fbpx

Aktuálna ponuka bezplatných webinárov pre školy

Aj v druhom polroku školského roka 2023/2024 sme pre vás pripravili sériu zaujímavých webinárov. Ponuku budeme priebežne dopĺňať.

V prípade problémov s registráciou sa, prosím, obráťte priamo na lubomir.billy@centire.com.


Základy krízovej intervencie

streda 14.2.2024 | 14:00-16:00 hod.

Trauma a jej prejavy v školskom prostredí

streda 13.3.2024 | 14:00-16:00 hod.

Práca s deťmi s PAS a Asperger. syndrómom v škole

streda 17.4.2024 | 14:00-16:00 hod.

Identita a tvorenie identity
u žiakov

streda 15.5.2024 | 14:00-16:00 hod.

Sexuálna orientácia a ako túto tému uchopiť v škole

streda 12.6.2024 | 14:00-16:00 hod.