fbpx

Práca s deťmi s PAS a Aspergerovým syndrómom v škole

Anotácia

Na webinári sme sa venovali rozdielom medzi týmito diagnózami. Čo to pre vás ako pedagógov znamená, že budete mať žiaka s touto diagnózou v triede. Na čo sa je potrebné pripraviť a čomu sa vyhýbať pri práci s týmito deťmi. Povedali sme si o mýtoch, ktoré tieto diagnózy sprevádzajú, ale zároveň aj o reálnych ťažkostiach a spôsoboch ich riešenia.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Záznam z webinára vám pošleme na základe odoslania formulára:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články