Vybrané referencie

Počas 25 rokov poskytovania poradenských služieb sme pre klientov z radov podnikov, miest, obcí a organizácií verejnej správy zrealizovali desiatky úspešných projektov. Či už išlo o manažérske poradenstvo, podnikateľské poradenstvo, regionálny rozvoj alebo spoločenské inovácie. Pripravili sme zoznam vybraných referencií, ktoré vám priblížia našu prácu.

Aby vedci mohli bádať

Aby vedci mohli bádať

Venovať sa vede a popri tom riešiť administratívne náležitosti grantového financovania môže byť namáhavé a…

Konkurencieschopná firma drží krok s technológiami

Konkurencieschopná firma drží krok s technológiami

Zrealizovať nápad na zmenu zabehnutých postupov je výzva. Inovácia môže byť finančne náročná a pre…

Čas na inovácie

Čas na inovácie

Pre zefektívnenie činnosti a rozvíjanie konkurencieschopnosti podnikov je mnohokrát potrebné, aby prijali rozhodnutie, ktorým sa…

Obnova národných kultúrnych pamiatok

Obnova národných kultúrnych pamiatok

Obnova nehnuteľností vo vlastníctve štátu, miest a obcí je problém, ktorý je čoraz viac vypuklejší.…

Zdravotníctvo – vybrané projekty a referencie

Zdravotníctvo – vybrané projekty a referencie

Projekt LEGEND – Využitie znalostí pre udržateľné inovácie a rast (2013 – 2015)

Projekt LEGEND – Využitie znalostí pre udržateľné inovácie a rast (2013 – 2015)

Mnohé malé a stredné podniky potrebujú v prvom rade zmeniť postoj k nastaveniu interných procesov,…

Uplatniteľnosť absolventov slovenských vysokých škôl (2014 – 2015)

Uplatniteľnosť absolventov slovenských vysokých škôl (2014 – 2015)

V rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa spoločný tím expertov…

Telekomunikácie – vybrané projekty a referencie

Telekomunikácie – vybrané projekty a referencie

Pre spoločnosti z telekomunikačného sektora poskytujeme najmä služby v oblasti optimalizácie procesov a znižovania nákladov.…

Vodárne a kanalizácie – vybrané projekty a referencie

Vodárne a kanalizácie – vybrané projekty a referencie

Pre segment vodárenských spoločností typicky realizujeme dva druhy služieb: Optimalizácia procesov a znižovanie nákladov Spracovanie…

Finančné inštitúcie – vybrané projekty a referencie

Finančné inštitúcie – vybrané projekty a referencie

Pre finančné inštitúcie – banky, poisťovne, leasingové spoločnosti – na Slovensku a v ČR poskytujeme…

PHSR pre mestá a obce

PHSR pre mestá a obce

Vieme, že týchto 10 miest sa môže oprieť o kvalitné PHSR. Vypracovali sme ho totiž…

OpenMaker – Horizont 2000

OpenMaker – Horizont 2000

Náš tím pre sociálne inovácie sa v rokoch 2016 – 2018 intenzívne zapojil do realizácie…