fbpx

Aký by mal byť asistent v triede? Čo by mal a čo by nemal robiť?

Dátum konania

8.12.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Počas webináru  sa budeme venovať roli asistenta v triede. Povieme si, aké sú jeho úlohy a kde by mal uberať pomoc. Ukážeme si, čo si má asistent všímať, na koho má žiaka orientovať, aké sú rôzne typy nápovedy žiakovi, ako si určovať stále nové ciele vo svojej práci a určiť kritériá ich splnenia. Prejdeme si výstupy jeho práce a spôsoby, ako koordinovať svoju činnosť s učiteľom, rodičom a žiakom. Zároveň si ukážeme, čo by asistent robiť nemal a vysvetlíme si, prečo. Povieme si aj, ako si môže učiteľ zjednodušiť prácu, ak asistenta v triede nemá.

Profil lektorky

Behaviorálna analytička Mgr. Zuzana Hollá, BCBA, vyštudovala pedagogickú fakultu, odbor psychológia – anglický jazyk. Po skončení štúdia pracovala 11 rokov ako učiteľka v Bratislave. Po materskej dovolenke sa zamerala na učenie detí s vývinovým znevýhodnením a zložila medzinárodnú certifikačnú skúšku v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA). V Bratislave založila a vedie ABA centrum, o. z., kde tím inštruktorov učí deti a ich rodiny dosiahnuť želané zručnosti v mnohých oblastiach. Okrem priamej práce s deťmi a ich rodinami poskytuje aj konzultácie, zaškolenie asistentov a inštruktorov a odborné školenia pre verejnosť.

Máte záujem o webinár? Sprístupníme vám ho po registrácii z archívu:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články