fbpx

Vybrané referencie

Počas 25 rokov poskytovania poradenských služieb sme pre klientov z radov podnikov, miest, obcí a organizácií verejnej správy zrealizovali desiatky úspešných projektov. Či už išlo o manažérske poradenstvo, podnikateľské poradenstvo, regionálny rozvoj alebo spoločenské inovácie. Pripravili sme zoznam vybraných referencií, ktoré vám priblížia našu prácu.

Ľudské zdroje – vybrané projekty a referencie

Ľudské zdroje – vybrané projekty a referencie

Aké služby poskytujeme pri realizácii projektov z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Vybrané projekty a referencie.

Manažment projektu z OPVaV pre VUCHT

Manažment projektu z OPVaV pre VUCHT

Venovať sa vede a popritom riešiť administratívne náležitosti grantového financovania môže byť namáhavé a zaberať…

Nové technológie pre potravinárov z CELPO

Nové technológie pre potravinárov z CELPO

Zrealizovať nápad na zmenu zabehnutých postupov je výzva. Inovácia môže byť finančne náročná a pre…

Grantové poradenstvo pre výrobné podniky

Grantové poradenstvo pre výrobné podniky

Pre zefektívnenie činnosti a rozvíjanie konkurencieschopnosti podnikov je mnohokrát potrebné, aby prijali rozhodnutie, ktorým sa…

Obnova národných kultúrnych pamiatok (Regionálny operačný program)

Obnova národných kultúrnych pamiatok (Regionálny operačný program)

Obnova nehnuteľností vo vlastníctve štátu, miest a obcí je problém, ktorý je čoraz vypuklejší. Predovšetkým…

Zdravotníctvo – vybrané projekty a referencie

Zdravotníctvo – vybrané projekty a referencie

Pre organizácie v sektore zdravotníctva na Slovensku poskytujeme najmä služby: Audity fungovania inštitúcií, odporúčania pre zefektívnenie…

Projekt LEGEND – Využitie znalostí pre udržateľné inovácie a rast (2013 – 2015)

Projekt LEGEND – Využitie znalostí pre udržateľné inovácie a rast (2013 – 2015)

Mnohé malé a stredné podniky potrebujú v prvom rade zmeniť postoj k nastaveniu interných procesov,…

Uplatniteľnosť absolventov slovenských vysokých škôl

Uplatniteľnosť absolventov slovenských vysokých škôl

V rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa spoločný tím expertov…

Telekomunikácie – vybrané projekty a referencie

Telekomunikácie – vybrané projekty a referencie

Pre spoločnosti z telekomunikačného sektora poskytujeme najmä služby v oblasti optimalizácie procesov a znižovania nákladov.…

Vodárne a kanalizácie – vybrané projekty a referencie

Vodárne a kanalizácie – vybrané projekty a referencie

Pre segment vodárenských spoločností typicky realizujeme dva druhy služieb: Optimalizácia procesov a znižovanie nákladov Spracovanie…

Finančné inštitúcie – vybrané projekty a referencie

Finančné inštitúcie – vybrané projekty a referencie

Pre finančné inštitúcie – banky, poisťovne, leasingové spoločnosti – na Slovensku a v ČR poskytujeme…

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mestá a obce

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mestá a obce

Vieme, že týchto 10 miest sa môže oprieť o kvalitné PHSR. Vypracovali sme ho totiž…