fbpx

Projekt 4: Od malého tímu k významnému hráčovi v oblasti grantového poradenstva

Seriál textov k 30 rokom Centire

Rozbeh grantového poradenstva

Keď som sa pripojil ku grantovému tímu Centire, vtedy o piatich ľuďoch, stáli sme na prahu významných zmien. Ešte dobiehali projekty z predvstupových fondov PHARE a súbežne sme pripravovali projekty zo skráteného programovacieho obdobia 2004 – 2006. Naša práca zahŕňala aj tvorbu Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktorá bola novou povinnosťou pre samosprávy podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Okrem týchto povinností sme sa sústredili aj na získavanie financií v rámci interných projektov. Verejný sektor realizoval projekty z oblasti životného prostredia, ako sú kanalizácie a odpady, zatiaľ čo súkromný sektor žiadal o financovanie na nákup technológií a vzdelávania. Medzi našich najvýznamnejších klientov zaraďujeme mestá Hurbanovo a Snina, obec Muráň a desiatky súkromných firiem. Pyšní sme aj na  projekty na ochranu kultúrnych pamiatok.

Tím sa menil a rástol

Okrem toho sme sa venovali aj externému projektovému manažmentu a verejnému obstarávaniu. Náš tím sa postupne rozrástol a menil. Mali sme odborníkov na písanie projektov a na externý projektový manažment (EPM). Našou prioritou bolo nielen písanie projektov, ale aj programová práca. Poskytovali sme expertízu pre programy cezhraničnej spolupráce vo všetkých programových obdobiach – vykonávali sme audity, pripravovali sme analytické časti programov, alebo tvorili Fond malých projektov.  Založili sme aj Slovenskú asociáciu grantových poradcov, ktorá fungovala ako „kamenný“ spôsob networkingu expertov

Zrodil sa Grantexpert

V roku 2013 sme začali premýšľať nad založením portálu Grantexpert, inšpirovaní úspešnými platformami zo zahraničia. Našou víziou bolo vytvoriť na Slovensku platformu, ktorá by spájala tých, ktorí potrebujú napísať projekt, s tými, ktorí to vedia urobiť. Postupne sme sa však viac zamerali na poskytovanie informácií o možnostiach financovania na jednom mieste, čo sa ukázalo ako veľmi žiadané. Organizovali sme školenia, poskytovali informácie a konzultácie.

Naše pôvodné plány s písaním projektov online sa síce neuskutočnili, ale s nástupom generatívnej inteligencie vidíme veľký potenciál v tejto oblasti. Dnes má Grantexpert viac ako 30 000 registrovaných zákazníkov. Podarilo sa nám získať externé financovanie a implementovať množstvo inovácií.

Technologická transformácia s využitím AI

Postupom času sme si uvedomili, že interný zákazník je rovnako dôležitý ako externý a že medzinárodná spolupráca je kľúčová. Začali sme digitalizovať grantové poradenstvo a vyvinuli funkčný systém, ktorý rieši kľúčové potreby zákazníkov. Našou budúcnosťou je technologická transformácia a integrácia generatívnej AI do celého procesu, čo nám umožní efektívnejšie tvoriť a spravovať projekty.

Grantexpert sa stal významným hráčom v oblasti grantového poradenstva na Slovensku. Naša cesta od malého tímu k úspešnej platforme je dôkazom, že s odhodlaním a inováciami je možné dosiahnuť veľké veci. Tešíme sa na budúcnosť, kde budeme naďalej poskytovať kvalitné služby a prispievať k rozvoju našich zákazníkov.

Tamas Szoke

Tamás Szőke

Partner, Centire
Managing Director, Grantexpert.sk

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články