fbpx

Projekty

V Centire venujeme veľa času a energie samostatne realizovaným projektom. Sú naším testovacím ihriskom pre inovácie, transfer know-how a skúšanie nových vecí. Viacero úspešných receptov pre rozvoj podnikov či zlepšovanie služieb vzniklo ako „vedľajší produkt“ takýchto iniciatív. Zo získaných skúseností teda v konečnom dôsledku ťažia zákazníci našich poradenských služieb – podniky, regióny, organizácie verejného sektora.

GrantExpert.sk

V rámci portálu vás zorientujeme, ako získať financie z eurofondov alebo iných grantových zdrojov a poradíme vám, ktorý je najvhodnejší pre váš projektový nápad. Nájdete si skúseného experta, ktorý pre vás grantovú žiadosť pripraví.

Duál v kocke

V rámci NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP prispievame k tomu, aby sa o duálnom vzdelávaní dozvedelo čo najviac žiakov ZŠ a ich rodičov. Prepájame ich so strednými školami a zamestnávateľmi.

OpenMaker

Projekt OpenMaker rozvíjal myšlienku otvorených inovácií. Nové výrobky a služby nemusia vznikať len v uzavretom prostredí jednej firmy. Môžu byť výsledkom tvorivej spolupráce a zdieľania informácií medzi viacerými partnermi, často z rôznych oblastí.

Práca v kocke

Cieľom projektu Social Impact Vouchers je otestovať založenie a fungovanie fondu, prostredníctvom ktorého sa bude financovať program voucherov a zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín v ôsmich stredoeurópskych krajinách.

Inovatívne vzdelávanie v oblasti kultúry a podnikania

Dlhodobo sa zaoberáme dianím v prostredí kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Záleží nám na tom, aby aktéri mohli slobodne pracovať a tvoriť v systéme, ktorý bude podporovať činnosť tvorcov aj inštitúcií.

OtvorenéStratégie.sk

Naši experti stáli pri zrode a realizácii projektu OtvorenéStratégie. Projekt rieši optimalizáciu procesov a zavádzanie lepších systémov v oblasti regionálnej politiky s cieľom skvalitnenia tvorby, implementácie a hodnotenia rozvojových stratégií na lokálnej a regionálnej úrovni.

Business Roentgen

Výstupom výskumno-vývojového projektu má byť portál a aplikačné programové vybavenie, ktoré bude schopné pracovať s otvorenými dátami, analyzovať a vyhodnocovať ich, vizualizovať, interpretovať a automatizovaným spôsobom poskytovať rady a odporúčania, ktoré majú charakter poradenských služieb.

Európske centrum digitálnych inovácií Bratislava

Európske centrum digitálnych inovácií Bratislava („ECDI BA“) je konzorcium šiestich subjektov, ktoré budú spoločne poskytovať služby  v oblasti digitálnej transformácie a digitálnych inovácií pre MSP a verejný sektor v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Centire pre školy

Na tejto podstránke uvádzame harmonogram plánovaných webinárov, online workshopov a možnosti prihlásenia. Všetky naše aktivity sú pre základné školy poskytované zadarmo. Témy našich online aktivít pre pedagógov vychádzajú z návrhov samotných pedagógov.

Novinky