fbpx

Aktuálna ponuka bezplatných webinárov pre školy

Podpora grafomotoriky

2.2.2023 | 14:00 – 16:00

Základy skupinovej práce

8.2.2023 | 14:00 – 16:00

Vývinové poruchy – porozumenie
a práca s nimi

22.3.2023 | 14:00 – 16:00

Tvorba behaviorálneho plánu a zbieranie dát

30.3.2023 | 14:00 – 16:00

Odhalenie rizikového
správania u detí

26.4.2023 | 14:00 – 16:00

Práca s agresorom
a obeťou

17.5.2023 | 14:00 – 16:00

Odmeny, tresty, práca so žiakmi na jednotlivých úrovniach

25.5.2023 | 14:00 – 16:00

Kazuistický
seminár

7.6.2023 | 14:00 – 16:00

Práca v škole podľa aplikovanej behaviorálnej analýzy

15.6.2023 | 14:00 – 16:00