fbpx

GrantExpert.sk

V rámci portálu vás zorientujeme, ako získať financie z eurofondov alebo iných grantových zdrojov a poradíme vám, ktorý je najvhodnejší pre váš projektový nápad. Nastavte si notifikácie k plánovaným výzvam a nájdite si skúseného experta, ktorý pre vás grantovú žiadosť pripraví. A to všetko on-line.

O projekte

Portál GrantExpert.sk je našou odpoveďou na súčasné trendy digitalizácie v rôznych oblastiach spoločenského a hospodárskeho života. GrantExpert bol založený v októbri 2013. Je firemným spin-offom Centire, ktorý sa stal samostatným podnikaním a to prostredníctvom inovácie „off-line“ grantového poradenstva materskej spoločnosti. Cieľom GrantExpert je zobrať existujúce podnikateľské idey materskej spoločnosti, transformovať ich a pomôcť im rásť na digitálnom trhu prostredníctvom uplatňovania zásad zdieľanej ekonomiky a trendu „uberizácie“. Víziou GrantExpert.sk je byť etalónom kvality, inovatívnosti a transparentnosti v oblasti grantového poradenstva a byť najväčšou on-line platformou pre tvorbu projektov.

Ako funguje GrantExpert.sk?

Novinky