Strategické plánovanie regionálneho rozvoja (PHSR)

Urobte z vášho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) živý nástroj strategického plánovania. Dobrá stratégia stojí na potenciáli a zdrojoch daného územia. Len tak dokáže napomôcť skutočnému regionálnemu rozvoju.

 

Výhody dobrej stratégie

 

Strategický plán sa môže stať užitočným nástrojom na realizáciu projektov. Jasne sformulovaná stratégia vám navyše pomôže presvedčiť stakeholderov, aby sa pridali k vám a pomáhali spoluvytvárať lepšie podmienky pre fungovanie vašej organizácie. Čím širší okruh ľudí sa zapojí do procesu strategického plánovania, tým viac tvorivej energie bude sprevádzať následnú implementáciu plánu.

Strategické plány organizácií sa často robia na poslednú chvíľu a sú iba akýmsi popisným zoznamom prebiehajúcich aktivít. Takéto plány však väčšinou končia v zásuvkách bez toho, aby sa s nimi každodenne aktívne pracovalo. Dobrý strategický plán sa pritom môže stať praktickou pomôckou pri napĺňaní vízií, priorít a cieľov rozvoja vášho územia.

 

Ak potrebujete poradiť pri tvorbe alebo aktualizácii rozvojových plánov vašej organizácie alebo potrebujete vyhodnotiť ich reálny dopad, skontaktujte sa s nami, radi si dohodneme konzultáciu.