fbpx

Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania

Dlhodobo sa zaoberáme dianím v prostredí kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Záleží nám na tom, aby aktéri mohli slobodne pracovať a tvoriť v systéme, ktorý bude podporovať činnosť tvorcov aj inštitúcií.

O projekte

Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania bol projekt zameraný na zvyšovanie zručností manažérov kultúrnych inštitúcií a centier na podporu podnikania. Formulovanie stratégie inštitúcie so zapojením všetkých zamestnancov, využitie matice logického rámca projektu, alebo ako začať s inkubačným programom? Zástupcovia z kultúrnej obce sa od najlepších expertov dozvedeli, ako myslieť na budúce potreby a ako riadiť svoju organizáciu proaktívne.

V rámci projektu sme vyškolili viac ako 50 ľudí z rôznych oblastí kultúry a vyše 20 účastníkov, ktorí už teraz pracujú v oblasti podpory podnikania.

Projektom sme chceli prispieť k efektívnemu fungovaniu inštitúcií. Prostredníctvom cieleného vzdelávania sú manažéri pripravení strategicky riadiť organizáciu, nastaviť procesy, produkty, alebo marketing, či využívať ukazovatele v riadení. Projektové riadenie pripravilo inštitúcie na fungovanie na viac-zdrojovom princípe.

Vieme ako pomôcť inštitúciám efektívnejšie riadiť organizáciu, aj v komplikovanom prostredí odvetvia kultúry, či kreatívneho priemyslu.

Chcete sa zlepšiť v projektovom riadení? Vyskúšajte vzdelávanie Od nápadu k projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje www.esf.gov.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Sprostredkovateľský orgán pre OP www.minedu.sk

Novinky