fbpx

Odhalenie rizikového správania u detí (sebapoškodzovanie, samovražedné myšlienky, atď.)

Dátum konania

26.4.2023 | 14:00-16:00

Anotácia

V posledných rokoch evidujeme nárast detí, ktoré sa sebapoškodzujú a majú vo zvýšenej miere suicidálne (samovražedné) sklony. Škola je častokrát miestom, kde sa toto rizikové správanie prejavuje a demonštruje. Ako môžete toto rizikové správanie v čas zachytiť? Aké signály, ktoré deti vysielajú znamenajú reálne riziko? Aké sú prvé kroky, ktoré je nutné spraviť, ak sa toto správanie vyskytne v triede? Ako pracovať ďalej s triedou? Nájsť odpovede na tieto otázky bude cieľom tohto webinára.

Profil lektora

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Záznam z webináru vám poskytneme po vyplnení formulára

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články