Tvorba a implementácia strategických dokumentov verejných inštitúcií

Sme súčasťou komunít. Nikto z nás nie je ostrov. Prináležíme k neformálnej komunite, akou je rodina. Sme členmi profesionálnych, záujmových či iných sociálnych skupín. Patríme do formálnych celkov ako obec, mesto či štát. Ako sa môžeme podieľať na spoločnom rozhodovaní v nich?

 

Zapojenie verejnosti do strategického riadenia

 

Strategické riadenie hlavne vo verejných inštitúciách vždy funguje na základe nejakého strategického dokumentu. Zo skúsenosti vieme, že tieto dokumenty sú často pripravované, implementované aj vyhodnocované formálne, s minimálnym prepojením na realitu. Plány a život sa potom stretávajú len výnimočne. Je možné vytvárať stratégie tak, aby vychádzali z reálnych potrieb a pomáhali pri plánovaní a realizácii zmien v komunitách?

Naším cieľom je poskytovať podporu inštitúciám pri tvorbe stratégií tak, aby boli čo najrelevantnejšie a najprínosnejšie pre plánovanie aj celkové strategické riadenie. Pomôžeme nastaviť proces prípravy aj obsah strategických dokumentov.

Naše témy
  • Stratégia rozvoja kultúry na Slovensku a jej implementácia v praxi
  • Strategická podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
  • Dlhodobá stratégia udržateľnosti veľkých výskumných projektov
  • Elektronická podpora miestneho referenda
  • Strategické dokumenty na úrovni samosprávy

 

Využívame participatívne postupy, ktoré zapájajú odbornú aj širokú verejnosť:

  • organizácie a moderovania pracovných skupín a workshopov s verejnosťou
  • získavania spätnej väzby od členov odbornej verejnosti pomocou prieskumov
  • realizácie nevyhnutných analýz ako východísk pre prípravu stratégie
  • využívania moderných IKT nástrojov na zapojenie verejnosti

 

Ak stojíte vo vašej organizácii alebo komunite na rázcestí a potrebujete sa strategicky rozhodnúť, ozvite sa nám.