fbpx

Práca s agresorom a obeťou pri šikane

Dátum konania

17.5.2023 | 14:00-16:00

Anotácia

Tento webinár bude nadväzovať ako pokračovanie webináru „šikana“. Cieľom bude rozobrať si jednotlivé kroky v práci so všetkými členmi šikany. Ukážeme si konkrétne spôsoby práce a varianty riešenia. Čo všetko a koho všetkého si táto práca bude vyžadovať. Ako sa na to pripraviť a ako dlho to môže trvať. Skúsime si spolu prejsť kompletnou „liečbou“ šikany.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Registrácia na webinár:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články