fbpx

Ako zefektívniť vyučovanie

Dátum konania

6.10.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Počas webináru sa zamyslíme nad tým, prečo žiaci nedostatočne spolupracujú. Ukážeme si príklady školského programu s rôznymi cieľmi. Predstavíme si metodiku skupinových inštrukcií – súbor základných techník, ako docieliť, aby žiaci pozornejšie sledovali vyučovanie a aktívnejšie sa zapájali počas hodín. Prejdeme si, čo môže učiteľ zahrnúť do vyučovania, aby sa problémové správanie znížilo a vyučovanie bolo hladšie, efektívnejšie a jednoduchšie. Zefektívnenie vyučovania súvisí aj s aktívnou komunikáciou medzi rodičmi, učiteľom, žiakmi, asistentmi a vedením školy a predstavíme si konkrétne príklady dobrej spolupráce.

Profil lektorky

Behaviorálna analytička Mgr. Zuzana Hollá, BCBA, vyštudovala pedagogickú fakultu, odbor psychológia – anglický jazyk. Po skončení štúdia pracovala 11 rokov ako učiteľka v Bratislave. Po materskej dovolenke sa zamerala na učenie detí s vývinovým znevýhodnením a zložila medzinárodnú certifikačnú skúšku v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA). V Bratislave založila a vedie ABA centrum, o. z., kde tím inštruktorov učí deti a ich rodiny dosiahnuť želané zručnosti v mnohých oblastiach. Okrem priamej práce s deťmi a ich rodinami poskytuje aj konzultácie, zaškolenie asistentov a inštruktorov a odborné školenia pre verejnosť.

Video vám sprístupníme z archívu po registrácii

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články