fbpx

Prehľad a zopakovanie hlavných bodov práce v škole podľa aplikovanej behaviorálnej analýzy.

Dátum konania

15.6.2023 | 14:00-16:00

Anotácia

V poslednom webinári prebehne zhrnutie princípov a opakovanie hlavných zásad aplikovanej behaviorálnej analýzy s poskytnutím mnohých konkrétnych príkladov. V druhej polovici webináru prebehne diskusia prostredníctvom četu, kde účastníci môžu klásť otázky k oblastiam, ktoré ich zaujali.

Profil lektorky

Behaviorálna analytička Mgr. Zuzana Hollá, BCBA, vyštudovala pedagogickú fakultu, odbor psychológia – anglický jazyk. Po skončení štúdia pracovala 11 rokov ako učiteľka v Bratislave. Po materskej dovolenke sa zamerala na učenie detí s vývinovým znevýhodnením a zložila medzinárodnú certifikačnú skúšku v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA). V Bratislave založila a vedie ABA centrum, o. z., kde tím inštruktorov učí deti a ich rodiny dosiahnuť želané zručnosti v mnohých oblastiach. Okrem priamej práce s deťmi a ich rodinami poskytuje aj konzultácie, zaškolenie asistentov a inštruktorov a odborné školenia pre verejnosť.

Registrácia na webinár:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články