Poradenské služby

Pomáhame podnikom, samosprávam a verejným inštitúciám uspieť a napredovať. Radíme im pri optimalizácii nákladov a efektívnom nastavení procesov a služieb. Sme ich partnerom pri riadení inovácií, digitálnej transformácii a vytváraní kvalitných dlhodobých stratégií. Vďaka medzinárodným projektom prinášame na Slovensko inovatívne témy, ktoré pomáhajú meniť našu spoločnosť.

Služby spoločnosti Centire

Optimalizácia nákladov, procesov a štruktúr

Pomáhame klientom znižovať náklady, zefektívniť procesy a nastaviť riadiacu štruktúru tak, aby podporovala plnenie cieľov.

Podnikanie, konkurencieschopnosť a inovácie

Pomáhame klientom identifikovať nové príležitosti, odlíšiť sa od konkurencie, získať nových zákazníkov a vytvoriť úspešné produkty a služby.

Využitie dát v rozhodovaní a podnikaní

Zvyšujeme kvalitu manažérskych a podnikateľských rozhodnutí lepším zberom, spracovaním a vyhodnocovaním dát.

Zefektívňovanie služieb verejnej správy

Pomáhame organizáciám štátnej správy a samosprávy zlepšovať poskytované služby a realizovať náročné projekty.

Spoločenské inovácie

V spolupráci s renomovanými európskymi univerzitami, výskumnými inštitúciami, think-thankami a mimovládnymi organizáciami prinášame na Slovensko inovatívne témy, ktoré pomáhajú meniť spoločnosť.

Regionálny rozvoj

Sme partnerom miestnej a regionálnej samosprávy pri tvorbe, realizácií a vyhodnocovaní rozvojových stratégií a pri realizácii projektov napĺňajúcich ich strategické ciele.

Vybrané referencie