fbpx

Ako manažovať školský tím?

Dátum konania

22.9.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Na tomto školení sa pozrieme na pozíciu riaditeľa ako na manažéra organizácie s niekoľkočlenným tímom. Školenie je obsahom vhodné pre začínajúcich riaditeľov, ale aj pre riaditeľov, ktorí svoju činnosť vykonávajú niekoľko rokov. Ukážeme si, aké sú potrebné soft skills na pozícii riaditeľa. V čom spočíva úspešné vedenie tímu ľudí. Ako vytvárať pozitívne pracovné prostredie a zároveň si povieme niečo k efektívnemu rozdeľovaniu pracovných úloh. A nakoniec vám predstavíme základné zásady pri riešení konfliktov na pracovisku.

Profil lektora

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Video vám sprístupníme z archívu po vyplnení formulára

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články