Optimalizácia procesov Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto

V priebehu leta a jesene 2019 náš tím analyzoval procesy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. V rámci toho sme v spolupráci so zamestnancami úradu identifikovali príležitosti pre zvýšenie efektívnosti úradu. Naši konzultanti pripravili návrhy na zmenu organizačnej štruktúry, zníženie nákladov a návrhy pre ďalší rozvoj riadenia úradu. Samostatnou úlohou bolo pripraviť návrh zmien procesov, organizačnej štruktúry a systému riadenia tak, aby bol miestny úrad procesne pripravený na vytvorenie klientskeho centra pre obyvateľov mestskej časti. V súčasnosti prebieha s našou asistenciou postupná implementácia navrhnutých riešení.

Juraj Durina

Juraj Ďurina

SME Business Consultant

Snažím sa zistiť, čo odlišuje úspešné firmy a organizácie od priemerných a povedať to klientom. Zaoberám sa aj špecifickými HR témami, ako sú metriky v HR, stratégia a firemná kultúra.

Prihláste sa na odber noviniek