fbpx

Stratégie a inovácie v podnikaní

Naznačujú vám čísla, kroky konkurentov alebo správanie zákazníkov, že váš súčasný model podnikania sa vyčerpal? Alebo ste predvídaví a nechcete čakať, kým sa tak stane? Potrebujete preskúmať, ktorý z vašich nápadov má najväčšiu šancu na úspech?

Identifikujeme nové biznis príležitosti

Kombináciou strategických workshopov, prieskumov, analýz a experimentov odkrývame príležitosti pre rozvoj vášho biznisu. Súčasne z nich vyberáme tie najviac životaschopné. Spravidla ide o:

 • Inovácie produktov, služieb a zážitku pre existujúcich zákazníkov
 • Prispôsobenie produktov a služieb pre nové segmenty zákazníkov
 • Zmeny v nákladovej štruktúre a mechanizme generovania príjmov (biznis model)
 • Využitie existujúcich kapacít, partnerstiev, skúseností a know-how pre nové podnikanie

Poradíme vám, ako nastaviť pri zmenách priority a prijať zásadné rozhodnutia.

Pomáhame realizovať nápady a zmeny

Identifikované príležitosti aj pomáhame realizovať. Vždy je za tým veľa práce – či už zameranej na vylepšenie produktov, služieb a zákazníckej skúsenosti, alebo na mobilizáciu zdrojov, zmeny výroby a procesov. Disponujeme expertným zázemím pre:

 • Prototypovanie a testovanie inovovaných služieb
 • Získavanie spätnej väzby od zákazníkov
 • Riadenie projektov zmien
 • „Rozhýbanie“ organizácie a zapojenie zamestnancov do zmien
 • Zmeny podnikových procesov
 • Prípravu podnikateľského plánu
 • Financovanie a finančné projekcie

Radíme začínajúcim podnikom

Časť svojej energie neustále vkladáme do poradenstva pre začínajúcich podnikateľov (pro bono alebo za symbolickú cenu). Máme radosť z toho, keď sa vaše podnikateľské nápady premieňajú na skutočnosť.

Navrhujeme konkurenčnú stratégiu

Analyzujeme dáta, trh, odvetvie, konkurenciu, zákazníkov. Pýtame sa, ako to robia druhí a čo sa od nich dá naučiť. Riešime, na akom trhu uspieť, s akou ponukou, pre aké zákaznícke segmenty, akými predajnými kanálmi. Pomáhame vám odlíšiť sa v dave, nájsť ťažko kopírovateľnú pozíciu a tým aj konkurenčnú výhodu.

Inovujeme vaše produkty a služby

Na základe prieskumov, hĺbkových rozhovorov a pozorovaní zákazníkov identifikujeme potreby, ktoré nie sú dobre obslúžené. Navrhujeme produkty a služby, ktoré túto medzeru vyplnia. Inovácie testujeme u zákazníkov, zlepšujeme a vyberáme z nich tie najživotaschopnejšie.

Pomáhame vám prebudovať obchod

Poradíme vám, čo potrebujete v obchode zmeniť na úrovni personálu, procesov, know-how a technológií. Vyhodnotíme profitabilitu zákazníkov, ich segmentov a distribučných kanálov. Pomôžeme vám vo firme zmeniť názor, že obchod sa týka len obchodníkov.

Ponúkame podnikom grantové poradenstvo

V spolupráci s tímom portálu GrantExpert.sk píšeme a realizujeme projekty v oblasti inovácií technológií, procesov a produktov. Navrhujeme najvhodnejšie grantové zdroje, pripravujeme projekty „na kľúč“ a pomáhame klientom pri každodennej projektovej agende.

Poradíme vám:

Juraj Ďurina

Juraj Ďurina

konzultant, podnikové a organizačné poradenstvo

Novinky

Vybrané referencie