fbpx
Prehľad a zopakovanie hlavných bodov práce v škole podľa aplikovanej behaviorálnej analýzy.

Prehľad a zopakovanie hlavných bodov práce v škole podľa aplikovanej behaviorálnej analýzy.

Dátum konania 15.6.2023 | 14:00-16:00 Anotácia V poslednom webinári prebehne zhrnutie princípov a opakovanie hlavných zásad aplikovanej…

Skupinový seminár „Pomôžme si zdieľaním“

Skupinový seminár „Pomôžme si zdieľaním“

Dátum konania 7.6.2023 | 14:00-16:00 Anotácia Workshop bude mať podobu skupinového semináru. Hlavnou témou bude…

Odmeny a tresty, práca so žiakmi na jednotlivých úrovniach

Odmeny a tresty, práca so žiakmi na jednotlivých úrovniach

Dátum konania 25.5.2023 | 14:00-16:00 Anotácia Ako používať posilnenia, ako zistiť, čo sú motivátory, ako…

Práca s agresorom a obeťou pri šikane

Práca s agresorom a obeťou pri šikane

Dátum konania 17.5.2023 | 14:00-16:00 Anotácia Tento webinár bude nadväzovať ako pokračovanie webináru „šikana“. Cieľom…

Odhalenie rizikového správania u detí (sebapoškodzovanie, samovražedné myšlienky, atď.)

Odhalenie rizikového správania u detí (sebapoškodzovanie, samovražedné myšlienky, atď.)

Dátum konania 26.4.2023 | 14:00-16:00 Anotácia V posledných rokoch evidujeme nárast detí, ktoré sa sebapoškodzujú a majú…

Tvorba behaviorálneho plánu a zbieranie dát (ako viesť efektívne písomné záznamy k rôznym školským intervenciám)

Tvorba behaviorálneho plánu a zbieranie dát (ako viesť efektívne písomné záznamy k rôznym školským intervenciám)

Dátum konania 30.3.2023 | 14:00-16:00 Anotácia Počas webináru účastníci dostanú množstvo praktických návodov, ako písať…

Vývinové poruchy (ADHD, ADD, poruchy učenia) porozumenie a práca s nimi

Vývinové poruchy (ADHD, ADD, poruchy učenia) porozumenie a práca s nimi

Dátum konania 22.3.2023 | 14:00-16:00 Anotácia Okolo vývinových porúch u detí je mnoho stigmatizácie. Preto bude…

Základy skupinovej práce

Základy skupinovej práce

Dátum konania 8.2.2023 | 14:00-16:00 Anotácia Cieľom webinára bude získať základné zručnosti pre prácu so…

Podpora grafomotoriky

Podpora grafomotoriky

Dátum konania 2.1.2023 | 14:00-16:00 Anotácia Ako rozvíjať grafomotoriku, ako zistiť, kedy je dieťa pripravené…

Hľadajme spolu riešenia

Hľadajme spolu riešenia

Dátum konania 14.12.2022 | 14:00-15:30 Anotácia Workshop bude mať podobu interaktívneho skupinového semináru. Hlavnou témou…

Poradenská činnosť ako súčasť činnosti školskej inšpekcie

Poradenská činnosť ako súčasť činnosti školskej inšpekcie

Dátum konania 24.10.2022 | 14:00-15:00 Anotácia Poslaním Štátnej školskej inšpekcie je aktívna podpora zvyšovania kvality…

Aktuálne dotácie pre školy z Plánu obnovy

Aktuálne dotácie pre školy z Plánu obnovy

Dátum konania 20.9.2022 | 13:00-14:00 Anotácia Z dotácií môžu zriaďovatelia škôl financovať napríklad výstavbu nových…