fbpx

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo u zamestnávateľa. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Praktická príprava sa uskutočňuje v reálnych podmienkach na pracovisku firmy, čo je vždy záruka širšieho kvalitnejšieho rozvoja zručností jednotlivca.

O projekte

Naša spoločnosť sa v rámci národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP zapája najmä do aktivít so zamestnávateľmi a žiakmi na základných školách. Výrazne prispievame svojimi aktivitami k tomu, aby sa o duálnom vzdelávaní dozvedelo čo najviac žiakov, ako aj ich rodičov. Na základných školách prezentujeme duálne vzdelávanie formou inovatívnej informačnej hodiny, od začiatku projektu sme takto navštívili 750 základných škôl, ešte máme v pláne ďalších 250. Nezabúdame pritom ani na rodičov, ktorí najviac ovplyvňujú výber strednej školy svojich detí. Organizovali sme súťaž pre žiakov a rodičov, ktorú sme vyhodnotili v júni, ako aj prezentujeme duál v médiách.

Venujeme sa aj zamestnávateľom, ktorých sprevádzame počas realizácie praktického vyučovania, ale aj aktívne oslovujeme nových zamestnávateľov, ktorých vyhľadávame, vysvetľujeme im fungovanie systému, ako aj ich prepájame na stredné školy. V spolupráci so školami organizujeme aj exkurzie u zamestnávateľov. Veľkým úspechom boli aj online exkurzie, alebo online webináre s informáciami o duále pre zamestnávateľov počas trvania mimoriadnej situácie.

Novou aktivitou je talentcentrum, ktoré sa zameriava na kariérové smerovanie žiakov základných škôl. Žiaci získajú komplexné informácie a možnosti pre konkrétne odpovede na otázky, týkajúce sa ich predstáv o štúdiu a práci. Pre žiakov je pripravený komplexný program v centre orientácie v Nitre, v ktorom zistia svoje schopnosti a zručnosti a overia si možné študijné a profesijné smerovanie. Talentcentrum je prístupné aj online na projektovej stránke.

Aktuality, informácie a aktivity nájde na https://dualvkocke.sk/.

Stránka projektu

www.dualvkocke.sk

Riešite podobné problémy?
Dajte nám vedieť, radi Vám poradíme.

Novinky