fbpx

Archív webinárov

V prípade problémov (napr. s registračným formulárom/nesprístupnenie odkazu na záznam webinára do týždňa) sa, prosím, obráťte e-mailom priamo na lubomir.billy@centire.com.

Radi by sme Vás informovali, že žiadosti o sprístupnenie videí z nášho archívu vybavujeme raz týždenne, a to zväčša v pondelok. Ďakujeme za pochopenie.

Práca s deťmi s PAS a Asperger. syndrómom v škole

Trauma a jej prejavy v školskom prostredí

Základy krízovej intervencie

Prevencia pred vyhorením u pedagógov a detí

Problémové správanie – úvod

Zásady komunikácie s rodičmi

Rómske deti v škole

Ako zefektívniť vyučovanie

Základné komunikačné techniky

Vedenie porád so zamestnancami

Poradenská činnosť ako súčasť činnosti školskej inšpekcie

Problémové správanie

Odborné tímy na školách

Integrovaní žiaci v triede

Úskalia IPV

Aký by mal byť asistent v triede?

Podpora grafomotoriky

Základy skupinovej práce

Vývinové poruchy – porozumenie a práca s nimi

Tvorba behaviorálneho plánu a zbieranie dát

Odhalenie rizikového správania u detí

Práca s agresorom a obeťou pri šikane

Odmeny, tresty, práca so žiakmi na jednotlivých úrovniach

Prehľad a zopakovanie hlavných bodov práce v škole podľa aplikovanej behaviorálnej analýzy

Klíma v triede

Práca s agresorom a obeťou pri šikane

Ranné kruhy

Duál (v obchode) – ako funguje a čo sa zmenilo

Šikana voči pedagógom

Ako manažovať školský tím

Ako vyzerá kvalitná škola (hodnotenie INEKO)