fbpx

Centire pre školy

Centire záleží na kvalite a rozvoji základných škôl na Slovensku. Svoje aktivity preto zameriavame aj na pedagógov a žiakov, pre ktorých organizujeme spektrum zaujímavých aktivít.

So základnými školami pracujeme intenzívne už viac ako 3 roky, nadviazali sme vzťahy so stovkami základných škôl po celom Slovensku. Spoznávame ich fungovanie aj potreby, rôznorodé pre vedenie škôl,  učiteľov i žiakov. Úspešná spolupráca bola podnetom na vytvorenie balíka aktivít, ktoré podporujú rozvoj škôl. 

Pedagógom ponúkame „výmenu strán“ – teda namiesto toho, aby učili, sme pre nich pripravili sériu webinárov a workshopov, kde sa môžu niečo naučiť sami. Program sme po konzultáciách s odborníkmi vyladili tak, aby webináre a workshopy priniesli čo najviac informácií, ktoré učiteľom pomáhajú v práci so žiakmi a zefektívňujú ich vyučovanie. Doteraz sa na našich webinároch zúčastnilo vyše 700 pedagógov z viac ako 200 základných škôl z celého Slovenska.

Naším cieľom je zvyšovať aj informovanosť žiakov v rámci kariérneho rozhodovania – aj preto organizujeme so zamestnávateľmi online exkurzie. Vďaka nim získavajú žiaci z prvej ruky informácie o fungovaní duálneho vzdelávania v praxi. Online exkurzie zaznamenali veľký úspech, doteraz a na nich zúčastnilo vyše 10 000 žiakov.

Novinkou je naša spolupráca so Slovenskou alianciou moderného obchodu. Spolu pripravujeme zaujímavé súťaže, ktoré žiakom atraktívnou formou približujú fungovanie perspektívneho odboru obchod.

Vyberte si z našej ponuky zaujímavých aktivít a rozvíjajte seba, svojich žiakov aj školu.

Novinky