fbpx

Odborné tímy na školách

Dátum konania

9.11.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Tento webinár je určený pre zamestnancov z odborných tímov škôl, ale sú samozrejme vítaní aj pedagógovia a riaditelia, ktorých táto téma zaujme. Zodpovieme si otázky: Čo je mojou náplňou prácu? Ako sa zorientovať a efektívne si rozplánovať prácu na škole? Veľkú časť webinára sa budeme venovať téme multidisciplinárnej spolupráce. Prečo sa o nej tak veľa hovorí a prečo je dôležitá? A ako ju na škole vytvárať? Na záver webinára si povieme ako chrániť svoju odbornú pozíciu pred zneužívaním na inú prácu na škole a ako skúsiť pracovať s tým, keď vás kolegovia odmietajú a majú pocit, že odborný tím na ich škole nepotrebujú.

Profil lektora

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Záznam z webináru vám sprístupníme po registrácii

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články