fbpx

Business Roentgen

 

Identifikačné údaje

Názov prijímateľa: Centire s.r.o.
Názov projektu: Business Roentgen
Miesto realizácie projektu: Chmeľová dolina 27, 949 01 Nitra
Výška zazmluvneného NFP: 707 662,77 €

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je prostredníctvom riešenia výskumno-vývojových úloh inovovať poskytovanie služieb biznis poradenstva. Predmetom realizácie výskumno-inovačnej časti projektu je identifikácia dostupnosti a využiteľnosti otvorených dát, vývoj algoritmov na ich spracovanie, interpretáciu a vizualizáciu, pričom výstupom projektu má byť portál a aplikačné programové vybavenie, ktoré bude schopné pracovať s otvorenými dátami, analyzovať a vyhodnocovať ich, vizualizovať, interpretovať a automatizovaným spôsobom poskytovať rady a odporúčania, ktoré majú charakter poradenských služieb. Hlavným konzumentom služieb by mali byť malé a stredné podniky.

Stav projektu:

Dňa 31.7.2023 sme spustili ostrú prevádzku inovatívneho projektu Valida – platformy pre automatické business poradenstvo pre firmy na základe verejne dostupných dát. Viac na www.valida.sk.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riešite podobné problémy?
Dajte nám vedieť, radi Vám poradíme.