fbpx

Odmeny a tresty, práca so žiakmi na jednotlivých úrovniach

Dátum konania

25.5.2023 | 14:00-16:00

Anotácia

Ako používať posilnenia, ako zistiť, čo sú motivátory, ako urobiť hodnotenie preferencií. Používanie sľubov a zmlúv, žetónových systémov a trestov. Príklady rôznych posilnení a trestov a ich špecifiká. Počas predchádzajúcich stretnutí sme často pracovali s témou posilnení (odmien) a trestov. Cieľom tohto webináru je poskytnúť účastníkom množstvo príkladov na konkrétne posilnenia a tresty, aby boli hodnotnými dôsledkami pre rôzne skupiny detí.

Profil lektorky

Behaviorálna analytička Mgr. Zuzana Hollá, BCBA, vyštudovala pedagogickú fakultu, odbor psychológia – anglický jazyk. Po skončení štúdia pracovala 11 rokov ako učiteľka v Bratislave. Po materskej dovolenke sa zamerala na učenie detí s vývinovým znevýhodnením a zložila medzinárodnú certifikačnú skúšku v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA). V Bratislave založila a vedie ABA centrum, o. z., kde tím inštruktorov učí deti a ich rodiny dosiahnuť želané zručnosti v mnohých oblastiach. Okrem priamej práce s deťmi a ich rodinami poskytuje aj konzultácie, zaškolenie asistentov a inštruktorov a odborné školenia pre verejnosť.

Registrácia na webinár:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články