fbpx

Podpora grafomotoriky

Dátum konania

2.1.2023 | 14:00-16:00

Anotácia

Ako rozvíjať grafomotoriku, ako zistiť, kedy je dieťa pripravené na jemnejšie pohyby, ako zatraktívniť tvorenie a nácvik písania.

Tento webinár je určený pre učiteľov, asistentov a špeciálnych pedagógov, ktorí pracujú so žiakmi v nižších ročníkoch, alebo so staršími deťmi, ktoré majú problémy s písaním, kreslením a tvorením. Počas webináru načrtneme spôsoby, ako nácviky deťom zatraktívniť, aby mali motiváciu trénovať a uvedieme množstvo tipov, ako trénovať jemnú motoriku a grafomotoriku aj s inými zručnosťami.

Profil lektorky:

Behaviorálna analytička Mgr. Zuzana Hollá, BCBA, vyštudovala pedagogickú fakultu, odbor psychológia – anglický jazyk. Po skončení štúdia pracovala 11 rokov ako učiteľka v Bratislave. Po materskej dovolenke sa zamerala na učenie detí s vývinovým znevýhodnením a zložila medzinárodnú certifikačnú skúšku v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA). V Bratislave založila a vedie ABA centrum, o. z., kde tím inštruktorov učí deti a ich rodiny dosiahnuť želané zručnosti v mnohých oblastiach. Okrem priamej práce s deťmi a ich rodinami poskytuje aj konzultácie, zaškolenie asistentov a inštruktorov a odborné školenia pre verejnosť.

Registrácia na webinár

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články