Poradenské služby

Pomáhame podnikom, samosprávam a verejným inštitúciám uspieť a napredovať. Radíme im pri optimalizácii nákladov a efektívnom nastavení procesov a služieb. Sme ich partnerom pri riadení inovácií, digitálnej transformácii a vytváraní kvalitných dlhodobých stratégií. Vďaka medzinárodným projektom prinášame na Slovensko inovatívne témy, ktoré pomáhajú meniť našu spoločnosť.

Služby spoločnosti Centire

Rozvoj podnikania

Pomáhame klientom identifikovať nové príležitosti, odlíšiť sa od konkurencie, získať nových zákazníkov a vytvoriť úspešné produkty a služby.

Optimalizácia nákladov a procesov

Pomáhame klientom znižovať náklady, zefektívniť procesy a nastaviť riadiacu štruktúru tak, aby podporovala plnenie cieľov.

Využitie dát v riadení

Zvyšujeme kvalitu manažérskych a podnikateľských rozhodnutí lepším zberom, spracovaním a vyhodnocovaním dát.

Riešenia pre verejnú správu

Pomáhame organizáciám štátnej správy a samosprávy zlepšovať poskytované služby a realizovať náročné projekty.

Sociálne inovácie

V spolupráci s renomovanými európskymi univerzitami, výskumnými inštitúciami, think-thankami a mimovládnymi organizáciami prinášame na Slovensko inovatívne témy, ktoré pomáhajú meniť spoločnosť.

Regionálny rozvoj

Sme partnerom miestnej a regionálnej samosprávy pri tvorbe, realizácií a vyhodnocovaní rozvojových stratégií a pri realizácii projektov napĺňajúcich ich strategické ciele.

Vybrané referencie