fbpx

Optimalizácia nákladov, procesov a štruktúr

Premýšľate, ako svoju firmu dostať do lepšej finančnej kondície?  Ste nový CEO a potrebujete si vo firme „upratať“? Spájate niekoľko firiem do jednej a potrebujete si dohodnúť spoločné postupy?

Ponúkame odbornosť a výsledky

Ponúkame klientom dlhé roky skúseností s optimalizačnými projektmi v organizáciách všetkých typov a veľkostí. Našou výhodou je zohratý tím expertov s manažérskou, podnikateľskou a poradenskou skúsenosťou.

Hľadáme úspory v procesoch a štruktúrach

V rámci procesného auditu identifikujeme zdroje plytvania a poukazujeme na prekážky, ktoré bránia plynulej práci. Overujeme, ako každý proces, informácia, štruktúra či pozícia pridávajú hodnotu. Analyzujeme tok informácií a informačné systémy. Skresávame administratívu, znižujeme výrobné náklady. Kvantifikujeme cenu plytvania, prestojov, prekážok a obmedzení. Poukazujeme na zdroje a kapacity, ktoré je možné využiť efektívnejšie. Vyčísľujeme reálne prínosy navrhovaných opatrení. Opravujeme detaily, na ktorých záleží.

Vylaďujeme konkrétne problémové oblasti, napr. ľudské zdroje a zákaznícke procesy

Ak zákazník (sám, alebo v spolupráci s nami) identifikuje konkrétnu oblasť, ktorá v organizácii nefunguje efektívne, zameriame sa na ňu.

Vtedy do riešiteľského tímu dodávame okrem procesných konzultantov aj expertov na predmetnú oblasť, pretože nikdy nejde len o procesy. Spolu s klientom diskutujeme i riešeniach, overujeme ich v praxi, získavame pre ne zamestnancov, krok za krokom odstraňujeme problémy a uvádzame do života nové postupy. 

Vedieme personálne audity

Realizujeme projekty zamerané na overenie produktívnosti zamestnancov a manažérov a ich spôsobilosť vykonávať zverenú prácu.

Optimalizujeme náklady

Navrhujeme a pomáhame realizovať opatrenia na znižovanie nákladov. Poznáme benchmarky pre vybrané druhy nákladov, vieme pripraviť analýzy vybraných procesov z pohľadu možností  znižovania nákladov.

Vyčísľujeme ziskovosť produktov

Vypracovávame kalkulácie profitability produktov a distribučných kanálov, ktoré pomáhajú manažérom v rozhodovaní.

Zefektívňujeme organizačné štruktúry

Overujeme, ako sú nastavené rozhrania a kompetencie medzi jednotlivými riadiacimi úrovňami, oddeleniami alebo projektovými tímami, odhaľujeme trecie plochy. Analyzujeme, či organizačná štruktúra podporuje tvorbu hodnoty pre zákazníka, alebo jej kladie prekážky. Prichádzame s návrhmi na vyladenie právomocí, zodpovedností a mechanizmov spolupráce.

Pomáhame s komunikáciou a realizáciou zmien

Pomáhame zmeny nastaviť tak, aby prebehli hladko a boli pozitívne prijaté. Pomáhame zmeny komunikovať v rámci organizácie, vypracovať alebo aktualizovať interné normy a postupy, preškoliť zamestnancov.

Ponúkame predbežnú kalkuláciu možných úspor

Aby manažéri vedeli, či sa im optimalizačný projekt oplatí realizovať, ponúkame možnosť vypracovať (na základe našich skúseností s realizáciou projektov v minulosti) predbežný odhad možných úspor.

Poradíme vám:

Renáta Kiselicová

Renáta Kiselicová

managing partner, podnikové a organizačné poradenstvo

Novinky

Vybrané referencie