fbpx

Spoločenské inovácie

Vďaka medzinárodným projektom prinášame na Slovensko inovatívne témy, ktoré pomáhajú zmeniť našu spoločnosť. Spolupracujeme s renomovanými európskymi univerzitami, výskumnými inštitúciami, think-thankami a mimovládnymi organizáciami.

Sieťovanie / budovanie partnerstiev

Lokálne, národné i medzinárodné projekty nám priniesli celé spektrum kontaktov a zaujímavých partnerstiev. Medzi našich partnerov patria prestížne univerzity, think-thanky, neziskové organizácie aj renomované súkromné firmy. Vieme vás prepojiť a skontaktovať so spoľahlivými partnermi z celej Európy.

Prezentácia nových tém

Hľadáme inšpirácie, ktoré pomáhajú. Radi sa podelíme o zaujímavosti ohľadom tém, ktoré prinášajú zlepšenia fungovania systémov alebo organizácií. Sprostredkovávame a skúšame nové prístupy, a neváhame sa s nimi podeliť na rôznych fórach.

Analyzovanie potrieb a súčasného stavu

Vieme celok rozobrať na jednotlivé časti. Analyzujeme prierezové témy, odvetvia, subjekty. Používame pri tom dáta, ktoré už existujú, a keď nie, vieme ich spoľahlivo zozbierať. Pomáhame nájsť spoločné prieniky rôznych oblastí a ukazujeme možné nové pohľady na fungovanie.

Stratégie a akčné plány

Podporujeme klientov vo vytváraní stratégií, ktoré pomáhajú a smerujú spoločnosť k vytýčenému cieľu. Vysvetľujeme kedy stratégiu robiť, s kým všetkým nastavovať čo a ako má klient dosiahnuť, facilitujeme spoločné stretnutia a tvoríme nečakané závery. Tie prenášame do spoľahlivého dokumentu stratégie.

Poradenstvo v príprave a realizácii medzinárodných projektov

Realizovali sme niekoľko úspešných medzinárodných projektov, a preto vieme, aké situácie vznikajú počas projektov s medzinárodnými aktivitami. Poskytneme rady a skúsenosti budovania partnerstiev, predchádzaniu konfliktov, riadenia neskúsených projektových partnerov a tiež, ako sa úspešne vysporiadať s projektovou administratívou.

Učíme vás, ako implementovať projekty

Vieme, ako čo najlepšie pripraviť a čerpať rozpočet, modifikovať projekt či komunikovať v rámci partnerstva. Školenia, certifikáty, stáže ale predovšetkým skúsenosti z realizácie vlastných projektov nám priniesli poznatky a skúsenosti, s ktorými sa radi podelíme. Či už osobne alebo online, naučíme vás ako najefektívnejšie realizovať vaše projekty.

Nové nástroje na inovovanie

Nerobíme projekty pre projekty. Vždy sa snažíme o ich udržateľnosť, prenos nových tém a vznik inovácií. Každý náš projekt prináša nové nástroje, ktorými podporujeme inovácie na Slovensku. Inovujeme podnikanie, školstvo aj vedu a výskum.

Zlepšujeme školské systémy

Rozvoj spoločnosti aj ekonomiky je priamo závislý od kvality školstva – od základných škôl až po univerzity. Sledujeme svetové trendy, spolupracujeme s prestížnymi zahraničnými školami a realizujeme projekty, ktorých cieľom je zlepšiť slovenské školstvo. Od duálu až po inovovanie najperspektívnejších vysokoškolských študijných odborov – zlepšovanie slovenského školstva je naša priorita.

Ambasádor Start-up Europe

Od roku 2018 je naša spoločnosť jediným ambasádorom iniciatívy Start-up Europe na Slovensku. Radíme start-upom, kde hľadať podporu pre svoje nápady a prepájame slovenské start-upy s partnermi z celej Európy.

Poradíme vám:

Ľubomír Billý

Ľubomír Billý

konzultant, tímlíder pre spoločenské inovácie a medzinárodné projekty

Viera Holešová

Viera Holešová

konzultantka, spoločenské inovácie a medzinárodné projekty

Novinky

Vybrané referencie