fbpx

Aktuálne dotácie pre školy z Plánu obnovy

Dátum konania

20.9.2022 | 13:00-14:00

Anotácia

Z dotácií môžu zriaďovatelia škôl financovať napríklad výstavbu nových objektov, rekonštrukcie, stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry, ale aj obstaranie materiálno-technického vybavenia škôl. V rámci výzvy na debarierizáciu stredných škôl to môžu byť výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou.

Na webinári si predstavíme detaily jednotlivých výziev a pozrieme sa na podmienky, ktoré musia žiadatelia splniť, na to, aby úspešne získali financie. Účastníci sa dozvedia tiež užitočné tipy ako zvýšiť šance na úspech a ako postupovať ak potrebujú pomoc s vypracovaním projektu.

Hlavné témy:

  • Zvyšovanie kapacít škôlok
  • Zvyšovanie kapacít základných škôl
  • Výzva na debarierizáciu stredných škôl
  • Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Profil lektora

Tamás Szőke  sa grantom a dotáciám venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie.

Video vám sprístupníme z archívu po vyplnení formulára

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články