fbpx

Projekt 1: Od účtovníctva k business poradenstvu

Seriál textov k 30 rokom Centire

Začali sme teda s účtovníctvom

Prví účtovní klienti prišli prirodzene z nášho okolia, neskôr sme rozniesli letáky na daňový úrad, dokonca nám z daňového úradu odporučili niekoľko podnikateľov, ktorí mali vážny problém s účtovníctvom. Po 10 rokoch sme spracovávali účtovníctvo pre vyše 100 klientov rôznych veľkostí a oblasti podnikania – stretli sa u nás napr. malí živnostníci, viaceré reklamné agentúry, rôzne obchodné spoločnosti, niekoľko zastúpení zahraničných farmaceutických a zdravotníckych firiem, ktoré podnikali na Slovensku formou organizačnej zložky, výrobné firmy spadajúce pod rakúskeho investora, ktorý potreboval mať účtovníctvo pod jednou strechou.

Čísla z účtovníctva jazykom podnikateľov

Najzaujímavejšie na účtovaní pre mňa vždy bolo skôr zamýšľanie sa nad tým, čo nám čísla z účtovníctva hovoria. Kolegom, ktorých som zaúčala, som vždy vysvetľovala, že výsledky z účtovníctva nie sú určené len pre daňový úrad, ale najmä pre samotného podnikateľa, že musíme účtovať tak, aby sme vedeli klientovi vysvetliť výsledok, urobiť mu plán a následne sledovať skutočný vývoj financií. Že mu musíme vedieť poradiť v jeho podnikaní, lebo máme u seba najdôležitejšie informácie pre jeho rozhodovanie. Práve tento náš prístup k práci otvoril firme dvere k našej neskoršej kľúčovej činnosti – business poradenstvu. V roku 1996 nás jeden z vtedajších klientov odporučil do medzinárodného projektu v rámci programu USAID, ktorého cieľom bolo vyškoliť na Slovensku konzultantov. Prišli sme do kontaktu s mentormi, ktorí nám radili pri tvorbe nákladových modelov, určovaní profitability produktov či pri tvorbe cenových stratégií pre našich klientov. Vďaka tejto spolupráci sme sa mnoho naučili a získali cenné referencie hlavne s prácou pre veľké výrobné firmy z oblasti potravinárstva, drevárstva alebo strojárstva.

A tak sme sa posunuli k poradenstvu

A hoci účtovníctvom to celé začalo, vždy nás to viac ťahalo k poradenstvu. Istú dobu sme sa paralelne venovali účtovníctvu aj consultingu, no postupne sme sa rozhodli ponechať si v oblasti účtovníctva len vybraných kľúčových klientov s veľmi špecifickými potrebami. Prešli sme prirodzene od účtovníctva k poradenstvu, vďaka našej dobrej znalosti tohto odboru vieme klientom radiť napríklad pri nastavení celkového finančného riadenia, plánu, manažérskemu reportingu, kalkuláciách nákladov a rôznych nadstavbách, pustili sme sa postupne aj do veľkých projektov zameraných na znižovanie nákladov. Podarilo sa nám prepojiť znalosť financií s procesmi, čo nám otvorilo dvere do sveta business poradenstva. 

Renáta Kiselicová

Managing Partner

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články