. Operačné programy Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky v EUR
  1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR                 2 266 776 537
  2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR  3 966 645 373
  3. Ľudské zdroje MPSVR SR  2 204 983 517
  4. Kvalita životného prostredia MŽP SR  3 137 900 110
  5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR  1 754 490 415
  6. Efektívna verejná správa MV SR     278 449 284
  7. Technická pomoc ÚV SR     159 071 912
  8. Program rozvoja vidieka MPRV SR  1 545 272 844
  9. Rybné hospodárstvo MPRV SR       15 785 000
    SPOLU   15 329 374 992

  Materiály k jednotlivým operačným programom nájdete tu:

   

 • Aktuálne informácie

  Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Kvalita životného prostredia

  Ministerstvo životného prostredia zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 až február 2016.

  Prioritné osi Operačného programu Kvalita životného prostredia sú:
  1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
  3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
  4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

  Viac informácií o alokáciách, oprávnených aktivitách a žiadateľoch nájdete v harmonograme výziev.

 • Aktuálne informácie

  Školenie k eurofondom pre zástupcov samospráv

  Pozývame vás na jednodňové školenie: Eurofondové minimum pre volených zástupcov samospráv.

  Získate cenné rady, tipy a triky pre proces realizácie eurofondových projektov a efektívne fungovanie samosprávy.

  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  Dátum: 5.marca 2015 (štvrtok)
  Čas: 9.00 - 16.00
  Miesto: Hotel Thermal v Štúrove, rekreačný areál Vadaš
  Registrácia: emailom na vzdelavanie@centire.com
  Kapacita: maximálny počet účastníkov v skupine je 20
  Cena: 50 eur

  OBSAH ŠKOLENIA

  1. Strategický kontext a programovanie na úrovni Európskej komisie a Slovenskej republiky

  Politika súdržnosti Európskej komisie

  • Stručný popis politiky súdržnosti    
  • Programové obdobia
  • Spoločný strategický rámec (SSR)
  • Tematické priority SSR
  • Rozdelenie regiónov - menej rozvinuté a viac rozvinuté
  • Organizácie zapojené do implementácie programov – centrálny koordinačný orgán, riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány a pod.
  • Spôsoby implementácie programov

  Kľúčové dokumenty

  • Partnerská dohoda
  • Operačné programy
  • Riadiaca dokumentácia operačných programov
  • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
  • Projekt (vysvetlenie pojmu projekt)

  2. Popis projektového cyklu a implementácia projektov

  • Investičné vs. neinvestičné projekty – hlavné rozdiely v projektovom cykle
  • Predinvestičná príprava – územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, projektová dokumentácia
  • Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
  • Príprava a predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
  • Priebeh schvaľovacieho procesu
  • Implementácia schválených projektov – administratívna implementácia:

              - verejné obstarávanie
              - povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
              - spôsoby financovania projektov
              - monitorovanie projektov počas realizácie projektu
              - zmenové konania
              - publicita projektu

  • Následné monitorovanie po ukončení projektu

  3. Stručný popis možností financovania rozvojových zámerov v programovom období 2014-2020

  • Krátky prehľad možností financovania rozvojových zámerov miest a obcí zo zdrojov EŠIF
  • Iné externé možnosti financovania

   

  LEKTORI

  Tamás Szőke (partner, Centire)
  Tamás pracuje v spoločnosti Centire vyše 6 rokov, riadi tím zodpovedný za poskytovanie grantového poradenstva. Oblasti regionálneho rozvoja sa venuje od roku 2004. Počas svojej profesionálnej kariéry sa venoval projektom a programom financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ nie len z pozície konzultanta pre beneficientov, ale aj z pozície programového manažéra riadiaceho orgánu. Tamás je certifikovaným projektovým manažérom podľa štandardov IPMA a PRINCE2.

  Maroš Janovič (senior konzultant, Centire)
  Maroš je súčasťou tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z projektového manažmentu. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty zamerané na občiansku infraštruktúru a vybavenosť, životné prostredie, kultúru, elektronizáciu služieb pre územné samosprávy a inovatívne technológie pre malé a stredné podniky. Jeho individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov.

  Beáta Horečná (senior konzultant, Centire)
  Už od začiatku pracovnej kariéry sa Beáta venuje problematike štrukturálnych fondov. Skúsenosti získavala na pozíciách v štátnej správe, samospráve a v súkromnom sektore, kde úspešne ukončila množstvo projektov. V spoločnosti Centire riadi tím skúsených projektových manažérov, ktorí zabezpečujú kompletnú podporu našim klientom pri riadení projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Spoluprácu s klientmi zakladá na kvalite a profesionalite, vzájomnej dôvere a ľudskom prístupe.

 • Aktuálne informácie

  Novinky z konferencie o Integrovanom regionálnom operačnom programe

  Zúčastnili sme sa konferencie na tému Integrovaný regionálny operačný program (IROP) a dozvedeli sme sa množstvo praktických informácií. Vyberáme pre vás tie najužitočnejšie pre prípravu na programové obdobie 2014 - 2020.

  Časový horizont schválenia IROP
  Druhá verzia Operačného programu bola predložená Európskej komisii dňa 1.12.2014 a oficiálne schválenie konečnej verzie sa očakáva do konca roka 2014. V súčasnosti sa začali práce na vykonávacej dokumentácii, ktoré by mali byť k dispozícii do 3 mesiacov od schválenia Operačného programu. Prebieha spracovanie Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS), ktorých súčasťou budú aj Stratégie trvalo udržateľného rozvoja miest (TURM).

  V roku 2015 sú plánované nasledujúce výzvy:

  • Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie - nástroje finančného inžinierstva (ŠC 4.1)
  • Zvýšenie kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou (ŠC 5.1.1)
  • Strategické dokumenty v oblasti dopravy (ŠC 1.1, 1.2.1, 1.2.2)
  • Granty v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) (ŠC 3.1)
  • Sociálna infraštruktúra (ŠC 2.1.1) a vzdelávacia infraštruktúra (ŠC 2.2.1, 2.2.2)

  Novinky pre programové obdobie 2014 - 2020

  1. Pri plánovaní harmonogramu na rok 2015 Riadiaci orgán (RO) zohľadní:

  • typ projektov (investičné / neinvestičné);
  • plánované harmonogramy v RIÚS;
  • predpokladanú absorpčnú schopnosť;
  • plánované vzájomne prepojené súbory projektov podľa RIÚS;
  • synergiu s plánovanými výzvami iných operačných programov (OP).

  2. O oprávnenosti externého projektového manažmentu (EPM) sa rozhoduje, zatiaľ však táto možnosť nie je vylúčená.
   

 • Aktuálne informácie

  Operačný program Efektívna verejná správa schválený

  Európska komisia schválila Operačný program Efektívna verejná správa. Slovensko tak dostáva príležitosť čerpať na skvalitňovanie služieb verejnej správy vyše 335 miliónov eur.

  Operačný program má dve prioritné osi: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti VS a Technická pomoc.

  Špecifické ciele Operačného programu sú:

  • Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov;
  • Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov;
  • Zefektívnenie súdneho systému a vymožiteľnosti práva;
  • Zabezpečenie transparentného uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora dôsledného uplatňovania princípov 3E - economy (hospodárnosť), effectiveness (efektívnosť), efficiency (účelnosť) pri vynakladaní verejných zdrojov.

  Viac info o Operačnom programe Efektívna verejná správa

   

 • Aktuálne informácie

  Operačný program Ľudské zdroje schválený

  Európska komisia schválila Operačný program Ľudské zdroje. V programe budú združené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Iniciatívy pre nezamestnanosť mladých a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Celková hodnota investícií do tejto priority predstavuje 2,629 miliardy eur, z toho z európskych zdrojov pôjde 2,205 miliardy eur a zvyšok bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

  Súčasťou stratégie Operačného programu Ľudské zdroje sú tri tematické ciele EÚ:

  • Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania (tematický cieľ 10).
  • Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a  mobility pracovnej sily (tematický cieľ 8).
  • Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii (tematický cieľ 9).

  Prioritné osi operačného programu sú:

  • Vzdelávanie
  • Zamestnanosť
  • Sociálne začlenenie
  • Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  • Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
  • Technická pomoc

  Viac info o Operačnom programe Ľudské zdroje.

 • výsledky prieskumu

  Externý projektový manažment je prínosný pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ

  Neprehliadnite hlavné závery kvantitatívného prieskumu realizovaného Slovenskou asociáciou grantových poradcov (SAGP) v spolupráci so spoločnosťou Centire. Cieľom prieskumu bolo zistenie objektívnej spätnej väzby prijímateľov nenávratného finančného príspevku v programovom období 2007 – 2013  na služby externého projektového manažmentu.

  Hlavné závery prieskumu nájdete na našom blogu.

  Alebo si prieskum môžete stiahnúť tu:

  stiahnut prieskum

 • Aktuálne informácie

  Workshop Spoločenské inovácie

  Pozývame vás na workshop o spoločenských inováciách

  11. decembra 2014 v čase 9:00 – 13:00 hod.
  Austria Trend Hotel v Bratislave

  PROGRAM WORKSHOPU

  9:00 – 9:15   Otvorenie workshopu

  • Renáta Kiselicová, generálna riaditeľka, Centire

   

  9:15 – 10:45   Úvodné prezentácie a panelová diskusia

  • Predstavenie konceptu spoločenských inovácií – čo sú spoločenské inovácie a porovnanie rôznych prístupov (Filippo Addarii, Young Foundation)
  • Spoločenské inovácie v medzinárodnom kontexte – spoločenské inovácie z globálneho a európskeho hľadiska, prehľad najdôležitejších výskumných projektov (Rachel Schon, Young Foundation)
  • Spoločenské inovácie v slovenskom kontexte – prístup k spoločenským inováciám v rámci rôznych sektorov (Daniela Olejárová, Centire)
  • Panelová diskusia
    

  11:00 - 12:30  Diskusie v menších skupinách
   

  Skupina 1: Spoločenské inovácie v oblasti vzdelávania

  • Inovácie v oblasti vzdelávania – The Young Academy (Gemma Rocyn Jones, Young Foundation)
  • Podpora inovácií vo vzdelávaní na Slovensku (Branislav Jakabovič, Leaf)
  • Moderovaná diskusia
    

  Skupina 2: Podpora spoločenských inovácii prostredníctvom EŠIF

  • Spoločenské inovácie vo verejnom sektore (Filippo Addarii, Young Foundation)
  • Vnímanie spoločenských inovácií v rámci operačných programov  (zástupca ministerstva)
  • Moderovaná diskusia
    

  Skupina 3: Investovanie do spoločenských inovácií

  • Modely spoločenských investícií vo Veľkej Británii (Seva Phillips, Young Foundation)
  • Program „Môžu ryby lietať?” (Peter Meszáros, Nadácia PROVIDA)  
  • Moderovaná diskusia

    

   12:30 – 12:45   Uzatvorenie workshopu

  •  

    REGISTRÁCIA

    Vstupné je zdarma pre registrovaných účastníkov.
    Bez registrácie - poplatok na mieste 15
    Poplatok pri neúčasti bez zrušenia registrácie: 15
     

    Neváhajte sa preto zaregistrovať na info@centire.com alebo tel. č. 0911 102 645.

    Prosím, stiahnete si a vyplňte registačný formulár:

     

    PREDSTAVUJEME VÁM SPÍKROV WORKSHOPU

     

    Predstavitelia organizácie The Young Foundation, ktorá sa dlhodobo venuje tejto téme vo Veľkej Británii:

     

    Filippo Addarii

    Filippovou hlavnou ambíciou je reformovať Európu pomocou sietí a napĺňať víziu celosvetového mieru, prosperity a spravodlivosti. Je riaditeľom Medzinárodnej stratégie, predsedom EuropeLab a vedúcim vedeckým pracovníkom fóra Global Climate - berlínskym výskumným centrom pre udržateľný rozvoj. Má 12 ročné skúsenosti v oblasti projektovania, fundraisingu a riadenia európskych projektov pre sociálno-ekonomický rozvoj prostredníctvom inovatívnych prístupov a občianskej angažovanosti v EÚ i vo svete.

    Gemma Rocyn Jones

    Gemma Rocyn je líderkou tímu Ventures v YF. Pracovala na programoch ako Catalyst, ktorého cieľom bolo podporiť povedomie o sociálných investíciách medzi mládežou a zabezpečiť vzdelávanie v oblasti investičnej pripravenosti. Taktiež v rámci projektu Accelerator predstavuje podnikateľom všetky aspekty finančného modelovania a manažmentu, s cieľom podporiť ich vo využívaní sociálneho financovania. Gemma pracovala 8 rokov v oblasti investičného bankovníctva a ako autorizovaný účtovník pre Dresdner Kleinwort.

    Rachel Schon

    Rachel pracuje vo výskumnom tíme YF. Doteraz pôsobila predovšetkým v rámci projektu TEPSIE, vrátane spolupráce na príprave reportu o prekážkach, ktorým čelia sociálne podniky vo Veľkej Británii pri uchádzaní sa o verejné zákazky. Rachel má titul BA v odbore teológie a religionistiky z Cambridge a magisterský titul z Yale Divinity School.

    Seva Phillips

    Seva sa venuje téme sociálnych organizácií ako motorov pre pokrok v trhovom hospodárstve. V YF pracuje predovšetkým na projekte Young Academy,  čo je iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ podporiť sociálne podniky pôsobiace v oblasti vzdelávania - v ich ranej fáze prostredníctvom kombinácie budovania kapacít a sociálnych investícií. Seva je držiteľkou bakalárskeho titulu v oblasti filozofie, politológie a ekonómie a magisterského titulu v oblasti spoločenského a politického myslenia.

     

    Predstavitelia organizácií na Slovensku, ktorí sa podelia so svojimi skúsenosťami v tejto oblasti:

     

    Daniela Olejárová (Centire)

    Daniela má pätnásť rokov praktických aj poradenských skúseností z rôznych sektorov a oblastí sociálno-ekonomického a regionálneho rozvoja. V Centire pôsobí na pozícii partnera a venuje sa poradenstvu pre organizácie, ktoré majú záujem budovať odbornú, výskumnú či rozvojovú spoluprácu v medzinárodnom kontexte, alebo rozvinúť svoj inovačný potenciál. Okrem Bratislavy študovala aj v USA a pracovne pôsobila v Českej republike, USA, Srbsku a ďalších krajinách.

    Peter Meszáros (Nadácia Provida)

    Venuje sa téme sociálneho podnikania a investíciám so sociálnym dopadom. Podporuje a podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako desať rokov, vedie občianske združenie 3lobit, podniká v oblasti predaja senzorických pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami a je spoluzakladateľom pracovne integračnej sociálnej firmy Inclusion Institute, ktorá sa venuje pracovnej integrácii osôb s poruchami autistického spektra. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

    Branislav Jakabovič (LEAF)

    Ako poradca McKinsey & Company sa 10 rokov podieľal na transformáciách niekoľkých európskych spoločností; následne viedol transformáciu poisťovne Kooperativa, ČR. Vyštudoval Fakultu managementu UK a MBA na Kelloggu v Chicagu. Miluje život, múdrych ľudí, rockovú muziku, šport, pozitívnu náladu a svoju rodinu.  "Zasej myšlienku, zožni čin. Zasej čin, zožni návyk, zasej návyk, zožni charakter, zasej charakter, zožni osud."

     

    ČO SÚ SPOLOČENSKÉ INOVÁCIE
     

    „Spoločenské inovácie možno definovať ako nové nápady – produkty, služby či modely – ktoré riešia spoločenské potreby efektívnejšie ako iné alternatívy a vytvárajú nové vzťahy alebo spolupráce v spoločnosti. Tieto nástroje sú prospešné pre spoločnosť a zároveň podnecujú k ďalšej aktivite.  Spoločenské inovácie sa realizujú vo verejnom sektore, súkromnom sektore, treťom sektore ako aj v domácnostiach.“ (Definícia je prevzatá z web stránky Európskej komisie).

    Európske dokumenty definujú spoločenské inovácie ako jeden z nástrojov, ktorý môže prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020. Na Slovensku je ich podpora zároveň súčasťou vybraných operačných programov v programovom období 2014-2020.

     

    KTO SÚ THE YOUNG FOUNDATION

    The Young Foundation je neziskový, mimovládny think-tank so sídlom v Londýne špecializujúci sa na spoločenské inovácie. Inštitúcia bola založená v roku 2005 a je centrom pre spoločenské inovácie. Svojou prácou sa zameriava na rad súčasných problémov, vrátane zdravia, starnutia, vzdelávania, komunít a bývania, rovnosti a práce s mládežou. Svoje projekty realizuje tak vo Veľkej Británii, ako aj na medzinárodnej úrovni. Organizácia je aktívna vo výskume a vzdelávaní, špecializuje sa na vytváranie nových organizácií a podporuje ostatných, aby na podobné aktivity využívali aj nové technológie. Viac informácií možno získať na webstránke organizácie The Young Foundation.
     

    Nenechajte si ujsť zaujímavé prednášky od tých najskúsenejších v tejto téme. Veľká Británia totiž patrí medzi krajiny s najprepracovanejším modelom fungovania spoločenských inovácií. Navyše bude workshop slúžiť ako platforma pre networking odborníkov v oblasti spoločenských inovácií na Slovensku.

     

    Tešíme sa na vašu účasť!

  • Aktuálne informácie

   Operačný program Výskum a inovácie schválený

   Európska komisia schválila Operačný program Výskum a inovácie, ktorý predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR pre poskytnutie podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020.

   Celková alokácia zdrojov operačného programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje sumu viac ako 2,2 mld. EUR.

   V programovom období 2014 – 2020 sa bude pokračovať v podpore oblastí priemyselného výskumu, vývoja a inovácií. Novinkami sú najmä osobitná širokospektrálna podpora MSP, začínajúcich a aj existujúcich, podpora oblasti duševného vlastníctva najmä na strane podnikateľov, zavádzanie nástrojov na mapovanie a zlepšovanie podnikateľského prostredia, či pomoc podnikateľom pri adaptácii sa na novú národnú alebo európsku legislatívu.

   Viac info o Operačnom programe Výskum a inovácie.

    

  • Aktuálne informácie

   Operačný program Integrovaná infraštruktúra schválený

   Európska komisia schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prostredníctvom ktorého budú najbližších desať rokov čerpané peniaze z fondov Európskej únie na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti.

   Alokácie prioritných osí, vrátane spolufinancovania:
       

   • Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov - 853 928 431 Eur
   • Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE) - 1 344 117 648 Eur
   • Verejná osobná doprava - 379 235 295 Eur
   • Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) - 137 000 000 Eur
   • Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) - 332 037 915 Eur
   • Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) - 570 302 622 Eur
   • Informačná spoločnosť - 947 666 768 Eur
   • Technická pomoc - 102 352 942 Eur

   Viac info o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete tu.

  • Aktuálne informácie

   Operačný program Kvalita životného prostredia schválený

   Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020. Slovensku sa tým otvorila možnosť čerpať finančné prostriedky v objeme takmer 3,138 miliardy Eur. Spolu s národným spolufinancovaním, ktoré predstavuje približne 1,17 miliardy Eur, tak operačný program bude vytvárať finančný rámec pre poskytnutie podpory vo výške viac ako 4,308 miliardy Eur.

   Hlavný cieľ programu: podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

   Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR.
   Sprostredkovateľské orgány: Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo vnútra SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

   Program je rozdelený do 5 prioritných osí.

   Z Kohézneho fondu budú podporované aktivity v rámci prioritných osí 1 a 2.
   Prioritná os 1 je zameraná na udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.
   Prioritná os 2 v oblasti adaptácie je zameraná na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami.

   Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú podporované aktivity v rámci prioritných osí 3, 4 a 5.

   Prioritná os 3 je zameraná na podporu riadenia rizík, riadenie mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy.  
   Prioritná os 4 je zameraná na oblasť energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch.
   Prioritná os 5 obsahuje technickú pomoc.

   O finančnú pomoc budú môcť žiadať subjekty verejného, ako aj súkromného sektora.

   Viac info o Operačnom programe Kvalita životného prostredia.

    

  • video o projektoch

   Vybrané referencie

   Pozrite si video o projektoch, ktoré sme pomáhali realizovať našim klientom z fondov EÚ.

   Ak by Vám video nefungovalo, môžete si ho pozrieť aj po kliknutí tu na youtube.

    

  • Aktuálna výzva

   Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

   V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bola dňa 12.9. zverejnená výzva na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Cieľom pomoci je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných aktivít v súkromnom sektore prostredníctvom podpory budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

   Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 11. decembra 2014

   Indikatívna alokácia: 8,000,000 €
   Minimálna výška pomoci: 20 000 €
   Maximálna výška pomoci: 200 000 €

   Oprávnení žiadatelia:

   • subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby.
   • iba mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) zaregistrovaní na území SR najneskôr k 1.1.2012.

   Oprávnené aktivity:

   • výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu;
   • rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
   • modernizácia a/alebo rekonštrukcia (a) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu, (b) iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu, ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít, ale skvalitnenie poskytovaných služieb;
   • obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu.

   Oprávnené odvetvia:

   • ubytovanie;
   • činnosti reštaurácií a pohostinstiev;
   • tvorivé, umelecké a zábavné činnosti;
   • činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení;
   • športové, zábavné a rekreačné činnosti.

   Bližšie informácie nájdete v priloženom sumári výzvy:

    

  • Aktuálne informácie

   Nová metodika na vypracovanie PHSR

   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo novú metodiku na vypracovávanie PHSR. Ak ste ešte nezačali s jeho prípravou, je teda najvyšší čas pustiť sa do spracovávania vašich priorít a zodpovedne sa pripraviť na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a kohéznych fondov. Nová metodika na tvorbu PHSR je vám k dispozícii tu.

   Ak PHSR reflektuje reálne potreby regiónu, finančné prostriedky môžu byť vynakladané efektívnejšie. Zároveň sa zvýši spokojnosť občanov a podnikateľských subjektov so smerovaním rozvoja územia. Získať potrebné informácie je možné participatívnym spôsobom, ktorý sa dá dosiahnuť v piatich jednoduchých krokoch.

  • Aktuálna výzva

   Zmena palivovej základne energetických zdrojov

   Ministerstvo životného prostredia dňa 4.7. zverejnilo výzvu Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy v rámci Operačného programu Životné prostredie. Cieľom výzvy je znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov.

   Dátum vyhlásenia: 4.7.2014
   Dátum ukončenia: 6.10.2014

   Finančná alokácia na výzvu: 10 220 000 €
   Minimálna výška pomoci: nie je stanovená
   Maximálna výška celkových výdavkov: 50 000 000 €

   Intenzita pomoci: 95%
    

   Oprávnení žiadatelia:

   • obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie;
   • vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie;
   • združenia s účasťou obcí (vrátane mikroregiónov);
   • organizácie, ktoré boli cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou zriadené na účely prevádzkovania základných a stredných škôl, materských škôl, zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hospicov a nemocníc;
   • Slovenský červený kríž;
   • právnické osoby oprávnené na podnikanie, s výnimkou poľnohospodárskych podnikov a lesných podnikov.

   Oprávnené aktivity:

   • zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa, bioplyn, slnečná energia, geometrálna energia, s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu, zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch v obci, vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu.

   Bližšie informácie nájdete v priloženom sumári výzvy.

  • Aktuálne informácie

   Slávnostné znovuotvorenie Čachtického hradu

   Čachtický hrad bol slávnostne znovuotvorený práve po 400 rokoch od úmrtia legendárnej Čachtickej pani. Ceníme si, že sme mohli spolupracovať na obnove tejto významnej kultúrnej pamiatky, ktorá tu bude zachovaná pre ďalšie generácie.

   Vďaka projektu obnovy Čachtického hradu sa podarilo vybudovať statické zabezpečenie hradných múrov. Zároveň bola zastrešená kaplnka, obnovená hlavná veža, či vybudovaná hospodárska budova na dolnom nádvorí. Našli sa a následne zrekonštruovali či dostavali pôvodné klenby a schody, po ktorých chodila aj Čachtická pani - Báthoryčka. Počas celého projektu prebiehal archeologický výskum a nad všetkými činnosťami robil dohľad Krajský pamiatkový úrad Trenčín.

   Základné informácie o projekte
   Čas realizácie stavebných prác: jún 2012 – október 2013
   Výška finančných prostriedkov: 1 041 479,40 EUR

   • 85% zo zdrojov Európskej únie;
   • 10% zo Štátneho rozpočtu SR;
   • 5% spolufinancovanie obce Čachtice.
     
  • Aktuálna výzva

   Zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

   V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Termín predkladania žiadostí: 24. júna 2014 - 13. januára 2015

   I. kolo do 16. septembra 2014
   II. kolo do 18. novembra 2014
   III. kolo do 13. januára 2015

   Minimálna výška pomoci: 5 000 €

   Maximálna výška pomoci: 200 000 €

   Oprávnené aktivity:

   a) rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:

   • zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov;
   • rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov;
   • rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia.

   b) zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie

   c) modernizácia a rekonštrukcia:

   • rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov;
   • systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

   Oprávnení žiadatelia:

   • subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby;
   • mikro, malí a strední podnikatelia (MSP).

   Oprávnené odvetvia:

   • ťažba a dobývanie
   • priemyselná výroba

    

   Viac info nájdete v pdf nižšie:

    

    

  • Aktuálna výzva

   Dotácie environmentálneho fondu na zatepľovanie

   Environmentálny fond rozšíril svoju špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2014 o oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Cieľom je podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadených, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (napr. budovy základných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov a obecných/mestských úradov).

   Termín predkladania žiadostí: 31.7.2014

   Realizácia aktivít: 1.5.2014 – 31.8.2015

   Max. výška podpory na projekt: 200 000€

   Maximálna miera podpory: 95%
   Povinné spolufinancovanie: 5%

   Podporené opatrenia:

   • výmena alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení využívajú fosílne palivá, za zariadenia využívajúce biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, za tepelné čerpadlá alebo za solárne kolektory vrátane výmeny celej sústavy alebo jej rekonštrukcie;
   • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (vrátane systémov centrálneho zásobovania teplom alebo lokálneho zdroja tepla smerom k využívaniu paliva s nižšou emisnou náročnosťou) vrátane ich zatepľovania.

   Oprávnené aktivity:

   • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
   • zateplenie/výmena strechy;
   • zateplenie stropu najvyššieho podlažia;
   • výmena otvorových výplní (okná, dvere);
   • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej úžitkovej vody;
   • práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory;
   • kombinácia vyššie uvedených aktivít.

   Oprávnení žiadatelia:

   • obec;
   • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov;
   • samosprávny kraj;
   • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov.
     

    

  • Nové programové obdobie

   Vláda SR schválila posledné návrhy operačných programov

   Vláda SR dňa 14.5. schválila posledné návrhy operačných programov na nové programové obdobie 2014-2020. Návrhy budú ďalej predložené na schválenie Európskou komisiou a do 3 mesiacov by mali nadobudnúť finálnu podobu. Riadiace orgány následne vypracujú vykonávaciu dokumentáciu k jednotlivým operačným programom a prvé výzvy nového programového obdobia by mali vyjsť koncom roka 2014 alebo začiatkom roka 2015. 

   Materiály schválených návrhov operačných programov nájdete na stránkach Úradu vlády SR.

   Pre jednoduchšiu orientáciu sme pre vás pripravili kompletný zoznam linkov na konkrétne operačné programy:

  • Nové programové obdobie

   Prehľad komunitárnych a operačných programov pre malé a stredné podniky

   Pre lepšiu orientáciu v širokých možnostiach získania nenávratných finančných prostriedkov sme pripravili prehľad komunitárnych a operačných programov pre nové programové obdobie 2014-2020. Prezentácie, ktoré odzneli na odbornom workshope pre členov SOPK Prešov, zahŕňajú:

   • východiská stratégie pre programové obdobie 2014-2020;
   • relevantné komunitárne programy pre malé a stredné podniky (COSME, HORIZONT 2020, ERASMUS FOR ALL);
   • relevantné národné operačné programy pre malé a stredné podniky (Výskum a inovácie, Ľudské zdroje, Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program).

   Workshop v Prešove odborne zastrešili náš výkonný riaditeľ Tamás Szőke a senior konzultant Maroš Janovič.

   Všetky prezentácie prikladáme nižšie.

   Viac informácií o príprave projektov nájdete tu.

  • Nové programové obdobie

   Zdroje pridelené pre SR na roky 2014-2020


    

   Rozhodnutie Európskej komisie dňa 3.4.2014 stanovilo rozdelenie zdrojov pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond v rámci týchto cieľov:

   • Investovanie do rastu a zamestnanosti;
   • Európska územná spolupráca;
   • Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

   Prehľad zdrojov vyčlenených pre Slovensko nájdete tu:

  • Aktuálne informácie

   Skrátenie termínov spracovania žiadostí o platbu pre prijímateľov

   S cieľom zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov v nadväznosti na prijatie novely Obchodného zákonníka (zákon č. 9/2013 Z. z.) boli upravené termíny súvisiace s predkladaním, schvaľovaním a úhradou žiadostí o platbu. Novelou Obchodného zákona sa upravili lehoty splatnosti peňažného záväzku, na čo reagoval certifikačný orgán (Ministerstvo financií SR) vydaním verzie 7.0 systému finančného riadenia. Lehoty spracovania žiadostí o platbu sa skrátili nielen na strane Riadiacich orgánov, Platobných jednotiek, ale aj na strane prijímateľov. Najvýraznejší rozdiel je v systéme predfinancovania, kde sa výrazne skrátili lehoty pre prijímateľa na úhradu faktúr dodávateľom a predloženie zúčtovania predfinancovania.

   V nasledujúcom prehľade  uvádzame pôvodné aj nové termíny, ktoré je potrebné dodržiavať od 1.2.2014:

  • Nové programové obdobie

   Aktualizované nariadenia pre Európske štrukturálne a investičné fondy

   K novému programovému obdobiu boli aktualizované nariadenia pre Európske štrukturálne a investičné fondy. Kohézna politika EÚ z týchto fondov podporuje znižovanie rozdielov rozvoja regiónov. Osobitnú pozornosť venuje najmä vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami.

   Prehľad aktuálnych nariadení nájdete tu.

  • Aktuálna výzva

   Odvádzanie a čistenie komunálnych a odpadových vôd

   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 28. 2. 2014 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na odvádzanie a čistenie komunálnych a odpadových vôd.

   Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva. Ďalším cieľom výzvy je zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.

   Dátum vyhlásenia výzvy: 28.02.2014
   Dátum uzavretia výzvy: 02.06.2014

   Indikatívna výška finančných prostriedkov: 21 000 000 EUR

   Maximálna výška príspevku: 95%
   Minimálna výška spolufinancovania: 5%

   Intenzita pomoci:

   Minimálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje.
   Maximálna výška celkových výdavkov projektu nesmie prekročiť sumu 50 mil. EUR.

   Oprávnení žiadatelia:

   • obce, mestá;
   • združenia miest a obcí;
   • právnické osoby oprávnené na podnikanie vymedzené v § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákone č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťových odvetviach.

   Oprávnené aktivity:

   • Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad 150 000 EO;
   • Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO;
   • Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 15 000 EO;
   • Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO.
     

    

  • Aktuálna výzva

   Ochrana ovzdušia

   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2014 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na náhradu autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom).

   Dátum vyhlásenia výzvy: 10. 02. 2014
   Dátum uzavretia výzvy: 12. 05. 2014

   Indikatívna výška finančných prostriedkov: 2 276 826,23 EUR

   Maximálna výška príspevku: 95%
   Minimálna výška príspevku: 5%

   Výška pomoci
   Minimálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje.
   Maximálna výška celkových výdavkov projektu nesmie prekročiť sumu 50 mil. EUR.

   Oprávnení žiadatelia:

   • obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie,
   • vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie,
   • právnické osoby oprávnené na podnikanie vo verejnej mestskej a medzimestskej osobnej doprave.
     

   Oprávnené aktivity:

   • Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.
   • Náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom).

   Relevantné obmedzenia:

   • Nebudú podporované projekty, pri ktorých zároveň spolu so zvýšením podielu trolejbusovej, električkovej dopravy, prípadne dopravy na CNG nedôjde k zníženiu podielu autobusovej dopravy na naftu, prípadne benzín.
   • Podmienkou oprávnenosti projektov zahrňujúcich nákup trolejbusov alebo duobusov je existencia trolejbusovej trate. Výstavba nových trolejbusových tratí nie jeoprávneným nákladom.
     

    

  • Aktuálna výzva

   Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov

   Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 28. 1. 2014 vyhlásila výzvu pre spracovateľov poľnohospodárskych produktov. Osobitný dôraz je kladený na činnosti, ktoré súvisia so zavádzaním inovatívnych technológií, so spracovaním produktov ekologického poľnohospodárstva, ako aj s investíciami zameranými na priamy predaj vlastnej produkcie prijímateľa podpory.
    

   Termín predkladania žiadostí: 21.7.2014 – 1.8.2014

   Indikatívny finančný rámec: 8 500 000 EUR

   Cieľ Konvergencia: 8 000 000 EUR
   Mimo cieľa Konvergencia: 500 000 EUR

   Výška oprávnených výdavkov na projekt: 3 000 EUR – 1 500 000 EUR

   Oprávnené sú investície súvisiace s nasledovnými sektormi:

   • mäso a mäsové výrobky;
   • mlieko a mliečne výrobky;
   • hydina a vajcia;
   • prírodný med;
   • obilniny a produkty mlynského priemyslu, strukoviny a olejniny;
   • ovocie a zelenina;
   • zemiaky, sadivá a osivá;
   • liečivé rastliny a koreniny;
   • hrozno a víno;
   • obnoviteľné zdroje energie.

   Oprávnení žiadatelia:

   • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky, malé a stredné podniky) podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby (okrem rybích produktov).
     

    

    

    

    

  • Nové programové obdobie

   Partnerská dohoda na roky 2014 – 2020 schválená

    

   Vláda Slovenskej republiky schválila Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu, priority a podmienky na využívanie fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia.

   Prioritné oblasti nového programového obdobia:

   • Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
   • Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
   • Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
   • Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
   • Moderná a profesionálna verejná správa

   Operačné programy pre nové programové obdobie:

   • Výskum a inovácie
   • Integrovaná infraštruktúra
   • Ľudské zdroje
   • Kvalita životného prostredia
   • Integrovaný regionálny operačný program
   • Efektívna verejná správa
   • Rybné hospodárstvo
   • Program rozvoja vidieka

   Zdroje financovania pre nové progmavé obdobie:

   Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
   Európsky sociálny fond (ESF)
   Kohézny fond (KF)
   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a rybného hospodárstva (EPFaRV)
   Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH)

   Bližšie informácie nájdete priložené nižšie:

  • Centire v médiách

   Vyhliadky lepšieho čerpania fondov EÚ

   V rozhovore pre Hospodárske noviny odpovedá naša senior konzultantka Beátka Horečná na otázky týkajúce sa lepšieho čerpania prostriedkov z fondov EÚ v novom programovom období. Pre zlepšenie čerpania bude potrebné dôsledné uplatňovanie zjednodušení systémov a procesov odporúčaných Európskou komisiou. Celý článok si môžete prečítať na stránkach Hospodárskych novín.

  • fotoreportáž zo seminára

   Pracovné raňajky na tému obnovy národných pamiatok

   Na našich spoločných pracovných raňajkách sme spolu diskutovali o možnostiach obnovy našich vzácnych kultúrnych pamiatok. Zamestnanci spoločnosti Centire prezentovali najdôležitejšie informácie ohľadom novej výzvy a podmienkach získania podpory z fondov EÚ na účel obnovy pamiatok. Pozvaní odborní hostia sprostredkovali svoje vedomosti o aktuálnom stave pamiatok a význame ich obnovy a uviedli príklady praktických skúseností s realizovanými projektmi.

   Cikkerova sieň, historická radnica v Banskej Bystrici

   Cikkerova sieň, historická radnica v Banskej Bystrici

   Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.,  odborníčka pre otázky ochrany pamiatkového fondu

   Maroš Janovič, senior konzultant Centire

  • Centire v médiách

   Ako úspešne získať podporu z fondov EÚ?

   Čo všetko treba premyslieť, naplánovať a zabezpečiť na ceste k získaniu prostriedkov z fondov EÚ na vaše zámery? A aká je úloha poradenských spoločností v tomto procese? Odpovede na tieto otázky poskytol výkonný riaditeľ Centire, Tamás Szőke, ktorý v odbornom článku Hospodárskych novín radí, ako sa čo najlepšie pripraviť na možnosti čerpania prostriedkov z nenávratných finančných zdrojov. Celé znenie článku si môžete prečítať v priloženom pdf.

  • Pozvánka na pracovné raňajky

   Využite fondy EÚ na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

   Pozývame vás na spoločné pracovné raňajky k téme obnovy národných kultúrnych pamiatok. Uskutočnia sa dňa 11. februára v čase od 9:30 do 13:00 v historickej radnici v Banskej Bystrici (Námestie SNP 1).

   Témy sú vybrané tak, aby oslovili najmä reprezentantov samospráv a vyšších územných celkov:

   • Aktuálny stav pamiatok na Slovensku a význam ich obnovy (Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., odborníčka pre otázky ochrany pamiatkového fondu, kultúrneho a svetového dedičstva, s medzinárodnými skúsenosťami)  
   • Podmienky aktuálne vyhlásené výzvy z fondov EÚ (Maroš Janovič, senior konzultant Centire)
   • Externý projektový manažment (Beátka Horečná, senior konzultant Centire)
   • Príklad úspešne zrealizovaného projektu na obnovu národných kultúrnych pamiatok (Anna Ištoková, starostka Čachtíc)
   • Perspektíva dostupných zdrojov v novom programovom období 2014 -2020 (Tamás Szőke, výkonný riaditeľ Centire)

   Základné informácie:

   • kde: HISTORICKÁ RADNICA, NÁMESTIE SNP 1, BANSKÁ BYSTRICA
   • kedy:  11. februára 2014, od 9:30 do 13:00 hod.
   • poplatok: zdarma
   • jazyk: slovenčina

   Zaregistrujte sa čo najskôr emailom na: info@centire.com alebo telefonicky na: +421 2 5010 9800.

  • Aktuálna výzva

   Výzva na obnovu kultúrnych pamiatok

   19. decembra 2013 bola zverejnená výzva z Regionálneho operačného programu. Cieľom je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov zvýšením kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami a revitalizáciou významných pamiatkových objektov.


   Základné informácie o výzve:

   Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP:  8. apríla 2014

   Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:

   • obec ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií, alebo vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok
   • mestská časť ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií, alebo vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok
   • vyšší územný celok ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií, alebo vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok
   • ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ múzeí a galérií, resp. ako vlastník a/alebo správca nehnuteľných kultúrnych pamiatok

   Oprávnené aktivity:
   1) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (knižnice, múzeá, galérie) a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia

   2) revitalizácia významných nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok v území vo vlastníctve verejného sektora s využitím na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a ich využitia v kultúrnopoznávacom cestovnom ruchu, v odôvodnených a výnimočných prípadoch na kultúrno-spoločenské a osvetové účely, a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia

   Výška pomoci:

   • minimálna výška celkových oprávených výdavkov pre projekt je 173 684,00 EUR
   • maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 2 490 000,00 EUR

   Maximálna výška NFP predstavuje % podiel z celkových oprávnených výdavkov, v závislosti od právnej formy žiadateľa (95, resp. 100%).

   Bližšie informácie o výzve nájdete priložené nižšie.

  • Aktuálna výzva

   Ochrana ovzdušia

   2. decembra bola zverejnená výzva z Operačného programu Životné prostredie. Jej cieľom je znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší.

    

   Základné informácie o výzve:

   Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 3. 3. 2014

   Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:

   • ústredné orgány štátnej správy alebo nimi  zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

   • obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

   • VÚC alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

   • združenia s účasťou obcí (vrátane mikroregiónov)

   • organizácie zriadené cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou na účely prevádzkovania základných a stredných škôl, materských škôl, zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hospicov a nemocníc

   • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie s výnimkou:

    •  právnických osôb oprávnených na podnikanie vo verejnej mestskej a medzimestskej osobnej doprave

    •  prevádzkovateľov/správcov pozemných komunikácií

    •  poľnohospodárskych a lesných podnikov

    •  Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s.                       

    

   Oprávnené projekty:

   V rámci tejto výzvy sú oprávnené projekty spadajúce pod I. skupinu aktivít, ktorá zahŕňa:

   Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH

   Spomedzi tohto typu projektov sú oprávnené projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok so stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi, alebo sa dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a strategických dokumentov EÚ. Konkrétne ide o:

   • inštalovanie a modernizáciu odlučovacích technológií, alebo iných koncových technológií (napr. DESOX, odprašovacie zariadenia, zakapotovanie technológie, príp. dopravných pásov, vybudovanie zavlažovacích systémov haldových materiálov a troskovej jamy) a inštaláciu BAT, t.j. najlepších dostupných technológií (napr. zmena princípu technológie výroby, ktorej výsledkom je zníženie emisií, resp. zmena surovinovej základne)

   • opatrenia investičného charakteru pre spaľovacie zariadenia za účelom zosúladenia s požiadavkami BAT podľa smernice o priemyselných emisiách

   • rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad rámec smernice č-2000/76/ES

    

   Bližšie informácie nájdete priložené nižšie.

    

  • Pozvánka na odborný seminár

   Príďte na Hodnotné Spoločné Raňajky

   Oživme spolu Vaše Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

   Pozývame Vás na odborný seminár, ktorý sa uskutoční v štvrtok 28.11.2013 od 9.30 – 13.00 hod.

   Hlavné témy:

   • Význam plánovania a novinky pre programové obdobie 2014-2020
   • Novelizácia zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
   • Inovatívne postupy pri príprave PHSR
   • Efektívna komunikácia novej stratégie rozvoja
   • Inovatívne zdroje financovania pre samosprávy

   Kto by sa mal zúčastniť?
   Obce alebo mesta, ktoré sa usilujú o prípravu PHSR - ako živého nástroja strategického plánovania, ktorý bude pomôckou pri napĺňaní vízie, priorít a cieľov rozvoja ich územia.

   Základné informácie:

   • kde: HISTORICKÁ RADNICA, NÁMESTIE SNP 1, BANSKÁ BYSTRICA
   • kedy:  28. novembra, 2013, od 9:30 do 13:00 hod.
   • poplatok: zdarma
   • jazyk: slovenčina

   Zaregistrujte sa čo najskôr emailom na: info@centire.com alebo telefonicky na: +421 911 989 012.

   Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

    

  • Aktuálna výzva

   Obnovme si svoj dom

   Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2014.
   Jedným z programov je ajObnovme si svoj dom“. Prostredníctvom tohto programu sú podporované menšie investičné projekty obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

   Program kladie dôraz na:

   1. obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok,

   2. na prezentáciu a využitie kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami,

   3. na podporu projektov obnovy kultúrnych pamiatok ocenených etiketou Európskeho kultúrneho dedičstva a pamiatok uvedených v zozname UNESCO.

   Termín uzávierky predkladania žiadostí: 2. december 2013 (vrátane)

   Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí:

   a) posúdenie správnosti a úplnosti žiadostí v zmysle § 4 ods. 2 zákona – do 31. januára 2014,
   b) posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti podľa výnosu, realizovanie zasadnutia komisií príslušných podprogramov a vyhodnotenie žiadostí – do 15. apríla 2014,
   c) rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie – do 30. apríla 2014.
    

   Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve a taktiež na: www.culture.gov.sk.

  • Aktuálna výzva

   Podpora budovania výskumno-vývojových centier

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  zverejnilo priebežnú výzvu na podporu budovania výskumno-vývojových centier pre inteligentnú špecializáciu.

   Základné informácie o výzve:

   Cieľom tejto výzvy je realizácia prvej fázy pilotného projektu, v rámci ktorého dôjde k prepojeniu centrálnej infraštruktúry a kapacít v oblasti výskumu a vývoja a technických a personálnych výskumných kapacít inštitúcií, ktoré boli úspešné pri získavaní projektov na založenie výskumných centier. V prípade úspešnej realizácie projektu sa počíta s druhou fázou jeho realizácie v rámci programového obdobia 2014 -2020.

   Dátum zverejnenia výzvy: 16.10.2013

   Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 15.01.2014

   Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:

   • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci.

   Špecifické ciele výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

   • koordinácia a integrácia existujúcich centrálnych a individuálnych infraštruktúrnych a personálnych výskumno-vývojových kapacít, s cieľom realizácie pilotného projektu v súlade s pripravovaným dokumentom „Poznatkami k prosperite – Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“,
   • podpora existujúcich a budovanie nových špičkových pracovísk aplikovaného výskumu a vývoja s výstupmi kvalitatívne porovnateľnými s medzinárodnou úrovňou,
   • podpora medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a príprava výskumných kapacít na participáciu slovenských výskumných tímov v projektoch Horizontu 2020 a ďalších medzinárodných iniciatívach a programoch.

   Výška pomoci
   Celková suma vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe pre túto výzvu predstavuje 15 000 000 EUR.
   Počet podporených projektov je limitovaný výškou alokácie finančných prostriedkov na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP resp. výškou dostatočných finančných prostriedkov určených na vyčerpanie.
    

   Limity pomoci
   Minimálna výška NFP na jednu žiadosť o NFP: 10.000.000 EUR
   Maximálna výška NFP na jednu žiadosť o NFP: 15.000.000 EUR
    

   Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  • Aktuálna výzva

   Prevencia kriminality

   Rada vlády Slovenskej Republiky pre prevenciu kriminality vyhlásila výzvu na podporu prevencie kriminality.

   Základné informácie o výzve:

   Dátum vyhlásenia výzvy: 17.10.2013

   Dátum ukončenia výzvy: 30.11. 2013

   Disponibilná alokácia: 1 328 000 €

   z toho: bežné výdavky 728 000 € a kapitálové výdavky 600 000 €

   Oprávnení žiadatelia:

   fyzické a právnické osoby, t.j.

   • obce, súkromné spoločnosti, občianske združenia, nadácie, vysoké školy, cirkevné organizácie a i.

   Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom

   Oprávnené činnosti:

   Oprávnené sú projekty prispievajúce k napĺňaniu niektorej z nasledujúcich priorít:
   1. Znižovanie miery závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti najmä závažná a organizovaná trestná činnosť, obchodovanie s drogami, počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia, hospodárska a majetková trestná činnosť, korupcia, obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť, násilie na ženách

   2. Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí; začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie bezpečia obyvateľov a návštevníkov

   3. Eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti

   4. Eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.

   Bližšie informácie nájdete v priloženom sumári výzvy.

  • Centire na konferenciách

   ICMA konferencia

   Približne 3500 členov, partnerov a vystavovateľov sa stretlo v Bostone na  99. výročnej konferencii ICMA (The International City/County Management Association).  Slovenským zástupcom na konferencii bola Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorá je členom združenia ICMA. A aj my sme boli 22. - 25. septembra pri tom.

   Misiou organizácie ICMA je podporovať excelentné praktiky a profesionálny manažment v miestnej samospráve. Témou tohtoročnej konferencie bolo: “Revolutionary Leadership”. Tato téma sa odzrkadľovala v bohatom vzdelávacom programe zameranom na rozvoj profesionálnych zručností a výmenu skúseností manažérov pracujúcich v samospráve.  

   Zaujímavým príspevkom bola napríklad prezentácia Beth Simone Noveck pod mottom: „Kľúčom k chytrým mestám sú chytrí občania.“  Noveck je zakladateľkou The Governance Lab, ktoré sa usiluje o zlepšenie ľudských životov prostredníctvom väčšieho zapojenia občanov a moderných technológií do miestnej správy. Beth Simone Noveck  bola prvou „United States Deputy Chief Technology Officer“ a je zakladateľkou „Open Government Initiative“ (2009-2011) v USA.
   Bližšie informácie nájdete v tomto článku.

   Prezentácie z konferencie nájdete tu.

    

  • Centire na konferenciách

   3rd Danube eRegion Conference

   Naše eGovernment riešenia sme predstavili na 3rd Danube eRegion Conference, ktorá sa konala  23.-24. septembra v Slovinsku.

   Konferencia bola organizovaná slovinskou Obchodnou a priemyselnou komorou v spolupráci s Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the Danube eRegion. Cieľom konferencie bolo predstaviť medzinárodnú spoluprácu v Dunajskom regióne pri vývoji prototypov v oblasti elektronických riešení a služieb.

   Program  a návrhy prototypov nájdete na stránkách konferencie.

   Našu prezentáciu tu.

    

  • Aktuálna výzva

   Obnova potenciálu lesného hospodárstva

   Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na podporu obnovy potenciálu lesného hospodárstva a zavedenia preventívnych opatrení.

   Základné informácie o výzve:

   Dátum vyhlásenia výzvy: 31.01.2014

   Predkladanie ŽoNFP: 03.02.2014 - 30.04.2014

   Indikatívna výška finančných prostriedkov: 24 224 022 EUR
   Cieľ Kovergencia: 22 824 022 EUR
   Mimo cieľa Konvergencia: 1 400 000 EUR

   Intenzita pomoci:
   Cieľ Konvergencia: 100% (80% EÚ, 20% SR)
   Mimo cieľa Konvergencia 100% (55% EÚ, 45% SR)

   Výška oprávnených výdavkov na projekt: 5 000 - 700 000 EUR

   Oprávnení žiadateľia:

   Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

   • súkromných vlastníkov a ich zružení
   • obcí a ich združení
   • cirkvi (majetok ktorej možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o správu a nakladanie s ním)
   • štátu

   Oprávnené činnosti:

   • realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi
   • obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi
   • výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest v rámci protipožiarnych a ozdravných opatrení; výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba protipožiarnych nádrží
   • budovanie protipožiarnych pásov a priesekov; ich čistenie a údržba
   • budovanie a prevádzka protipožiarnych monitorovacích a výstražných systémov

   Podporované nebudú projekty oprávnené na podporu aj z iných nástrojov SPP.
    

   Bližšie informácie nájdete v priloženej prezentácii alebo na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

  • Aktuálna výzva

   Podpora centier excelentnosti v oblasti výskumu

   Agentúra Ministersva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu v Bratislavskom kraji.

   Základné informácie o výzve:

   Operačný program: Výskum a vývoj

   Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 8. 2013

   Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 31.12.2013

   Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 20 000 000 EUR

   Oprávnení žiadatelia:

   Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre právnické osoby, ktoré majú právnu subjektivitu a sú oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja:

   • Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky. Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (príloha č. 8 výzvy).
   • Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

   Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj

   Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 2 000 000 EUR

   Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 5 000 000 EUR

    

   Viac informácií o výzve nájdete v úplnom znení výzvy tu.

  • Aktuálna výzva

   Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu

   Agentúra Ministersva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na podporu ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu.

   Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 08. 2013

   Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 28. 10. 2013

   Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 2 milióny EUR

   Oprávnené aktivity:

   • Tvorba/inovácia a realizácia vzdelávacích programov, ktoré prehlbujú alebo rozširujú vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov v národnom hospodárstve s cieľom zvyšovania ich kvalifikácie aj na základe požiadaviek definovaných napr. zamestnávateľskými zväzmi, sociálnymi partnermi, regionálnymi samosprávami, so zvyšovaním zainteresovanosti zamestnávateľov na programoch neformálneho vzdelávania.

   Oprávnení žiadatelia:

   • Mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia  Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií za zlúčiteľné so spoločným trhom podľa čl. 87 a 88 Zmluvy o ES (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) ;
   • Veľké podniky, t.j. podniky, nespadajúci pod definíciu MSP.

   Vo výzve sa uplatňuje schéma pomoci de minimis.

   Miesto realizácie projektu:

   • Trnavský samosprávny kraj;
   • Trenčiansky samosprávny kraj;
   • Nitriansky samosprávny kraj;
   • Banskobystrický samosprávny kraj;
   • Žilinský samosprávny kraj;
   • Košický samosprávny kraj;
   • Prešovský samosprávny kraj.

   Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

   50 000 EUR

   Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

   200 000 EUR

    

   Úplne znenie výzvy si môžete stiahnuť tu.

  • Centire v médiách

   Ako zlepšiť čerpanie fondov EÚ?

   Napriek snahe vlády podporiť fondmi EÚ hospodársky rast čerpali sa na Slovensku finančné prostriedky v prvej polovici tohto roku z kľúčových operačných programov ešte pomalšie ako minulý rok.

   O príčinách pomalého čerpania a možnostiach ako túto situáciu zlepšiť sa rozprával výkonný riaditeľ Centire a predseda Slovenskej asociácie grantových poradcovTamás Szőke s redaktorom TA3 Danielom Horňákom. 

   Viac na priloženom videu.

  • Aktuálna výzva

   Environmentálny fond - oblasti podpory pre rok 2014

   Podpora z Environmentálneho fondu v roku 2014 bude poskytovaná formou dotácie, úveru alebo mimoriadnej dotácie (u mimoriadnej dotácie dosiaľ neboli špecifikované presné oblasti podpory pre rok 2014)

   Podpora formou úveru bude poskytnutá za nasledovných podmienok:

   •  úroková sadzba z úveru je vo výške 1,00 % p.a.,
   •  splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov,
   •  ručenie za úver sa vyžaduje vo výške 130 % z hodnoty žiadaného úveru (formy zábezpeky sú konkretizované v prílohe k žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru).

   Podpora formou dotácie:

   • žiadosť musí byť doručená v lehote do 31.10.2013
   • poskytuje sa formou bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov na účet príjemcu dotácie najmä na základe predložených účtovných dokladov a ich príloh preukazujúcich realizáciu schváleného projektu, resp. jeho časti, spolu s dokladmi preukazujúcimi bezhotovostnú úhradu spolufinancovania projektu (min. 5% z celkových oprávnených nákladov projektu/časti projektu) dodávateľom projektu.

   Podporované budú následujúce oblasti: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, Ochrana a využívanie vôd, Rozvoj odpadového hospodárstva, Ochrana prírody a krajiny, Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia, Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia, Zelená investičná schéma a Environmentálne záťaže.

   Žiadatelia, ktorí môžu Environmentálny fond žiadať o podporu vo forme dotácie sú definovaní nasledovne:
   a) Fyzická osoba, ktorá nepodniká a je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR a dovŕšila vek 18 rokov;
   b) Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
   c) Obec - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
   d) Samosprávny kraj – v zmysle § 8 zákona č. 3 2/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,
   e) Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   f) Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
   g) Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.,
   h) Nadácia –  v zmysle zákona č.34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
   i) Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.,
   j) Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby;
   k) Právnická osoba – podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zapísaná v obchodnom registri,
   l) Fyzická osoba - podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zapísaná v obchodnom registri,
   m) Fyzická osoba - podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nezapísaná v obchodnom registri , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia a je zapísaná do živnostenského registra;
   n) Slovenský vodohospodársky podnik , štátny podnik;
   o) príslušný obvodný úrad životného prostredia;
   p) Slovenská inšpekcia životného prostredia;
   q) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

   Detailný popis a charakteristika jednotlivých činností podpory formou dotácie:

   Oblasť A: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme

   Cieľom činnosti je investične podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia znečisťujúcich látok (SO2, NOx, CO, VOC, tuhých znečisťujúcich látok PM10, PM2,5 a iných) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme.

   V rámci tejto oblasti budú podporované nasledujúce činnosti:

   • činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov.
   • činnosť A2: Podpora výroby tepla , teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov.
   • činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

   Oblasť B: Ochrana a využívanie vôd

   V rámci tejto oblasti budú podporované nasledujúce činnosti:

   • činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
   • činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
   • činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov
   • činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2000 ekv. obyvateľov
   • činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
   • činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
   • činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
   • činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
   • činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
   • činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku
   • činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku
   • činnosť BR1: Rybárstvo

   Oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva

   • činnosť C1: Uzavretie a rekultivácia skládok
   • činnosť C2: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
   • činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

   Oblasť D: Ochrana prírody a krajiny

   Cieľom je podporiť činnosti smerujúce k ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek. Podporované budú nasledujúce činnosti:

   • činnosť D1: Zakladanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry na základe schválenej dokumentácie ÚSES
   • činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
   • činnosť D3: Realizácia schválených programov starostlivosti
   • činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území
   • činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

   Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

   • činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

   Oblasť F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

   • činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

   Oblasť H: Environmentálne záťaže

   • činnosť H1: Odstraňovanie environmentálnych záťaží
   • činnosť HO: Podpora odstraňovania následkov havárie
   • činnosť HV: Podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie

   Oblasť POD: Program obnovy dediny

   Počínajúc týmto rokom bude možné uchádzať sa o podporu formou dotácie z prostriedkov environmentálneho fondu aj pre činnosti spadajúce pod Program obnovy dediny (POD).

    Cieľom tohto programu je vytvoriť predpoklady pre podporu vidieckych komunít, aby sa tieto vlastnými silami snažili najmä o rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít. s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia.

   • činnosť POD1: Ochrana zložiek životného prostredia – environmentálna infraštruktúra
   • činnosť POD2: Ochrana a tvorba krajiny
   • činnosť POD3: Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón
   • činnosť POD4: Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácii

     

   Detailný popis a charakteristika jednotlivých činností podpory formou úveru:

   Oblasť A:Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme

   • činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov.
   • činnosť A2: Podpora výroby tepla , teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov.
   • činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
   • činnosť A4: Podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné technológie (BAT), používanie náhradných surovín a látok, dôsledkom ktorých je zníženie emisií do ovzdušia
   • činnosť A5: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
   • činnosť A6: Podpora aktivít zameraných na náhradu, zber, recykláciu, regeneráciu a zneškodňovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme a fluórovaných skleníkových plynov

   Oblasť B: Ochrana a využívanie vôd

   • činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
   • činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd
   • činnosť BK3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
   • činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
   • činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
   • činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
   • činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
   • činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku
   • činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

   Oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva

   • činnosť C1: Uzavretie, rekultivácia a budovanie skládok
   • činnosť C2: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
   • činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

   Oblasť D: Ochrana prírody a krajiny

   Cieľom je podporiť činnosti smerujúce k ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek. Podporované budú nasledujúce činnosti:

   • činnosť D1: Zakladanie prvkov ÚSES na základe schválenej dokumentácie ÚSES
   • činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
   • činnosť D3: Realizácia schválených programov starostlivosti
   • činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území
   • činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

   Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

   • činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

   Oblasť F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

   • činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

   Oblasť H: Environmentálne záťaže

   • činnosť H: Odstránenie environmentálnych záťaží

   Poznámka

   Oblasť podpory G: Zelená investičná schéma je štandardne financovaná z prostriedkov získaných z predaja emisných jednotiek podľa zákona č. 414/2012 Z.z, o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto oblasť doposiaľ nebola zahrnutá medzi oprávnené oblasti podpory formou dotácie alebo úveru pre rok 2014.

   Viac informácií na www.www.envirofond.sk.

  • úspešné projekty

   Kaštieľ Snina - Starý a predsa nový

   Mesto Snina je strediskom najvýchodnejšie položeného regiónu Slovenska. Na jeho území žije 25 000 obyvateľov. Celé generácie mali na dosah dominantu v centre mesta  - Kaštieľ , ktorý sa však postupom rokov dostal do schátraného a nevyhovujúceho stavu. Vďaka iniciatíve mesta a našej spolupráci sa tento rok začína ďalšia epocha... Éra novej podoby tejto historickej pamiatky.

   Strategickým cieľom projektu bolo rozšíriť a skvalitniť kultúrno-spoločenské a osvetové služby v meste Snina a priľahlých regiónoch. Projekt je/bol realizovaný v jednej etape, ktorá zahŕňa rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky a obstaranie potrebného vnútorného vybavenia pre činnosť Mestského a kultúrneho osvetového strediska. MKOS bude využívať  priestory Kaštieľa na reprezentatívne, spoločenské a kultúrne príležitosti s galerijnou a muzeálnou expozíciou. Z hľadiska kultúrneho rozvoja mesta i cestovného ruchu regiónu je stavba tohto charakteru základným pilierom.

   Ako sme postupovali?

   Prvým krokom našej spolupráce bola príprava dokumentácie k Zmluve o poskytnutí NFP. Na úvodnom stretnutí so zástupcami mesta sme vysvetlili systém finančného riadenia a časový harmonogram jednotlivých aktivít. Dohodli sme spôsob vedenia účtovnej dokumentácie, objem nákladov predkladaných v  žiadostiach o platbu a pravidelnosť predkladania monitorovacích správ.

   Počas doterajšej realizácie projektu sme mestu Snina poskytovali konzultácie týkajúce sa  fakturácií oprávnených výdavkov a správného zúčtovania prijatého finančného príspevku alebo verejného obstarávania. Pravidelne monitorujeme súlad čerpania rozpočtu so Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj plnenie merateľných ukazovateľov projektu. So zamestnancami spolupracujeme na príprave a spracovaní žiadostí o platbu a priebežných monitorovacích správ.

   V mene mesta spolupracujeme so zamestnancami Riadiaceho orgánu (Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)  a odpovedáme na rôzne otázky projektu - zmeny a úpravy projektu, zosúladenie rozpočtu s projektovou dokumentáciou atď.

   Je nám cťou obnovovať kultúrne dedičstvo

   V Centire sme vďační za možnosť komplexne sa podieľať na externom projektovom manažmente projektu „Obnova historickej pamiatky Kaštieľ Snina“. Spolupracovať na dosiahnutí  významného pokroku pri obnove kultúrneho dedičstva je pre nás obohacujúca skúsenosť a milá povinnosť , rovnako ako možnosť prispieť k zvyšovaniu potenciálu regiónu a rozvoju cestovného ruchu.
    

   Bližšie informácie o projekte sa dozviete z reportáže TA3.

  • Centire na konferenciách

   Praktické výsledky a nové možnosti elektronizácie služieb miest a obcí

   V dňoch 12-13. júna 2013 sa v priestoroch Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave konal pracovný odborný seminár pod záštitou Petra Pellegriniho, štátneho tajomníka MF SR a digitálneho lídra SR s názvom Praktické výsledky a nové možnosti elektronizácie služieb miest a obcí.

   Spoločne s primátorom Turčianskych Teplíc, Mgr. Michalom Sygútom, sme boli pozvaní, aby sme predstavili unikátny projekt v prostredí  Višegrádskej štvorky (V4) pod názvom Elektronický prieskum verejnej mienky (EPVM).

   V rámci prednášky sme popísali ako prebiehalo Prvé elektronické referendum v Turčianskych Tepliciach, aké výzvy, predovšetkým z hľadiska legislatívy, bolo nutné prekonať a akých výsledkov sa dosiahlo. Zaujímavým záverom prvého elektronického referenda na Slovensku je, že aj pre starších ľudí nie je problém hlasovať prostredníctvom internetu alebo mobilného telefónu. Vo vekovej skupine nad 50 rokov sme zaznamenali vyše 42% účasť občanov, ktorý prišli vyjadriť svoj názor a formovať tak priestor, v ktorom žijú.
    

   Viac informácií nájdete v priloženej prezentácii.

  • Centire na konferenciách

   Budujeme medzinárodné partnerstvá

   V dňoch 11.-12.6.2013 sa v Linzi konala koferencia k 15. výročiu eGovernmentu v Rakúsku, ktorú organizovala Platforma Digitálne Rakúsko pri Kancelárii spolkového premiéra, ktorá systémovo koordinuje a riadi jeho implementáciu do praxe.
   Konferencie sa zúčastnilo takmer 200 odborníkov z verejného aj súkromného sektora z Rakúska, pričom na jeden z workshopov boli pozvaní aj kľúčoví predstavitelia eGovernmnetu na Slovensku:

   • Roman Behúl – IT Asociácie Slovenska a Atos
   • Michal Ivantyšin – ITAPA Slovensko
   • Juraj Šitina – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
   • Marek Čanecký – Ministerstvo spravodlivosti SR zodpovedný za implementáciu projektu eJustice
   • Daniela Olejárová – Centire

   Cieľom medzinárodného workshopu bolo prezentovať stav implementácie eGovernmentu na Slovensku ako aj možnosti pre potenciálnu spoluprácu rakúskych a slovenských partnerov v tejto oblasti.
    

   Bližšie informácie nájdete v priloženej prezentácii.

  • Aktuálna výzva

   Zvyšovanie energetickej efektívnosti

   Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike sú predmetom výzvy vyhlásené 24. mája 2013.

   Názov výzvy:
   Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

   Dátum vyhlásenia výzvy
   24. máj 2013

   Dátum ukončenia výzvy
   22. august 2013

   Alokácia na výzvu
   21 200 000 EUR

   Finančné vymedzenie grantu na projekt:
   Maximálna výška NFP na jednu žiadosť – 2.500.000 EUR
   Minimálna výška NFP na jednu žiadosť – 60 000 EUR
    

   Maximálna intenzita pomoci pre projekt:

   Západné Slovensko (mimo Bratislavského kraja) 

   • veľký podnik - 40%,
   • stredný podnik - 45%,
   • malý podnik a mikro podnik - 50%

   Stredné a východné Slovensko

   • veľký podnik - 50%,
   • stredný podnik - 55%,
   • malý podnik a mikro podnik - 60%

   Oprávnené miesto realizácie:
   Celé územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja

   Dĺžka realizácie:
   Maximálna doba fyzickej realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

   Oprávnení žiadatelia:

   Subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo  právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka (zapísané v obchodnom alebo v živnostenskom registri)

   • mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) – zamestnávajú menej ako 250 osôb, obrat nepresahuje 50 mil. Eur.
   • veľkí podnikatelia - podnikateľ v zmysle § 2 ods.(2) písm. a) a b) Obchodného zákonníka, ktorý nespadá pod definíciu MSP, nezamestnáva viac ako 1000 zamestnancov a výška jeho ročného obratu nepresiahne 50 mil. Eur.

    Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské  subjekty registrované na území SR najneskôr k 1.1. 2012
    

   Oprávnené aktivity:

   1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:

   • zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov;
   • rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov;
   • rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia.

   2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti;
   3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
   4. zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií;
   5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia

   • rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;
   • systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

   6. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zariadení pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla;

   7. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení s maximálnym inštalovaným tepelným výkonom 50 MWt na báze fosílnych palív na zariadenia využívajúce biomasu

   • na výrobu tepla
   • v kombinovanej výrobe s využitím technológie ORC (organický Rankinov cyklus)

   8. využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba:

   • zariadení na výrobu biometánu;
   • zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s  použitím tepelného čerpadla;
   • zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím geotermálnej energie na výrobu tepla, elektriny a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; vrátane výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla;   
   • zariadení na výrobu a energetické využívanie bioplynu, plynu z termochemického splyňovania biomasy, skládkového plynu a plynu z čističiek odpadových vôd.

       Jedným projektom môže byť realizovaných viacero oprávnených aktivít
    

   Oprávnené výdavky:

   Oprávnenými v rámci tejto výzvy budú výdavky na:

   • obstaranie dlhodobého hmotného majetku;
   • vybudovanie objektov nevyhnutne súvisiacich s oprávneným projektom;
   • obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – softvéru pričom podiel výdavkov na obstaranie softvéru nesmie presiahnuť 25% z celkových oprávnených výdavkov na projekt;
   • rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti.

    

   Viac informácií nájdete v priloženej prezentácii.

  • Centire v médiách

   Slovensko by mohlo čerpať fondy EU o jeden rok navyše

    

    

    

    

    

   Výkonný riaditeľ spoločnosti Centire, Tamás Szőke, sa zúčastnil relácie Analýzy a trendy v televízii TA3. Témou boli Eurofondy a ceny elektriny. V rámci relácie sa pán Szőke, ktorý reprezentoval Asociáciu grantových poradcov (SAGP), vyjadroval predovšetkým k výnimke pre Slovensko, na základe ktorej by mohlo čerpať fondy EU o jeden rok navyše. Taktiež vysvetlil, prečo má Slovensko problém s čerpaním eurofondov. Celú reláciu si môžete pozrieť nižšie alebo v archíve TA3.

  • Aktuálna výzva

   Elektronizácia služieb miest - eMestá

    

    

    

    

    

    

    

   Výzva bola vyhlásená 18. apríla 2013 a žiadosti je možné predkladať: do 18. júla 2013.
    

   Bližšie informácie k výzve:

   Oprávnený žiadateľ je ten, ktorý spĺňa nasledujúce kritéria:

   • Právna forma: Obec, podľa zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (mimo obce z územia Bratislavského samosprávneho kraja) a podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
   • Počet obyvateľov: Mesto, resp. obec, ktorého počet obyvateľov za rok 2011 presiahol hranicu 20 000.

   Oprávnený partner:

   • Mestská časť podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

   V predmetnej výzve je plánované zapojenie partnerov iba v prípade mesta Košice. Žiadateľ musí mať schválený dokument KRIS, s uvedeným IS, na ktorý žiadateľ žiada NFP. V KRIS-e žiadateľa musia byť uvedené všetky služby, ktoré sú predmetom projektu.  

   Disponibilná alokácia na výzvu:  50.000.000,- EUR

   Finančné vymedzenie grantu na projekt:

   • Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jednu žiadosť o NFP je 4 500 000 EUR.
   • Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jednu žiadosť o NFP je 10 000 EUR.

   Každý oprávnený žiadateľ môže predložiť najviac jednu žiadosť o NFP.

   Finančná pomoc je poskytovaná formou NFP, ktorý sa pre mestá poskytuje formou predfinancovania a refundácie alebo ich kombináciou. Pomoc sa poskytuje prijímateľovi vo výške 95% z celkových  oprávnených nákladov projektu.

   Oprávnené aktivity:

   Oprávnenými aktivitami projektov Elektronizácie služieb miest sú aktivity rozvoja informačných systémov (ďalej „IS“) úsekov miestnej samosprávy zamerané na rozvoj elektronických služieb miest a bezprostredne súvisiace so zavedením minimálne nasledovných skupín služieb  informačných systémov:

   Služby

   • Inštalácia HW a SW
   • Prevádzka a správa IT súvisiaca so zavádzaním elektronických služieb
   • Vývoj, rozvoj, integrácia a úpravy IS a IT
   • Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie (súvisiacej so stavebnými prácami).

   Nákup IKT

   • Nákup technologických zariadení (HW) pre poskytovateľa elektronických služieb miest:
    • Počítačové systémy ako: servery, pracovné stanice, osobné počítače, notebooky
    • Vstupné a výstupné periférne zariadenia ako: myši, klávesnice, skenery, čítačky kariet, monitory, tlačiarne, kopírovacie zariadenia a zariadenia na prenos informácií.
   • Nákup aplikačno – programového vybavenia (SW) vrátane licencií a autorských práv pre poskytovateľa elektronických služieb miest:
    • Serverový SW, mainframe a middleware SW, sieťový SW, klientsky SW
   • Integrácia technologického vybavenia a aplikačno-programového vybavenia bezprostredne súvisiaceho s implementáciou požadovaných elektronických služieb.

   Zaujala Vás aktuálna výzva?

   Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

   • vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
   • zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich potrieb.

   Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

    

  • Centire v médiách

   Stali sme sa EurAktérom

   EurAktérstvo umožňuje aktívnu komunikáciu s rozhodovateľmi

   Portál EurActiv.sk vyvinul službu „EurAktér“, ktorá umožňuje transparentne prezentovať našu organizáciu a jej postoje k pálčivým evropským otázkám, a to jednoducho, flexibilne a dlhodobo. EurAktérstvo prináša spolupracujúcim organizáciám niekoľko významných benefitov. Spojenie značky s kvalitným a dôveryhodným obsahom robí zo služby efektívny komunikačný nástroj. Obsahová spolupráca s editormi portálu EurActiv zas umožňuje nastoliť diskusiu o témach, ktoré sú pre EurAktéra dôležité, s možným odkazom na jeho postoje. Ďalšou výhodou je prístup k reklamným možnostiam portálu a podpora PR formou zverejnených tlačových správ, analýz či podujatí v relevantnej tematickej sekcii portálu. Komunita EurAktérov však nie je založená len na online komunikácii ale aj na osobných stretnutiach. Podujatia, organizované portálom EurActiv.sk, sú pre jej členov dobrou príležitosťou pre networking.

   Naša očakávania od EurAktérstva
   „Radi by sme prispeli k zvýšeniu povedomia verejnosti o fondoch EÚ, rovnako ako zdieľali naše vedomosti a znalosti z príprav,  implementácie a hodnotenia domácich i medzinárodných projektov“, odpovedá Tamás Szőke na otázku o očakávaniach od členstva spoločnosti Centire v komunite EurAktérov. „Navyše o európskych témach vďaka EurActiv.sk informujeme aj naše zákazníky  prostredníctvom odoberania správ EurActiv.sk formou RSS na našom webe“, dodáva Tamás Szőke.

   Kto tvorí komunitu EurAktérov?
   Medzi EurAktérov môžu patriť združenia a asociácie, MVO, regionálne zastupiteľstvá, konzultačné spoločnosti, politické strany, veľvyslanectvá, ale aj ďalšie organizácie a spoločnosti, ktoré sú resp. chcú byť aktívne v európskom kontexte. V súčasnosti sú jeho členmi medzinárodná sieť EurActors Network, The American Chamber of Commerce in Slovakia a od marca aj naša poradenská spoločnost.

  • pripravovaná výzva

   Zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

   Predpokládané zadefinovanie výzvy:

   Predpokladaný názov výzvy
   Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

   Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy
   Máj 2013

   Indikatívna alokácia
   21 200 000 EUR (indikatívna suma)

   Prepokládané finančné vymedzenie grantu na projekt:
   Maximálna výška NFP na jednu žiadosť – 2 mil. EUR
   Minimálna výška NFP na jednu žiadosť – 60 000 EUR
   Celkové oprávnené výdavky na projekt nemôžu presiahnuť 25 mil. EUR

   Prepokládaná intenzita pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
   Západné Slovensko – 40%
   Stredné a Východné Slovensko – 50%

   Prepokládané oprávnené miesto realizácie:
   Celé územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja

   Dĺžka realizácie:
   Maximálna doba fyzickej realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov, všetky aktivity musia byť zrealizované najneskôr do 31.12.2015. Začať práce na projekte je možné najskôr nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP.  

   Prepokládaní oprávnení žiadatelia:

   • podniky súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka , spĺňajúce definíciu MSP
   • žiadateľom nesmie byť podnik v ťažkostiach, alebo podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie

   Prepokládané oprávnené aktivity:
   1.    rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti:

   • zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov
   • rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov
   • rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia

   2.    rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív za účelom zvýšenia ich energetickej účinnosti
   3.    rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu
   4.    zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie  (nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií)
   5.    výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie (nezahŕňa energetické rozvody)
   6.    využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t.j. výstavba - presná definícia bude upresnená

   Súčasťou oprávnených projektov podľa bodu 2 a 6 môže byť aj vybudovanie prípojky pre zariadenie na výrobu elektriny do lokálnej alebo regionálnej distribučnej sústavy

   Prepokládané oprávnené výdavky:
   Oprávnenými v rámci tejto výzvy budú výdavky na:

   • obstaranie dlhodobého hmotného majetku
   • obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (software); podiel výdavkov na obstaranie tohto typu majetku nesmie presiahnuť 25% z celkových oprávnených výdavkov na projekt

   Neoprávnené výdavky (príklad):

   • úroky z úverov a pôžičiek
   • leasing
   • poistné, platené úroky, pokuty a penále
   • výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností
   • výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a zariadení (okrem takých, ktoré majú vopred zadefinovanú dráhu pohybu)
   • výdavky na obstaranie použitého hmotného majetku
   • výdavky na jednoduché nahradenie strojov/prístrojov/zariadení novými s rovnakou výkonnosťou
   • všetky osobné výdavky, prevádzkové výdavky
   • výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o NFP a projektovým riadením
   • výdavky na verejné obstarávanie
   • vratná DPH
   • iné výdavky nesúvisiace s projektom
  • iniciatíva JEREMIE

   Výhodnejšie úvery pre malých a stredných podnikateľov

   Slovenské malé a stredné podniky budú môcť získať výhodnejšie investičné úvery a prevádzkový kapitál. Predstavitelia Európskeho investičného fondu (EIF) spoločne so zástupcami Slovenského záručného a rozvojového fondu (SZRF) totiž 3. apríla 2013 podpísali prvé záručné zmluvy so Slovenskou záručnou a rozvojovu bankou (SZRB), UniCredit Bank Slovakia a Tatra bankou v rámci iniciatívy JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises).
   Celkovo budú môcť banky na základe týchto záručných zmlúv podnikom poskytnúť nové úvery až v objeme 170 mil. eur. Úvery budú môcť podniky získať v priebehu najbližších dvoch rokov. Cielené budú do všetkých regiónov okrem Bratislavy. Tieto prvé záručné zmluvy na Slovensku boli uzatvorené na základe výzvy na vyjadrenie záujmu. Výzva bola súčasťou procesu implementácie iniciatívy JEREMIE na Slovensku, ktorá je financovaná z Európskeho regionálneho a rozvojového fondu v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

  • Aktuálna výzva

   Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

   Výzva bola vyhlásená 8. marca 2013 a žiadosti je možné predkladať: od 19.augusta do 30. augusta 2013.

   Bližšie informácie k výzve:

   Oprávnenými žiadateľmi sú obce, ktoré:

   • nie sú pólmi rastu
   • sú tzv. „bielymi miestami“ z hľadiska pokrytia internetom - podľa štúdie realizovateľnosti OPIS „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu"
   • majú do 500 obyvateľov (ku 31.12.2006)
   • nachádzajú sa na území Banskobystrického alebo Prešovského kraja

   Disponibilná alokácia na výzvu:  6.666.667,- EUR
   z toho:

   • Banskobystrický kraj: 3.573.334,- EUR
   • Prešovský kraj: 3.093.333,- EUR

   Finančné vymedzenie grantu na projekt:

   • min. oprávnené výdavky na projekt: nie sú stanovené
   • max. oprávnené výdavky na projekt: do 151.500,- EUR

   Oprávnené projekty:

   sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, ktoré sa týkajú investícií do infraštruktúry širokopásmového internetu, napr.:

   • vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu (backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné, bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo kombinácie týchto technológií)
   • vybudovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske siete, ako je kladenie káblových rozvodov a zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napr. neaktivované optické vlákna, atď.) v súčinnosti s ostatnými infraštruktúrami (energetické, dopravné, vodné, kanalizačné siete, atď.)

   Zaujala Vás aktuálna výzva?

   Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

   • vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
   • zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich potrieb.

   Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

  • nový partner

   Stali sme sa partnerom spoločnosti Metasonic

   Sme partnermi nemeckej spoločnosti Metasonic AG pre implementáciu svetovo jedinečného nástroja na modelovanie a automatizáciu biznis procesov pre potreby stredných a veľkých podnikov, postaveného na metóde S-BPM (subject-oriented business process management). Jedinečnosť tejto metódy je založená na opise procesov a vzorov správania sa pomocou piatich symbolov. Nástroj je využívaný medzinárodnými firmami, v automobilovom priemysle a vo veľkých finančných inštitúciách. Viac o metóde na www.metasonic.de.
    

  • Pozvánka na workshop

   Workshop: Využite šancu získať finančnú podporu z fondov EÚ

   Workshop, ktorý organizujeme v spolupráci s Americkou obchodnou komorou a SOPK Prešov, sa uskutoční v štvrtok 7.3.2013 od 9.00 – 11.30 hod.

   Hlavné témy:

   • Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
   • Podpora zvyšovania energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
   • Nové iniciatívy Európskej únie pre podporu zamestnanosti mladých

   Kto by sa mal zúčastniť?
   Malé a stredné podniky (MSP) - predovšetkým pôsobiace v oblasti výroby

   Základné informácie:

   • kde: SOPK Prešov, Vajanského 10, Prešov
   • kedy: 7. marca, 2013, od 9:00 do 11:00
   • poplatok: zadarmo
   • jazyk: slovenčina

   Počet účastníkov je obmedzený. Zaregistrujte sa čo najskôr na kosice@amcham.sk.

   Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

  • Aktuálna výzva

   Ochrana ovzdušia

   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podporu znižovania emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší.

   Základné informácie o  výzve:

   Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy:  25.2.2013 - 27.5.2013

   Oprávnení žiadatelia:  

   • ústredné orgány štátnej správy alebo nimi  zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
   • obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
   • VÚC alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
   • združenia s účasťou obcí (vrátane mikroregiónov)
   • organizácie zriadené cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou na účely prevádzkovania základných a stredných škôl, materských škôl, zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hospicov a nemocníc
   • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie s výnimkou:
    • právnických osôb oprávnených na podnikanie vo verejnej mestskej a medzimestskej osobnej doprave
    • prevádzkovateľov/správcov pozemných komunikácií
    • poľnohospodárskych a lesných podnikov
    • Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s.   

   Disponibilná alokácia na výzvu: 31.387.568,58,- EUR

   Finančné vymedzenie grantu na projekt:

   • maximálna výška NFP je 7 500 000 EUR
   • maximálna výška celkových výdavkov projektu je 50 mil. EUR

   Oprávnené miesto realizácie pre schému štátnej pomoci:

   • Celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja
   • Oprávnenosť výdavkov všetkých aktivít zasahujúcich účinkom územie Bratislavského kraja bude znížená o 11,22%

   Zaujala Vás aktuálna výzva?

   Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

   • Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
   • Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich potrieb.

   Bližšie informácie o výzve nájdete v priloženom dokumente.

  • Aktuálna výzva

   Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji

   Agentúra Ministersva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na podporu obsahovej prestavby vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby.

   Základné informácie o  výzve:

   Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy: 31. január 2013 -  15. apríl 2013

   Oprávnení žiadatelia:

   • gymnázia so sídlom v Bratislavskom kraji v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a obcí;
   • gymnázia so sídlom v Bratislavskom kraji, ktorých zriaďovateľom sú orgány štátnej správy;
   • cirkevné gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji;
   • súkromné gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji.

   Žiadateľ musí byť registrovaný minimálne 1 rok pred vyhlásením tejto výzvy a musí mať sídlo v SR.

   Počet žiadostí o NFP, ktoré môže oprávnený žiadateľ predložiť v rámci tejto výzvy, je obmedzený na jednu žiadosť o NFP na jedného žiadateľa.

   Disponibilná alokácia na výzvu: 1.600.000,- EUR

   Finančné vymedzenie grantu na projekt:

   • Od 75.000,- EUR
   • Do 250.000,- EUR

   Oprávnené miesto realizácie pre schému štátnej pomoci:

   • Bratislavský samosprávny kraj

   Intenzita pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

   • 95% v prípade gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja alebo obce
   • 95% v prípade súkromných a cirkevných gymnázií
   • 100% v prípade gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu štátnej správy

   Zaujala Vás aktuálna výzva?

   Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

   • Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
   • Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich potrieb.

   Bližšie informácie o výzve nájdete v priloženom dokumente.

  • Aktuálna výzva

   Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií

   Využite možnosť získať finančné prostriedky na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

   Dátum uzávierky výzvy pod schémou štátnej pomoci sa mení na 26. apríl 2013.  Chcete vedieť viac o tejto výzve? Kliknite tu.

   Výzva pod schémou pomoci de minimis bola vyhlásená 22. februára 2013 a je otvorená do 24. mája 2013.

   Bližšie informácie k výzve:

   Oprávnení žiadatelia:

   • Subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo  právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka (zapísané v obchodnom alebo v živnostenskom registri)
   • Mikro, malé, stredné podniky

   Disponibilná alokácia na výzvu: 40.000.000,- EUR

   Finančné vymedzenie grantu na projekt:

   • Od 5.000,- EUR
   • Do 200.000,- EUR

   Oprávnené miesto realizácie pre schému štátnej pomoci:

   1. Stredné a Východné Slovensko:

   • mikro a malý podnik - 70% celkových oprávnených výdavkov
   • stredný podnik – 60% celkových oprávnených výdavkov

   2. Západné Slovensko:

   • mikro a malý podnik - 60% celkových oprávnených výdavkov
   • stredný podnik – 50% celkových oprávnených výdavkov

   Zaujala Vás aktuálna výzva?

   Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

   • Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
   • Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich potrieb.

   Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

  • Tlačová správa

   Aby sa odbornosť dostala k slovu... Vznikla Slovenská asociácia grantových poradcov

   Slovenská asociácia grantových poradcov (SAGP), dobrovoľné záujmové združenie profesionálov z oblasti podpory lokálneho i regionálneho rozvoja a grantového poradenstva, začína v týchto dňoch svoju aktívnu činnosť. Ambíciou asociácie je priniesť kvalitatívnu zmenu do prípravy a implementácie rozvojovej pomoci na projektovej a programovej úrovni a tým prispieť k zvýšenej úspešnosti čerpania EÚ fondov alokovaných pre Slovensko. „Zjednotením a aktivizáciou odbornej verejnosti chce SAGP vytvoriť spoločnú nezávislú platformu. Našim prvým krokom bude snaha o zefektívnenie plánovania nového programového obdobia 2014 - 2020,” upresňuje zámery SAGP Tamás Szőke, predseda asociácie.

   Bližšie informácie nájdete v prílohe.

   Webové stránky asociácie nájdete tu.

  • Centire v médiách

   V eurofondoch patríme k najpomalším krajinám

   Tamás Szöke, výkonný riaditeľ spoločnosti Centire, sa vyjadruje k čerpaniu EÚ fondov na Slovensku pre Hospodárske noviny.

   Viac informácií nájdete na HN online.sk

   Taktiež v rámci samostatného rozhovoru na tuto tému, ktorý prikladáme tu.

  • Aktuálna výzva

   Z Programu rozvoja vidieka boli vyhlásené nové výzvy

   Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu:

   • Cieľom poskytnutia pomoci je diverzifikácia vidieka smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti.
   • Prijímateľmi sú fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu. Oprávnené sú aj fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva pod podmienkou, že musí byť podiel ich ročných príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na ich celkových ročných príjmoch nižší ako 30%.
   • Disponibilná alokácia: 13.535.219,- EUR
   • Finančné vymedzenie grantu na projekt:
    • Min. oprávnené výdavky na projekt: 2.600,- EUR
    • Max. oprávnené výdavky na projekt: 200.000,- EUR

   Bližšie informácie nájdete tu.

   Podpora pridávania hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva:

   • Cieľom poskytnutia pomoci je:
    • zlepšiť primárne spracovanie a predajnosť produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
    • podporoa zlepšenia efektivity, spracovania obnoviteľných zdrojov energie
    • podporoa nových technológií a využitia nových trhov
   • Prijímateľmi sú subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby:
    • obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný.   
    • poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva, za predpokladu, že tieto služby poskytujú len subjektom uvedeným v prvom bode
   • Spomedzi firiem sú oprávnené podniky s počtom zamestnancov menším ako 10 a ročným obratom, resp. ročnou bilančnou hodnotou nižšou ako 2 milióny EUR (mikropodniky). Výzva je určená len pre spracovateľov lesných produktov.
   • Disponibilná alokácia: 5.000.000,- EUR
   • Finančné vymedzenie grantu na projekt:
    • Min. oprávnené výdavky na projekt: 2.600,- EUR
    • Max. oprávnené výdavky na projekt: 400.000,- EUR

   Bližšie informácie nájdete tu.

    

  • Pozvánka na workshop

   Transform your company for growth!

  • Aktuálna výzva

   Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

   Základné informácie o  výzve:

   Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy: 21. decembra 2012 -  3. apríla 2013
   Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však dňom uzavretia výzvy.

   Oprávnení žiadatelia:

   • Subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo  právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka (zapísané v obchodnom alebo v živnostenskom registri)
   • Mikro, malé, stredné podniky
   • Žiadatelia musia byť registrovaní na území SR najneskôr k 1.1.2011

   Disponibilná alokácia na výzvu: 50.000.000,- EUR

   Finančné vymedzenie grantu na projekt:

   • Od 50.000,- EUR
   • Do 800.000,- EUR

   Oprávnenými sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom realizácie minimálne jednej z nasledujúcich aktivít:

   • rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s cieľom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu;
   • výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu;
   • rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
   • modernizácia a/alebo rekonštrukcia:
    • existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu,
    • iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu, ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
   • obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu.

   Zaujala Vás aktuálna výzva?

   Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

   • Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
   • Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich potrieb.

   Bližšie informácie o výzve nájdete tu.

  • Aktuálna výzva

   Zaveďte do vašej výroby inovatívne technológie podporované z fondov EU

   Základné informácie o  výzve:

   Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy: 21. decembra 2012 -  26. apríla 2013
   Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však dňom uzavretia výzvy.

   Oprávnení žiadatelia:

   • Subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo  právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka (zapísané v obchodnom alebo v živnostenskom registri)
   • Mikro, malé, stredné podniky
   • Žiadatelia musia byť registrovaní na území SR najneskôr k 1.1.2011

   Disponibilná alokácia na výzvu: 110.000.000,- EUR

   Finančné vymedzenie grantu na projekt:

   • Od 50.000,- EUR
   • Do 4.000.000,- EUR

   Oprávnené miesto realizácie pre schému štátnej pomoci:

   • Stredné a Východné Slovensko - do 50% celkových oprávnených výdavkov
   • Západné Slovensko - do 40% celkových oprávnených výdavkov

   Celkové oprávnené výdavky pre Stredné a Východné Slovensko:

   • Od 100. 000,- EUR
   • Do 8.000.000,- EUR

   Celkové oprávnené výdavky pre Západné Slovensko:

   • Od 125. 000,- EUR
   • Do 10.000.000,- EUR

   Zaujala Vás aktuálna výzva?

   Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

   • Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
   • Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich potrieb.

   Bližšie informácie o výzve nájdete v priloženom dokumente.

    

  • Aktuálna výzva

   Obnovme si svoj dom

   Podprogramy a oprávnené aktivity tejto výzvy na predkladanie projektov financovaných z eurofondov sú:

   • Obnova kultúrnych pamiatok
   •  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
   • Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
   • Obnova a konzervácia torzálnej architektury
   • Národný cintorín v Martine

   Bližšie informácie sa dozviete tu.

  • Aktuálna výzva

   Moderná stredná škola

   Oprávnené aktivity tejto výzvy na predkladanie projektov financovaných z eurofondov sú:

   • tvorba alebo inovácia učebných textov, učebných materiálov, metodických príručiek a didaktických prostriedkov spolu s inováciou obsahu vzdelávania v zmysle Školského vzdelávacieho programu, vrátane implementácie do vyučovacieho procesu (nákup didaktických prostriedkov musí priamo súvisieť a byť nápomocný pri inovácii obsahu vzdelávania);
   • projekty zamerané na inováciu alebo zriadenie laboratórií (biologické, chemické a fyzikálne), odborných učební praktického vyučovania a inováciu stredísk odbornej praxe (môže byť podporená inovácia strediska odbornej praxe za podmienky, že stredisko odbornej praxe je zriadené ako súčasť strednej školy);
   • podpora zavádzania nových študijných a učebných odborov zvyšujúcich uplatnenie absolventov na trhu práce.
   • podpora realizácie inovatívneho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach (odborná časť tejto aktivity nesmie byť zabezpečená prostredníctvom dodávky služby)
   • ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného rozvoja pedagogických zamestnancov zamerané na potreby modernej školy s cieľom získania certifikátu/osvedčenia

   Bližšie informácie sa dozviete tu.