fbpx

Riešenia pre verejnú správu

Pomáhame organizáciám štátnej správy a samosprávy zlepšovať poskytované služby a realizovať náročné projekty.

Partnerský princíp

Veríme, že pre spoločnosť je najefektívnejšie, ak sa pri jej rozvoji spoja najlepší odborníci z verejného aj zo súkromného sektora. Nevyhýbame sa ani projektom, pri ktorých odborníkom z verejnej správy odovzdávame vlastné konzultačné know-how.

Expertíza

Disponujeme špecifickou expertízou v oblasti optimalizácií procesov a zlepšovania služieb verejnej správy a ponúkame ju v tematicky relevantných verejných súťažiach. Máme za sebou desiatky úspešných poradenských projektov pre štátne organizácie, miestnu aj regionálnu samosprávu.

Efektívne riadenie projektov

Máme skúsenosť a odbornú kompetentnosť pre riadenie veľkých verejných projektov. Vieme maximálne zefektívniť administratívnu zložku projektov a presunúť dôraz a kapacitu na čo najlepšie riešenie skutočných problémov, kvôli ktorým projekty vznikli.

Tvorivosť a inovatívnosť

Vždy sa snažíme prísť s riešeniami, ktoré idú nad rámec pôvodných očakávaní zákazníka. A tieto riešenia vieme aj pružne a rýchlo zrealizovať. Chceme, aby naša práca priniesla pre obyvateľov Slovenska reálny a viditeľný rozdiel.

Projekty pre štátnu správu

Väčšie projekty, ktoré sme realizovali pre štátnu správu, sa zaoberali napr. prepojením vysokých škôl a trhu práce, duálnym vzdelávaním, kultúrnym a kreatívnym priemyslom a optimalizáciou procesov štátnej správy

Projekty pre samosprávu

Pre samosprávu sme realizovali desiatky projektov zameraných na manažérske procesy, zlepšovanie služieb obyvateľom a využitie grantov a dotácií.

Poradíme vám:

Renáta Kiselicová

Renáta Kiselicová

managing partner, podnikové a organizačné poradenstvo

Novinky

Vybrané referencie