fbpx

OpenMaker

Projekt OpenMaker rozvíjal myšlienku otvorených inovácií vo výrobe. Nové výrobky a služby nemusia vznikať len v uzavretom prostredí jednej firmy, ako je to stále bežné. Naopak, môžu byť výsledkom tvorivej spolupráce a zdieľania informácií medzi viacerými partnermi, často z rôznych oblastí.

O projekte

Unikátnosť projektu OpenMaker spočívala v podpore inovácií etablovaných firiem. Jeho cieľom bolo spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Tí majú nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov. Spolu 21 inovačných projektov získalo navyše podporu po 20 000 eur. V rámci pilotnej podpornej schémy sa na Slovensku podporila realizácia nasledujúcich projektov so spoločenským dosahom:


BIOM – vývin obnoviteľného, biodegradovateľného materiálu schopného nahradiť ropné plasty –
CLAY-NEXT – 21st century – založenie novej značky úžitkovej keramiky vyrábanej prostredníctvom 3D tlače a dopytovej produkcie
LIGHT IN THE DARK – vývoj pasívnej navigácie pre zvýšenie bezpečnosti turistov na značených trasách v prípade zhoršených poveternostných podmienok
ECO-SOCIAL INNOVATION – využitie nežiaducich odevov, transformácia starého oblečenia na nové výrobky z recyklovanej netkanej textílie a zamestnávanie ľudí v núdzi
BIO-CULTIVATOR – vytvorenie funkčného prototypu biokultivátora, ktorý v sebe kombinuje pestovanie, samozavlažovanie a kompostovanie

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebiehalo súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bola podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker pritom nefungoval len na lokálnej úrovni, ale mal i veľký globálny dosah. Jeden z výstupov projektu – Digital Social Platform – pomohol spájaniu inovátorov a výrobcov vytvorením medzinárodnej online komunity. Registrovaní členovia nadväzujú online kontakty s inými inovátormi či výrobcami, a tak komunikujú, tvoria a zdieľajú nápady a znalosti, či pracujú na konkrétnych projektoch. Okrem toho platforma zverejňuje inovačné zadania od výrobcov, na ktoré môžu reagovať medzinárodné tímy inovátorov. A v neposlednom rade, digitálna platforma obsahuje aj aplikácie a inteligentné technológie, ktoré mapujú zručnosti a záujmy užívateľa, na základe čoho užívateľom navrhujú potenciálnych partnerov, zaujímavé podujatia či inovačné zadania.

OpenMaker priniesol aj pôvodne neplánovanú aktivitu. Po úspechu pilotnej podpornej schémy sme na Slovensku v rámci projektu realizovali INOVAČNÚ SÚŤAŽ Ideas & Solutions. Inovačná súťaž priniesla zadávateľom celý rad zaujímavých inovatívnych riešení za minimálne časové a finančné náklady. Inovátori získali možnosť prezentovať svoje nápady a potenciálne nadviazať dlhodobú spoluprácu s renomovanými firmami alebo inštitúciami verejnej správy. So svojimi inovačnými zadaniami sa zapojili prestížne výrobné spoločnosti – Volkswagen a Mondeléz – ako i Mesto Trenčín.

Projekt OpenMaker mal pritom ambíciu osloviť aj tvorcov politík, a to priamo na európskej úrovni. V máji 2018 sa v Európskom parlamente uskutočnilo stretnutie za účasti poslancov EP Ivana Štefanca, Elly Schlein a Georgi Pirinskiho. Cieľom stretnutia bolo predstaviť potenciál spolupráce výrobných firiem a inovátorov a prediskutovať možnosti vytvorenia vhodných podmienok pre rozvoj komunity inovátorov.

Projekt OpenMaker realizovalo partnerstvo desiatich partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do decembra 2018 a bol podporený v rámci programu Horizont 2020.

Stránka projektu

sk.openmaker.eu

Novinky