fbpx

Náš prieskum ukázal, že 42 % pedagógov čelí strednému riziku vyhorenia

Online prieskum bol súčasťou webinára „Prevencia vyhorenia u pedagógov a detí“, ktorý sme organizovali v novembri 2023. Registrovalo sa naň takmer 700 pedagógov, čo bolo doteraz najviac zo všetkých našich webinárov pre školy. Aj tento rekordný záujem ukázal, že ide o tému, ktorá medzi pedagógmi rezonuje.

Pedagógovia sa na webinári nielen dozvedeli, čo znamená vyhorenie, aké sú jeho fázy a čo sú jeho hlavné spúšťače. Vysoko pozitívne pedagógovia hodnotili aj prezentované techniky rôznych cvičení. Práve tie môžu pomôcť nielen im, ale využiť ich môžu so žiakmi počas vyučovania.

Prítomní pedagógovia sa zároveň mali možnosť zúčastniť testu, ktorý odhalil ich riziko vyhorenia. 56 % zapojených pedagógov má nízke riziko vyhorenia, stredné riziko sa ukázalo u 42 % prítomných. Pozitívom je, že vysoké riziko vyhorenia sa ukázalo len u 3 % do prieskumu zapojených pedagógov.

Našimi webinármi sa snažíme vzdelávať, rozvíjať a inšpirovať pedagógov. Webináre organizujeme už tretiu sezónu a pre pedagógov sú poskytované bezplatne. Hoci prvotne boli webináre určené pre základné školy, pozitívny ohlas o nich sa rozšíril aj do materských a stredných škôl či detských domovov. Poslednou tohtoročnou témou bude „Úzkosť a hanblivosť u detí“, a to 13.12.2023.

Za tri roky sa nám podarilo vybudovať publikum presahujúce 3 tisíc registrovaných pedagógov. Zrealizovali sme spolu webináre na vyše 30 odborných tém, vďaka ktorým, veríme, učia zúčastnení pedagógovia efektívnejšie. A radi v tom budeme pokračovať aj naďalej.

Lubomir Billy

Ľubomír Billý

Tímlíder Centire pre spoločenské inovácie a medzinárodné projekty

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články