fbpx

Integrovaní žiaci v triede (ADHD, autizmus, hyperaktivita a iné) – Ako na nich?

Dátum konania

24.11.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Počas webináru sa budeme venovať tomu, ako pracovať s integrovanými žiakmi. Prejdeme si stručne integrovaných žiakov podľa znevýhodnenia a ich špecifiká. Najviac sa budeme venovať žiakom s autizmom a ADHD, pretože tí sú najpočetnejší. Povieme si, s akými typmi problémov sa učitelia, spolužiaci a znevýhodnení žiaci stretávajú a ako tieto problémy minimalizovať. Stručne si priblížime niekoľko techník, aby sa integrovaní žiaci cítili v triede čo najlepšie a zároveň boli čo najplnohodnotnejšou súčasťou triedy a čo najmenej spomaľovali vyučovací proces. Načrtneme vhodnú spoluprácu s rodičmi, spolužiakmi a asistentmi a tipy, ako by mohla prebiehať príprava takéhoto dieťaťa doma.

Profil lektorky

Behaviorálna analytička Mgr. Zuzana Hollá, BCBA, vyštudovala pedagogickú fakultu, odbor psychológia – anglický jazyk. Po skončení štúdia pracovala 11 rokov ako učiteľka v Bratislave. Po materskej dovolenke sa zamerala na učenie detí s vývinovým znevýhodnením a zložila medzinárodnú certifikačnú skúšku v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA). V Bratislave založila a vedie ABA centrum, o. z., kde tím inštruktorov učí deti a ich rodiny dosiahnuť želané zručnosti v mnohých oblastiach. Okrem priamej práce s deťmi a ich rodinami poskytuje aj konzultácie, zaškolenie asistentov a inštruktorov a odborné školenia pre verejnosť.

Záznam z webináru vám sprístupníme po registrácii

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články