fbpx

Where to find us

Centire s.r.o.
Záhradnícka 72
821 08 Bratislavaemail: consulting@centire.com

IČO: 36 866 857
DIČ: 2022966363
IČ DPH: SK2022966363

Obchodný register Okr. súd
BA I. odd. Sro, vl.č.: 63082/B