fbpx

Archív webinárov

Čo je nové v duáli?

8.9.2022 | 14:00

Ako vyzerá kvalitná škola?

13.9.2022 | 14:00

Aktuálne dotácie pre školy

20.9.2022 | 13:00

Ako manažovať školský tím

22.9.2022 | 14:00-15:30

Problémové správanie – úvod

29.9.2022 | 14:00

Workshop: strom povolaní

4.10.2022 | 14:00

Rómske deti v škole

5.10.2022 | 14:00

Ako zefektívniť vyučovanie

6.10.2022 | 14:00

Základné komunikačné techniky

12.10.2022 | 14:00

Vedenie porád so zamestnancami

19.10.2022 | 14:00

Poradenská činnosť ako súčasť činnosti školskej inšpekcie

24.10. | 14:00 – 15:00

Problémové správanie

26.10.2022 | 14:00

Šikana

4.11.2022 | 14:00

Odborné tímy na školách

9.11.2022 | 14:00

Učenie

15.11.2022 | 14:00

Integrovaní žiaci v triede

24.11.2022 | 14:00

Úskalia IPV

30.11.2022 | 14:00

Aký by mal byť asistent v triede?

8.12.2022 | 14:00

Hľadajme spolu riešenia

14.12.2022 | 14:00