fbpx

Európske centrum digitálnych inovácií Bratislava

O projekte

Európske centrum digitálnych inovácií Bratislava („ECDI BA“) je konzorcium šiestich subjektov, ktoré budú spoločne poskytovať služby  v oblasti digitálnej transformácie a digitálnych inovácií pre MSP a verejný sektor v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Konzorcium ECDI BA združuje členov s bohatými skúsenosťami v jednotlivých skupinách aktivít popísaných v pracovnom dokumente EK. Jednotliví členovia už v súčasnosti poskytujú služby MSP a verejnému sektoru zamerané na experimentovanie a testovanie digitálnych inovácií (napríklad FABLAB), aby lepšie pochopili svoje príležitosti a návratnosť investícií. Ponúkajú tiež školenie a rozvoj zručností, podporu pri hľadaní grantov (portál Grantexpert) a investícií a prístup k inovačným ekosystémom. Z pohľadu obsahového konzorcium pokrýva celé spektrum činností v oblasti vysokovýkonných počítačov (HPC), kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie (AI), súvisiacich pokročilých digitálnych zručností, ako aj digitálnych riešení / interoperability pre verejný sektor.

Členovia konzorcia:

  • Centire, s.r.o.
  • Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky; Digitálny inovačný hub Science City
  • Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
  • Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia
Riešite podobné problémy?
Dajte nám vedieť, radi Vám poradíme.