fbpx

OtvorenéStratégie.sk

Naši experti stáli pri zrode a realizácii projektu OtvorenéStratégie. Projekt rieši optimalizáciu procesov a zavádzanie lepších systémov v oblasti regionálnej politiky s cieľom skvalitnenia tvorby, implementácie a hodnotenia rozvojových stratégií na lokálnej a regionálnej úrovni.

O projekte

Realizátorom projektu je naša partnerská organizácia, Európske centrum manažmentu (ECM), ktoré vzniklo ako občianske združenie v roku 2005 s cieľom zabezpečovať a vytvárať podmienky pre rozvoj a podporu modernej občianskej a poznatkovo riadenej spoločnosti v európskom priestore. V rámci projektu sa realizovali nasledujúce aktivity:


• Sústredenie všetkých strategických dokumentov na jednom mieste (centrálna on-line knižnica)
• Digitalizácia vybraných častí všetkých Programov rozvoja miest/obcí (PRO/M)
• Analyzovanie ich obsahu a dolovanie znalostí z dokumentov PRO/M
• Vytvorenie odbornej digitálnej platformy regionálneho rozvoja, ktorá bude facilitovať ďalšiu prácu so stratégiami
• Vypracovanie záverečnej správy a diseminácia výsledkov – návrh systémových zmien pri tvorbe, implementácii a monitoringu PRM/O

Stránka projektu

www.otvorenestrategie.sk

Novinky