fbpx

Workshop: Práca s rodinným kontextom v kariérovom poradenstve, Aktivita: Strom povolaní

Dátum konania

4.10.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Podujatie má formát WORKSHOPU – vzhľadom na jeho interaktívnosť je maximálna účasť obmedzená na 40 účastníkov. Podmienkou účasti je aj Vaša aktívna účasť, vrátane zapnutej kamery a mikrofónu.

Podpora a vplyv rodičov pri voľbe povolania svojich detí je kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje ich rozhodnutia a tvaruje ich profesijné smerovanie. Workshop je zameraný na prácu s rodinným kontextom pre účastníkov z radov pomáhajúcich profesií ako sú výchovní a kariéroví poradcovia. Na workshope sa účastníci oboznámia s technikou, ktorou môžu mapovať rodinný kontext u svojich klientov a pomôcť im pomenovať, aký dosah má/mala rodina na  ich profesijné rozhodnutia a ako im toto poznanie môže byť v živote a v ďalšom profesijnom rozhodovaní užitočné.  

Profil lektorky

Mgr. Katarína Henčová je kariérová poradkyňa, psychologička, lektorka. Kariérovému poradenstvu sa venuje od roku 2014. Pracovala ako kariérová poradkyňa v poradenskom centre Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde realizovala individuálne konzultácie pre študentov a pripravovala workshopy kariérového poradenstva. V súčasnosti pracuje ako kariérová poradkyňa a psychologička pre jednotlivcov a taktiež ako lektorka výcviku Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Absolvovala výcvik kariérového poradenstva Career academy a výcvik Tútor v poradenskom procese pre dospelých.

Záznam z webináru nie je dostupný, sledujte našu stránku pre budúce webináre ktoré pripravujeme.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články